ŠVK studijų vertinimas ir akreditavimas

Valstybinis kodas Studijų kryptis

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos vertinimo metai ir išvados Pažangos ataskaitos
INFORMATIKOS MOKSLAI

6531BX021,
653E15005

Informatikos inžinerija Informacinių sistemų technologija

IST 2017
IST 2012

IST_2019

6531BX022,
653E14004

Multimedijos technologijos MT 2017 MT_2019
6531BX040 Programų sistemos Programų sistemos PS_2019  
INŽINERIJOS MOKSLAI

6531EX047,
653H17003

Aplinkos inžinerija Aplinkos apsauga APA_2013
APA_2006
APA_2016

6533EX002,
653H62006

Elektros inžinerija Automatikos ir elektros inžinerija (iki 2017 m. Automatika) A_2012 A_2016
6533EX003,
653E21006,
Elektronikos inžinerija Autotransporto elektronika AE_2015 AE_2017
6531EX062 Gamybos inžinerija Mechatronika M_2018 M_2020

6531EX050,
653H21005

Statybos inžinerija Statyba S 2017 S_2018
6531EX048,
653E21005
Transporto inžinerija
 
Automobilių techninis eksploatavimas ATE_2014
ATE_2007
ATE_2017
6531EX051,
653E20001
Transporto logistikos technologijos (iki 2014 m. Sausumos transporto technologijos) TLT_2015 TLT_2017
SOCIALINIAI MOKSLAI

6531JX016,
653P10001

Informacijos paslaugos Informacijos valdymas (iki 2017 m. Informacijos paslaugos) IP_2015 IV_2018

6531JX017,
653P21001

Komunikacija Organizacijos komunikacija ir rinkodara (iki 2020 m. Organizacijos komunikacija) OKV_2014 OKV_2016

6531JX018,
653L50004

Socialinis darbas Socialinis darbas SD_2018
SD_2013
SD_2010
SD_2006

SD_16

SD_ 2020

SVEIKATOS MOKSLAI

6531GX031,
653A51003

Burnos priežiūra Burnos higiena

BH_2015
BH_2012

BH 2017
6531GX046 Nauja programa! Odontologinė priežiūra OP_2018 OP_2020

6531GX033,
653B95002

Kosmetologija Kosmetologija K_2014 K_2016

6531GX032,
653B31003

Reabilitacija Kineziterapija KNZ_2015 KNZ_2017

6531GX030,
653B70004

Slauga ir akušerija Bendrosios praktikos slauga BPS_2016 BPS_2018
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

6531LX079,
653N44006

Apskaita Buhalterinė apskaita

BA_2017
BA_2012

BA_2020

6531LX080,
653N30004

Finansai Finansai

F_2017
F_2013

F_2020

6531LX083,
653N80012

Turizmas ir poilsis Turizmas ir viešbučiai (iki 2015 m. Turizmo administravimas) TV_2017 TV_2019
6531LX095 Verslo ir viešoji vadyba Gamybos ir logistikos vadyba

GLV_2017

GLV_2017

GLV_2019

6531LX081,
653N23002

Įmonių ir įstaigų administravimas AD_2017 AD_2019

6531LX082,
653N12009

Verslas Tarptautinis verslas (iki 2014 m.  Prekybos vadyba) PV_2013 PV_2015


Vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymu Nr. V-835, visos vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos ministro nustatyta tvarka. Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros  įgyvendinamos pagal Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintą studijų krypčių išorinio vertinimo planą;

Išsamesnė informacija apie studijų programų vertinimą ir akreditaciją – Studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje http://www.skvc.lt.

Atnaujinta 2020 m. rugsėjo 8 d.