Erasmus+

„Erasmus+“ – tai programa, atverianti naujus kelius!

Studentui „Erasmus+“ programa reiškia galimybes 4–5 mėn. išvykti studijuoti į Europos Sąjungos (ES) ar ne ES šalių institucijas, su kuriomis Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) yra sudariusi bedradarbiavimo sutartis, arba atlikti 2–3 mėn. praktiką užsienyje.

 

Tarptautiniai partneriai Erasmus+ studijoms / praktikai

„Erasmus+“ programos partneriai, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl „Erasmus+“ studentų ir personalo mainų.

 

Norintys išvykti Erasmus+ studijoms ar praktikai turi užpildyti PARAIŠKĄ

Prieš pildant paraišką reikia turėti:

1.  Motyvacinį laišką;

2.  Gyvenimo aprašymą;

3.  Dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelį;

4. (Tik praktikai)  Įmonės / organizacijos patvirtinimasturi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą.

 

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumų koordinavimo pagal Erasmus+ programą tvarkos aprašas 

Daugiau informacijos apie paramą mažiau galimybių turintiems dalyvaims rasite čiaMobilumo gidas

Pristatome atnaujintą „Mobilumo gidą“ – internetinę platformą, kurioje gidas Rokas ves lankytojus per karjeros pasirinkimus: padės sužinoti daugiau apie tarptautinių mainų, stažuočių ar savanorystės galimybes. Taip pat jame pristatomos ir virtualaus mobilumo galimybės.

Šioje virtualioje platformoje sutelkta informacija apie mobilumo galimybes jaunam žmogui. Puslapyje galima atlikti testą, kuris parodys, ar sergi kelionių karštine, sužinoti apie studijų mainus ar profesinę praktiką, savanorystę ir papildomas galimybes negalią turintiems žmonėms.

Taip pat kviečiame iš anksto pasidomėti, kaip pasiruošti kelionei, ką į ją įsidėti, kokius dokumentus susitvarkyti, sužinoti, kas laukia nuvykus, perskaityti iš mobilumo grįžusiųjų atsiliepimus, kurie galbūt padės galutinai apsispręsti.

Apsilankyk www.mobilumogidas.lt

 
Visi pažangūs nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dabartinėje studijų pakopoje neišnaudoję 12 mėn. „Erasmus+“ mobilumo limito gali vykti dalyvauti mišrioje intesyvioje programoje. 

Mišriosios intensyvios programos (BIP) – tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu. Aukštojo mokslo ir studijų institucijų grupės gali organizuoti trumpas mišriąsias intensyvias studentų ir darbuotojų mokymosi ir mokymo programas. Per šias mišriąsias intensyvias programas trumpas studentų ar darbuotojų, kaip besimokančių asmenų, grupių fizinio mobilumo laikotarpis užsienyje turi būti derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e-mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Virtualiosios veiklos komponentas turi suteikti galimybę besimokantiems asmenims kolektyviai dirbti internetu, kartu ir vienu metu atliekant konkrečias į mišriąją intensyvią programą įtrauktas užduotis ir šią veiklą įtraukiant į bendruosius mokymosi rezultatus. 

 

Šiaulių valstybinė kolegija kartu Chaeno universitetu ir Nikosijos universitetu (Neolaia tinklo partneriai)  įgyvendina BIP (Mišrią intensyvią programą).

Nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. spalio 7 d. kolegijos studentai kviečiami dalyvauti Nikosijos universiteto organizuojamuose veiklose. Kvietimas dalyvauti programoje

 

Atranka

Susidomėjusius studentus kviečiame užpildyti PARAIŠKĄ (žr. puslapio viršuje). 

Atrankos kriterijai:

1. Studento paskutinio semestro akademiniai pasiekimai.

2. Tos šalies, į kurią vykstama, kalbos arba kalbos, kuria vyksta numatomos studijos partnerinėje institucijoje, mokėjimo lygis. 

Kalbų mokymosi sistemoje (OLS – Online Language Support) užpildyti anglų kalbos lygio nustatymo testą. Nuoroda į sistemą – https://academy.europa.eu/courses/learn-a-new-language 

Užtruksite vos kelias sekundes, kad sukurtumėte savo profilį ir pradėtumėte kalbų mokymąsi! Įvadinis modulis (https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy) greitai supažindina jus su paskyros kūrimo procesu. Sukūrus paskyrą galite pasiekti ir daugybę kitų trumpų kursų ES akademijoje.

3. Studento motyvacija.

4. Studento bendravimo gebėjimai ir pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai.

5. Aktyvus studento įsitraukimas į visuomeninę veiklą.

„Erasmus+“ programa suteikia studentams galimybę vykti studijų mainams į 27 ES valstybes, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Makedoniją ir Turkiją.

Kas gali dalyvauti atrankose?

Visi pažangūs nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dabartinėje studijų pakopoje neišnaudoję 12 mėn. „Erasmus+“ mobilumo limito.

 

Kada skelbiamos „Erasmus+“ studijų atrankos?

Šiaulių valstybinė kolegija kasmet kovo ir spalio mėnesiais skelbia konkursą „Erasmus+“ studento vietoms laimėti.

Norintys išvykti studijuoti turi užpildyti PARAIŠKĄ

Prieš pildant paraišką reikia turėti:

1.  Motyvacinį laišką;

2.  Gyvenimo aprašymą;

3.  Dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelį.

 

Atrankos kriterijai:

1. Studento paskutinio semestro akademiniai pasiekimai.

2. Tos šalies, į kurią vykstama, kalbos arba kalbos, kuria vyksta numatomos studijos partnerinėje institucijoje, mokėjimo lygis.

3. Studento motyvacija.

4. Studento bendravimo gebėjimai ir pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai.

5. Aktyvus studento įsitraukimas į visuomeninę veiklą.

Sklandų „Erasmus+“ studijų suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, rezultatų įskaitymą po „Erasmus+“ studijų laikotarpio reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Kokius dokumentus ir iki kada reikia pateikti Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui?

– užpildytą Online Learning Agreement arba studijų sutartį (angl. Learning Agreement for studies);

– dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelį.

Visus užpildytus dokumentus studentas turi pateikti Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui iki nustatyto termino.

Daugiau informacijos rasite „Erasmus+“ dalinių studijų organizavimo taisyklėse:

Dalinės studijos užsienyje

„Erasmus+“ studento chartija

Atkreipkite dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su jūsų „Erasmus+“ finansinėje sutartyje numatytomis studijų datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pailginus laikotarpį), būtina skubiai informuoti Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatorių.

Studijų dalykų pakeitimus su užsienio ir ŠVK koordinatoriais suderinkite ne vėliau nei per mėnesį nuo studijų pradžios, apie pakeitimus informuokite savo katedros Šiaulių valstybinėje kolegijoje vedėją elektroniniu paštu, užpildykite, pasirašykite studijų sutarties (angl. Learning Agreement for studies) pakeitimų lapą ir paprašykite užsienio koordinatoriaus, kad, pasirašęs šį lapą, jį nuskenuotų ir atsiųstų ŠVK Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui.

Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui turite pristatyti:

1. Sertifikatą (angl. Certificate), kuris turi būti patvirtintas priimančios institucijos atstovo parašu ir antspaudu (1 originalą).

2. Studijų sutarties pakeitimų lapą (angl. Learning Agreement for studies / During the Mobility) – jeigu studijų metu keitėte dalykus.

3. Pasiekimų įvertinimo lapelį (angl. Transcript of Records) (1 originalą).

4. Užpildytą Mobility Tool ataskaitą, kuri bus suformuota ir atsiųsta elektroniniu paštu.

5. Užpildytą OLS – anglų kalbos testą, kuris bus suformuotas ir atsiųstas elektroniniu paštu.

6. Aprašymą apie mobilumą priimančioje institucijoje ir nuotrauką. Viskas bus pateikiama viešojoje erdvėje (įvardinti tris priežastis, kodėl verta būti „Erasmus+“ studentu).

„Erasmus+“ stipendijos likutis bus pervestas tik tada, kai visiškai atsiskaitysite su Tarptautinių ryšių skyriumi.Erasmus+ studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje. Erasmus+ praktika suteikia studentui galimybių prisitaikyti prie visos Europos Sąjungos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą ir kultūrą.

Erasmus+ programos partneriai, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys dėl Erasmus studentų ir personalo mainų.

Atrankose gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie nėra išnaudoję 12 mėn. Erasmus+ studijų / praktikos laikotarpio. Ne ES piliečiai, prieš vykdami Erasmus+ mainams (studijų ar praktikos), privalo turėti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

 

Norintys išvykti Erasmusstudentų praktikai (praktika atliekama studijų metu) turi užpildyti PARAIŠKĄ

Prieš pildant paraišką reikia turėti:

1.  Motyvacinį laišką;

2.  Gyvenimo aprašymą;

3.  Dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelį;

4.  Įmonės / organizacijos patvirtinimas turi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą.

 

Norintys išvykti Erasmusabsolventų praktikai (praktika atliekama pabaigus studijas ir gavus diplomą) turi užpildyti PARAIŠKĄ

Prieš pildant paraišką reikia turėti:

1.  Motyvacinį laišką;

2.  Gyvenimo aprašymą;

3.  Dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelį;

4. Įmonės / organizacijos patvirtinimasturi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą.

Atrankoje gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutinio kurso studentai. Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo datos) ir turi baigtis per metus po studijų baigimo arba iki naujų studijų pradžios.

 

Erasmus+ absolvento praktikai paraiškas galima teikti iki einamųjų metų gegužės 30 d.

1. Studento motyvacija.

2. Užsienio kalbos, kurios reikės atliekant praktiką, mokėjimo lygis.

3. Praktikos atitiktis studijų programai.

4. Studento visuomeninės veiklos patirtis užsienyje ir Lietuvoje.

5. Studijų rezultatai.

1. Savarankiškai ieškoti internete Jus dominančių (ir atitinkančių Jūsų studijų programą) praktikos vietų (įmonių / organizacijų).

2. Praktikos vietą rasti ŠVK informaciniame leidinyje

3. Pasinaudoti iniciatyvos „Patirties partneriai“ siūlomomis praktikos vietomis.

 

 

Studentas / absolventas atlikti Erasmus+ praktikos gali vykti į aukštojo mokslo instituciją, turinčią Erasmus aukštojo mokslo chartiją, arba įmonę / organizaciją, esančią bet kurioje programoje dalyvaujančioje šalyje (ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Makedonija).

Praktika negali vykti aukštojo mokslo institucijose, įmonėse / organizacijose, esančiose Lietuvoje (priimanti institucija privalo būti registruota užsienio šalyje) arba studento gyvenamojoje šalyje (angl. country of residence), taip pat ES institucijose ir agentūrose.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėnesių. Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 130 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 40 darbo valandų – 1,5 ECTS kredito.

Praktika negali prasidėti / baigtis savaitgaliais ar švenčių dienomis.

Atkreipkite dėmesį, kad visi studentai vienoje studijų pakopoje atlikti Erasmus praktikos (įskaitant absolventų praktiką) arba studijuoti gali išvykti bendram 12 mėn. laikotarpiui.

Sklandų Erasmus+ praktikos suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, Erasmus+ studijų laikotarpio rezultatų įskaitymą reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

 

Kokius dokumentus ir iki kada turiu pateikti Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatoriui?

– užpildytą praktikos  sutartį (angl. Learning Agreement for traineeship);

– užpildytą duomenų lapelį;

– dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelį;

– įmonės / organizacijos patvirtinimą – turi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą.

 

Dėmesio! Neįgalūs ar specialiųjų poreikių turintys studentai, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, turi pateikti dokumentus Švietimo mainų ir paramos fondui siunčiamai paraiškai tam, kad gautų papildomą finansavimą.

 

Daugiau informacijos rasite Erasmus+ dalinių studijų organizavimo taisyklėse:

Praktika užsienyje

Erasmus+ studento chartija

Atkreipkite dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su Jūsų Erasmus+ finansinėje sutartyje numatytomis praktikos datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pailginus laikotarpį), būtina skubiai informuoti Šiaulių valstybinės kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatorių.

 

Studijų dalykų pakeitimus su užsienio ir Šiaulių valstybinės kolegijos koordinatoriais suderinkite ne vėliau nei per mėnesį nuo studijų pradžios, apie pakeitimus informuokite savo katedros Šiaulių valstybinėje kolegijoje vedėją elektroniniu paštu, užpildykite, pasirašykite studijų sutarties (angl. Learning Agreement for studies) pakeitimų lapą ir paprašykite užsienio koordinatorių, kad, pasirašę šį lapą, jį nuskenuotų ir atsiųstų ŠVK Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui.

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo koordinatoriui turite pristatyti:

1. Praktikos sutartį (angl. Learning Agreement for Traineeship / Before the Mobility) (2 originalus).

2. Sertifikatą (angl. Certificate), patvirtintą priimančios institucijos atstovo parašu ir antspaudu (1 originalą).

3. Praktikos sutarties pakeitimų lapą (angl. Learning Agreement for Traineeship / During the Mobility) – jeigu praktikos metu keitėte praktikos tikslus (2 originalus).

4. Pasiekimų įvertinimo lapelį (angl. Transcript of Records) (1 originalą).

5. Užpildytą Mobility Tools ataskaitą, kuri bus suformuota ir atsiųsta į elektroninį paštą.

6. Užpildytą OLS – anglų kalbos testą, kuris bus suformuotas ir atsiųstas į elektroninį paštą.

7. Aprašymą apie mobilumą priimančioje institucijoje ir nuotrauką. Viskas bus pateikiama viešojoje erdvėje.

8. Parašyti tris priežastis, kodėl verta būti Erasmus+ studentu.

 

Erasmus+ stipendijos likutis bus pervestas tik tada, kai visiškai atsiskaitysite su Tarptautinių ryšių skyriumi.

Atrinkti studentai gauna Erasmus+ stipendiją, kurios dydis priklauso nuo užsienio šalies.

Studentų stipendijoms nustatytos normos 2021 m. projektuose

Šalių grupė

Šalys

Stipendija studijoms EUR/mėn.

Stipendija praktikai EUR/mėn.

1

Danija Suomija, Islandija, Airija, Liuksmeburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

520

670

2

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

520

670

3

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija

450

600

Erasmus+ stipendija yra dalinė, t. y. nepadengia visų gyvenimo išlaidų, todėl privaloma turėti papildomų lėšų.

Erasmus+ stipendija mokama per du kartus. Pirmas mokėjimas vyksta prieš mobilumą, antras – pristačius studijų periodą patvirtinančius dokumentus ir užpildžius elektroninę ataskaitą.

Mišri intensyvi programa (BIP)

Trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje dalyvaujantys studentai ir absolventai iki 14-tos veiklos dienos gauna 70 EUR per dieną ir 50 EUR per dieną 15 – 30 veiklos dienomis. 

Mažiau galimybių turintys dalyviai 

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, mažiau galimybių turintis asmuo, apibrėžiamas kaip programos dalyvis, kuris dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių, migrantų kilmės, arba dėl negalios ir mokymosi sunkumų ar kitų priežasčių, įskaitant Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodytas priežastis, dėl kurių gali būti diskriminuojama, negali veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis.

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, Kolegija skatina mažiau galimybių turinčių asmenų įsitraukimą į mobilumo veiklas, kuriems yra skiriama papildoma individualios paramos dotacija.

Mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai gauna papildomą individualią 250 Eur per mėnesį paramą prie ES "Erasmus+" dotacijos. Trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje dalyvaujantys mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai gauna vienkartinę papildomą 100 Eur paramą prie ES "Erasmus+" dotacijos. 

Mažiau galimybių turinčių asmenų grupės (studentai) gali būti:

- Studentai iš socialiai remtinų grupių (t. y. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą);

- Studentai iš nepasiturinčių šeimų;

- Našlaičiai ar tėvų globos netekę studentai (t. y. studentai, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę);

- Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

- Studentai, turintys mažametį(-čių) vaiką(-ų) iki 14 metų;

- Pabėgėlio statusą turintys studentai;

- Studentai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje dėl humanitarinių priežasčių;

- Studentai, turintys negalią, dėl kurios mobilumo veikloje patiria papildomas išlaidas (pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus).

 

Mažiau galimybių turintys dalyviai turi apie tai pranešti pildant Erasmus+ paraišką ir pristatyti tai įrodančius dokumentus TRS iki dotacijos sutarties pasirašymo.

Erasmus+ studijos šalyse partnerėse – tai galimybė studijuoti viename iš partnerystės ryšiais susijusių ne ES šalyse esančių universitetų ir gauti Erasmus+ stipendiją (700 EUR per mėnesį) + paramą kelionės išlaidoms atsižvelgiant į atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos. Kelionės atstumui nustatyti pasitelkiama internetinė atstumų skaičiuoklė, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionės išlaidų normos

Kelionės atstumas

Suma (vienam dalyviui)

Nuo 100 iki 499 km

180 EUR

Nuo 500 iki 1999 km

275 EUR

Nuo 2000 iki 2999 km

360 EUR

Nuo 3000 iki 3999 km

530 EUR

Nuo 4000 iki 7999 km

820 EUR

8000 km arba daugiau

1100 EUR

Stipendija mokama per du kartus. Prieš mobilumą pervedama 80 proc. sumos, likę 20 proc. yra pervedami po mobilumo, pristačius reikiamus dokumentus ir užpildžius elektroninę ataskaitą.

Studentai studijų mainams gali rinktis Šiaulių valstybinės kolegijos partnerines institucijas iš ne ES šalių: Albanijos, Gruzijos ir kt. Šalių sąrašą galima rasti čia.

Veiklos trukmė

Studijos užsienyje trunka nuo 3 iki 12 mėnesių. Kiekvienas studentas turi teisę naudotis programos teikiamomis galimybėmis ne ilgiau nei 12 mėnesių per visą studijų laikotarpį.

Kaip tapti Erasmus+ studentu mobilumui ne Europos Sąjungos šalyse?

Tarptautinių ryšių skyrius skelbia ir organizuoja viešą konkursą Erasmus+ studentų vietoms laimėti.

Pagrindiniai bendrieji studentų atrankos kriterijai:

  • ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
  • užsienio kalbos įgūdžiai;
  • motyvacija studijuoti užsienyje;
  • asmens sugebėjimas spręsti problemas.

Prieš išvykstant

1. Susitariama dėl mobilumo programos ir pasirašoma studijų sutartis (angl. Learning Agreement for Studies), sutartyje nurodyta privaloma studijų programa, kurią patvirtina studentas, jį siunčianti ir priimanti institucijos. Šiose sutartyje apibrėžiami tiksliniai mokymosi užsienyje rezultatai ir pateikiamos oficialaus pripažinimo nuostatos, taip pat nurodomas studijų laikotarpis ir vieta. Siunčianti institucija ir studentas turėtų sutarti dėl kalbos mokėjimo lygio (pagrindinės dėstymo kalbos), kurį studentas turi būti pasiekęs iki studijų laikotarpio pradžios.

2. Pasirašoma finansinė sutartis, kurioje numatomas studijų laikotarpis, skiriamos stipendijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Mobilumui pasibaigus

Studijų laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti studentui ir jį siunčiančiai institucijai pažymą, patvirtinančią mobilumo laikotarpį (trukmę), sutartos programos įvykdymą, taip pat išduoti akademinę pažymą, patvirtinančią studijų rezultatus. 

Studentas privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą.

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių skyriuje (CR 206 kabinetas):

Raminta Kudrickaitė, Tarptautinių ryšių koordinatorė, atliekanti Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pareigines funkcijas – Erasmus+ dalinės studijos
Tel. +370 41 43 37 93, mob. 8 629 34 951
Faksas+370 41 43 37 93
El. paštas r.kudrickaite@svako.lt

Guoda Kačinskaitė, Tarptautinių ryšių koordinatorė – Erasmus+ praktika
Tel. +370 41 43 37 93, mob. 8 671 94 392
Faksas+370 41 52 50 91
El. paštas g.kacinskaite@svako.lt