Sveikatos priežiūros fakultetas

Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatas

M. K. Čiurlionio g. 16A, LT-76228 Šiauliai
Telefonas, faksas (8 41)  52 41 66, 8 615 97 116
El. paštas
dekanatas.spf@svako.lt

Dekanė Ginta Gerikaitė
118 kab., el. paštas g.gerikaite@svako.lt

Prodekanė dr. Lina Garšvė
117 kab., el. paštas l.garsve@svako.lt

Dekanato administratorės                    
120 kab.

Gintarė Petrikienė
El. paštas g.petrikiene@svako.lt

Erika Ferensienė
El. paštas e.ferensiene@svako.lt