Erasmus+ personalo mobilumas

ERASMUS CHARTIJA 2021–2027

 

Erasmus+ programa suteikia galimybę kolegijos darbuotojams išvykti trumpalaikiam dėstymo arba mokymosi vizitui gaunant Erasmus+ stipendiją.

Erasmus+ programos partneriai, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl Erasmus studentų ir personalo mainų.

Partnerių institucijų kvietimai į tarptautines savaites / konferencijas.

 

Esant poreikiui, Kolegijos darbuotojai gali teikti paraiškas individualiai Erasmus+ atrankai vykti dėstymo ir mokymo(si) vizitams.

 

Dėstytojai / Administracijos darbuotojai privalo užpildyti PARAIŠKĄ.

Prieš pildant paraišką reikia turėti: 

1. Paraiškos formą;

2. Dėstymo ar mokymosi programą;

3. Pakvietimo raštą.

 

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumų koordinavimo pagal Erasmus+ programą tvarkos aprašas 

Daugiau informacijos apie paramą mažiau galimybių turintiems dalyviams rasite čia

Kaip tapti Erasmus+ dėstytoju / administracijos darbuotoju?

Tarptautinių ryšių skyrius vieną kartą per metus – gegužės mėnesį – skelbia Erasmus+ programos atrankos konkursą Kolegijos dėstytojams ir administracijos darbuotojams. Esant poreikiui Tarptautinių ryšių skyrius gali skelbti papildomą Erasmus+ programos atrankos konkursą. 

Pretendentai būtinai:

1. Suderina vizito temą ir trukmę su priimančia institucija.

2. Pateikia dėstymo / mokymų programų sutartį, kurioje turi būti nurodyta: mokymų pobūdis, temos, tikslai, aprašymas ir laukiami rezultatai.

3. Atvyksta į Tarptautinių ryšių skyrių pasirašyti finansinės sutarties.

4. Pasirūpina kelionės bilietais ir nakvyne užsienyje.

 

Dėstytojai / Administracijos darbuotojai privalo užpildyti PARAIŠKĄ

Prieš pildant paraišką reikia turėti:

1. Paraiškos formą;

2. Dėstymo ar mokymų programą;

3. Pakvietimo raštą.

 

Erasmus+ personalo mobilumo veiklos ir jų trukmė

Mobilumo veikla   Trukmė Informacija

Akademinio personalo dėstymo vizitai

Partnerinėse aukštojo mokslo institucijose

2 d.–

2 mėn.*

Minimalus dėstymo krūvis – 8 akademinės valandos per savaitę ar bet kurį trumpesnį laikotarpį.
Personalo mokymosi vizitai Partnerinėse aukštojo mokslo institucijose

2 d.–

2 mėn.*

Galimos įvairios veiklos (darbo stebėjimas, šešėlinė darbo vieta, seminarai ir t. t.), išskyrus dalyvavimą konferencijose.

*Atsižvelgiant į finansavimo apimtis, rekomenduojama vizito trukmė 5 d. (įskaitant kelionės dienas).

 

Personalo vizito dalyviui mokamos:

• Kelionės išlaidos: fiksuota suma, paskaičiuojama pagal EK atstumų skaičiuoklę*[1];

• Gyvenimo išlaidos: fiksuota suma, priklausomai nuo šalies į kurią vykstate (t. y. maitinimosi ir nakvynės išlaidos).

*Kelionės atstumas – nuo kilmės vietos iki priimančiosios institucijos (miesto), pvz.: vizitas į Mustafa Kemal universitetą (Turkija) 5 dienoms. Išlaidų skaičiavimas: pagal EK atstumų skaičiuoklę, nuo Šiaulių iki Hatay yra 2397,77 km, kelionės išlaidoms bus skiriama 360 EUR, o išlaidos pragyvenimui: 5 d. x 119 EUR = 595 EUR, iš viso skiriama dotacija – 360 + 595 = 955 EUR.

 

Pretendentui  pervedama 80 proc. sumos prieš mobilumą ir 20 proc. po mobilumo, po to kai užpildoma EK galutinė el. ataskaita.

 

Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas

 

Suma

(vienam dalyviui)

Nuo 10 ik 99 km 20 EUR
Nuo 100 iki 499 km    180 EUR
Nuo 500 iki 1999 km 275 EUR
Nuo 2000 iki 2999 km    360 EUR
Nuo 3000 iki 3999 km 530 EUR
Nuo 4000 iki 7999 km 820 EUR
8000 km arba daugiau 1100 EUR

 

Gyvenimo išlaidos

Priimančioji šalis Darbuotojų mobilumas
Suma dienai, EUR

Nuo 1 iki 14 dienų

 

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

153  

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

136  
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija 119  
     

 

Atsiskaitymas už finansavimą

• Tarptautinių ryšių skyriui turėsite pateikti kelionės bilietus, įlaipinimo talonus ir pažymėjimą, patvirtinantį mobilumo veiklos tikslą ir trukmę.

• Pasibaigus mobilumo užsienyje stažuotės laikotarpiui, užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą, kuri Jums bus atsiųsta automatiškai.

Mišrus mobilumas (fizinis mobilumas derinamas su virtualiu). Planuojant darbuotojų mišrų mobilumą raginama pradėti nuo virtualaus mobilumo, kuris būtų derinamas su fiziniu mobilumu užsienyje. Minimali fizinio mobilumo trukmė turėtų trukti ne trumpiau nei numatyta Programos vadove (dėstymas/mokymai 2 d. (KA103), dėstymas/mokymai 5 d. (KA107). Esant force majeure situacijai fizinio mobilumo trukmė gali būti sutrumpinta arba atšaukta ir pakeista virtualaus mobilumo laikotarpio pratęsimu. Prireikus yra leidžiama daryti pertrauką tarp virtualaus ir fizinio mobilumo („interruption days“) su sąlyga, kad veikla bus vykdoma projekto laikotarpiu. Dotacija gali būti skiriama tik už fizinio mobilumo laikotarpį (apskaičiuojama įprasta tvarka už mobilumo laikotarpį užsienyje pagal šalių grupes), virtualaus mobilumo laikotarpiu dotacija nebus skiriama, išskyrus, tuos atvejus, kai darbuotojas išvyksta į Priimančios institucijos šalį ir dėsto virtualiu būdu. Mobilumo trukmė ir forma turės būti suderinta ir patvirtinta dotacijos sutartyje tarp siunčiančiosios organizacijos ir dalyvio. Vykdant mišrų mobilumą turės būti pripažinti abiejų mobilumų (tiek virtualaus, tiek fizinio) laikotarpiu pasiekti rezultatai.

Virtualus mobilumas (t. y. be fizinio mobilumo dalies). Virtualus mobilumas planuojamas tais atvejais, jei priimančioji institucija mokymosi procesą organizuoja tik nuotoliniu būdu arba jei priimančioje šalyje arba grįžus iš jos yra privaloma saviizoliacija. Virtualaus mobilumo laikotarpiu dotacija nebus skiriama, išskyrus, tuos atvejus, kai darbuotojas išvyksta į Priimančios institucijos šalį ir dėsto virtualiu būdu.

Erasmus+ programa dėstymo ar mokymosi vizitams šalyse Partnerėse – tai galimybė Kolegijos personalui dėstyti ar mokytis viename iš partnerinių universitetų, esančių ne ES šalyse ir gaunant Erasmus+ dotaciją 180 EUR / dienai, kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Parama kelionės išlaidoms skaičiuojama atsižvelgiant į kelionės atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos. Kelionės atstumui nustatyti naudojama internetinė atstumų skaičiuoklė, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje. Kelionės išlaidos skaičiuojamos ne daugiau negu 2 dienoms.

 

Kelionės išlaidų nustatytos normos

Kelionės atstumas

Suma

(vienam dalyviui)

Nuo 100 iki 499 km

180 EUR

Nuo 500 iki 1999 km

275 EUR

Nuo 2000 iki 2999 km

360 EUR

Nuo 3000 iki 3999 km

530 EUR

Nuo 4000 iki 7999 km

820 EUR

8000 km arba daugiau

1100 EUR

 

Pretendentui pervedama 80 proc. sumos prieš mobilumą ir 20 proc. po mobilumo (po to, kai užpildoma elektroninė ataskaita).

Rekomenduojama vizito trukmė 7 d. (įskaitant kelionės dienas). Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę.

Personalas mainams gali rinktis Šiaulių valstybinės kolegijos partnerines institucijas iš ne ES šalių: Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Dominikos Respubikos, Gruzijos, Moldovos, Kosovo, Ukrainos, Uzbekistano ir kt. Šalių sąrašą galima rasti čia.
 

Kaip tapti Erasmus+ dėstytoju / administracijos darbuotoju mobilumui ne ES šalyse?

Erasmus+ programos atrankos konkursą Kolegijos dėstytojams ir administracijos darbuotojams skelbia Tarptautinių ryšių skyrius.


Dėstytojai / Administracijos darbuotojai privalo pateikti šiuos dokumentus:

a) Paraiška vizitui užsienyje;

b) Dėstymo ar mokymų programa;


Pretendentai būtinai:

1. Suderina vizito temą ir trukmę su priimančia institucija.

2. Pateikia dėstymo / mokymų programų sutartį, kurioje turi būti nurodyta: mokymų pobūdis, temos, tikslai, aprašymas ir laukiami rezultatai.

3. Atvyksta į Tarptautinių ryšių skyrių pasirašyti finansinės sutarties.

4. Pasirūpina kelionės bilietais ir nakvyne užsienyje bei viza.


Po vizito

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti darbuotojui ir jį siunčiančiai institucijai pažymą, patvirtinančią vizito laikotarpį (trukmę) bei sutartos programos įvykdymą. Darbuotojai privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą.

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių skyriuje (CR 206 kabinetas):


Raminta Kudrickaitė, Tarptautinių ryšių koordinatorė, atliekanti Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pareigines funkcijas – Erasmus+ dalinės studijos
Tel. +370 41 433793; 8 629 34 951
El. paštas r.kudrickaite@svako.lt

Guoda Kačinskaitė, Tarptautinių ryšių koordinatorė – Erasmus+ praktika
Tel. +370 41 433793; 8 671 94 392
El. paštas g.kacinskaite@svako.lt