Erasmus+Studentui Erasmus+ programa reiškia galimybes 4–5 mėn.  išvykti studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių institucijas, su kuriomis Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) yra sudariusi dvišales sutartis, arba atlikti 2–3 mėn. praktiką užsienyje.

„Erasmus+“ – tai programa, atverianti naujus kelius

 Erasmus+ programa nuo 2015 m. buvo išplėsta, todėl studentams atsirado nauja galimybė vykti studijų mainams ne tik į ES valstybes, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Makedoniją ir Turkiją, bet ir į kitas pasaulio valstybes (programos partneres).

 

Kas gali dalyvauti atrankose?

Visi pažangūs nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dabartinėje studijų pakopoje neišnaudoję 12 mėn. Erasmus mobilumo limito.

 

Kada skelbiamos Erasmus+ studijų atrankos?

Šiaulių valstybinė kolegija kasmet kovo ir spalio mėnesiais skelbia konkursą Erasmus+ studento vietoms laimėti.

Norintys išvykti studijuoti turi pateikti:

    Paraišką studijoms

    Motyvacinį laišką

    Gyvenimo aprašymą

 

Atrankos kriterijai

1. Studento paskutinio semestro akademiniai pasiekimai.

2. Tos šalies, į kurią vykstama, kalbos arba kalbos, kuria vyksta numatomos studijos partnerinėje institucijoje, mokėjimo lygis.

3. Studento motyvacija.

4. Studento bendravimo gebėjimai ir pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai.

5. Aktyvus studento įsitraukimas į visuomeninę veiklą.

Sklandų Erasmus+ studijų suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, rezultatų įskaitymą po Erasmus+ studijų laikotarpio reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

 

Kokius dokumentus ir iki kada reikia pateikti Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatoriui?

– užpildytą studijų sutartį (angl. Learning Agreement for studies);

– užpildytą duomenų lapelį;

– dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelį.

 

Visus užpildytus dokumentus studentas turi pateikti Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatoriui iki nustatyto termino.

 

Daugiau informacijos rasite Erasmus+ dalinių studijų organizavimo taisyklėse:
Dalinės studijos užsienyje

 

Atkreipkite dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su jūsų Erasmus+ finansinėje sutartyje numatytomis studijų datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pailginus laikotarpį), būtina skubiai informuoti Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatorių.

 

Studijų dalykų pakeitimus su užsienio ir ŠVK koordinatoriais suderinkite ne vėliau nei per mėnesį nuo studijų pradžios, apie pakeitimus informuokite savo katedros Šiaulių valstybinėje kolegijoje vedėją elektroniniu paštu, užpildykite, pasirašykite studijų sutarties (angl. Learning Agreement for studies) pakeitimų lapą ir paprašykite užsienio koordinatoriaus, kad, pasirašęs šį lapą, jį nuskenuotų ir atsiųstų ŠVK Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatoriui.

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatoriui turite pristatyti:

1. Studijų sutartį (angl. Learning Agreement for Studies / Before the Mobility) (2 originalus).

2. Sertifikatą (angl. Certificate), kuris turi būti patvirtintas priimančios institucijos atstovo parašu ir antspaudu (1 originalą).

3. Studijų sutarties pakeitimų lapą (angl. Learning Agreement for studies / During the Mobility) –jeigu studijų metu keitėte dalykus (2 originalus).

3. Pasiekimų įvertinimo lapelį (angl. Transcript of Records) (1 originalą).

4. Užpildytą Mobility Tool ataskaitą, kuri bus suformuota ir atsiųsta elektroniniu paštu.

5. Užpildytą OLS – anglų kalbos testą, kuris bus suformuotas ir atsiųstas elektroniniu paštu.

6. Aprašymą apie mobilumą priimančioje institucijoje ir nuotrauką. Viskas bus pateikiama viešojoje erdvėje.

7. Parašyti tris priežastis, kodėl verta būti Erasmus studentu.

Erasmus+ stipendijos likutis bus pervestas tik tada, kai visiškai atsiskaitysite su Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriumi.Erasmus studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies įmonėje ar organizacijoje. Erasmus praktika suteikia studentui galimybių prisitaikyti prie visos Europos Sąjungos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą ir kultūrą.

Atrankose gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie nėra išnaudoję 12 mėn. Erasmus+ studijų / praktikos laikotarpio. Ne ES piliečiai, prieš vykdami Erasmus mainams (studijų ar praktikos), privalo turėti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

 

Atrankos dokumentai Erasmusstudentų praktikai (praktika atliekama studijų metu):

– Paraiška (praktikai);

– Motyvacinis laiškas;

– Gyvenimo aprašymas;

– Dekanato patvirtintas paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelis;

 Įmonės / organizacijos patvirtinimasturi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą.

 

Atrankos dokumentai Erasmusabsolventų praktikai (praktika atliekama pabaigus studijas ir gavus diplomą.):

– Paraiška (absolvento praktikai);

– Motyvacinis laiškas;

– Gyvenimo aprašymas;

– Dekanato patvirtintas paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelis;

 Įmonės / organizacijos patvirtinimasturi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą.

 

Atrankoje gali dalyvauti nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutinio kurso studentai. Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgijimo datos) ir turi baigtis per metus po studijų baigimo arba iki naujų studijų pradžios.

 

Erasmus+ absolvento praktikai paraiškas galima teikti iki einamųjų metų gegužės 30 d.

1. Studento motyvacija.

2. Užsienio kalbos, kurios reikės atliekant praktiką, mokėjimo lygis.

3. Praktikos atitiktis studijų programai.

4. Studento visuomeninės veiklos patirtis užsienyje ir Lietuvoje.

5. Studijų rezultatai.

Savarankiškai ieškoti internete Jus dominančių (ir atitinkančių Jūsų studijų programą) praktikos vietų (įmonių / organizacijų).

 

Pasinaudoti iniciatyvos „Patirties partneriai“ siūlomomis praktikos vietomis.

Studentas / absolventas atlikti Erasmus+ praktikos gali vykti į aukštojo mokslo instituciją, turinčią Erasmus aukštojo mokslo chartiją, arba įmonę / organizaciją, esančią bet kurioje programoje dalyvaujančioje šalyje (ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Makedonija).

Praktika negali vykti aukštojo mokslo institucijose, įmonėse / organizacijose, esančiose Lietuvoje (priimanti institucija privalo būti registruota užsienio šalyje) arba studento gyvenamojoje šalyje (angl. country of residence), taip pat ES institucijose ir agentūrose.

Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 4 mėnesių. Per vieną mėnesį praktika turi trukti ne mažiau kaip 130 val. ir ne daugiau kaip 160 valandų. 40 darbo valandų – 1,5 ECTS kredito.

Praktika negali prasidėti / baigtis savaitgaliais ar švenčių dienomis.

Atkreipkite dėmesį, kad visi studentai vienoje studijų pakopoje atlikti Erasmus praktikos (įskaitant absolventų praktiką) arba studijuoti gali išvykti bendram 12 mėn. laikotarpiui.

Sklandų Erasmus+ praktikos suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, Erasmus+ studijų laikotarpio rezultatų įskaitymą reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

 

Kokius dokumentus ir iki kada turiu pateikti Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatoriui?

– užpildytą praktikos  sutartį (angl. Learning Agreement for traineeship);

– užpildytą duomenų lapelį;

– dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelį;

– įmonės / organizacijos patvirtinimą – turi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą.

 

Dėmesio! Neįgalūs ar specialiųjų poreikių turintys studentai, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, turi pateikti dokumentus Švietimo mainų ir paramos fondui siunčiamai paraiškai tam, kad gautų papildomą finansavimą.

 

Daugiau informacijos rasite Erasmus+ dalinių studijų organizavimo taisyklėse:
Praktika užsienyje

Atkreipkite dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su Jūsų Erasmus+ finansinėje sutartyje numatytomis praktikos datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pailginus laikotarpį), būtina skubiai informuoti Šiaulių valstybinės kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatorių.

 

Studijų dalykų pakeitimus su užsienio ir Šiaulių valstybinės kolegijos koordinatoriais suderinkite ne vėliau nei per mėnesį nuo studijų pradžios, apie pakeitimus informuokite savo katedros Šiaulių valstybinėje kolegijoje vedėją elektroniniu paštu, užpildykite, pasirašykite studijų sutarties (angl. Learning Agreement for studies) pakeitimų lapą ir paprašykite užsienio koordinatorių, kad, pasirašę šį lapą, jį nuskenuotų ir atsiųstų ŠVK Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus koordinatoriui.

Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo koordinatoriui turite pristatyti:

1. Praktikos sutartį (angl. Learning Agreement for Traineeship / Before the Mobility) (2 originalus).

2. Sertifikatą (angl. Certificate), patvirtintą priimančios institucijos atstovo parašu ir antspaudu (1 originalą).

3. Praktikos sutarties pakeitimų lapą (angl. Learning Agreement for Traineeship / During the Mobility) – jeigu praktikos metu keitėte praktikos tikslus (2 originalus).

4. Pasiekimų įvertinimo lapelį (angl. Transcript of Records) (1 originalą).

5. Užpildytą Mobility Tools ataskaitą, kuri bus suformuota ir atsiųsta į elektroninį paštą.

6. Užpildytą OLS – anglų kalbos testą, kuris bus suformuotas ir atsiųstas į elektroninį paštą.

7. Aprašymą apie mobilumą priimančioje institucijoje ir nuotrauką. Viskas bus pateikiama viešojoje erdvėje.

8. Parašyti tris priežastis, kodėl verta būti Erasmus+ studentu.

 

Erasmus+ stipendijos likutis bus pervestas tik tada, kai visiškai atsiskaitysite su Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriumi.

Atrinkti studentai gauna Erasmus+ stipendiją, kurios dydis priklauso nuo užsienio šalies.

Šalių grupė

Šalys

Stipendija studijoms EUR/mėn.

Stipendija praktikai EUR/mėn.

1

Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija*

500

700

2

Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras. Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija

400

600

3

Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija

300

500

 

Erasmus+ stipendija yra dalinė, t. y. nepadengia visų gyvenimo išlaidų, todėl privaloma turėti papildomų lėšų.

Erasmus+ stipendija mokama per du kartus. Pirmas mokėjimas vyksta prieš mobilumą, antras – pristačius studijų periodą patvirtinančius dokumentus ir užpildžius elektroninę ataskaitą.

ŠVK studentai turi galimybę vykti studijoms / praktikai užsienyje su „nuline stipendija“: šiuo atveju Jūs negausite Erasmus+ stipendijos, tačiau naudositės visomis Erasmus+ studento teisėmis. „Nulinės stipendijos“ laimėtojų mobilumo išlaidos gali būti dengiamos iš privačių fondų, tėvų, kitų šeimos narių, darbdavių lėšų, taip pat imant paskolą iš Valstybinio studijų fondo.

Socialiai remtiniems studentams yra galimybė gauti papildomą 200 EUR/mėn stipendiją*. Socialinei stipendijai gauti reikia į Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyrių (CR, 209 kab.) pristatyti Prašymo formą ir PAŽYMĄ, kad studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Pažymą išduodama savivaldybės, kurioje yra deklaruota gyvenamoji vieta, socialinės rūpybos / pašalpų ar socialinių paslaugų skyriuje.

Pažyma turi galioti pasirašant Finansinę sutartį.

Dėmesio! Neįgalūs ar turintys specialiųjų poreikių studentai, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, turi pateikti dokumentus Švietimo mainų ir paramos fondui siunčiamai paraiškai tam, kad gautų papildomą finansavimą.

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programnos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Daugiau informacijos apie papildomą paramą studentams su spec. poreikiais rasite čia.

* papildoma stipendija skiriama į studijas išvykstantiems studentams.

 

 

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriuje (CR 209 kabinetas):

Kristina Nesovienė, Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėja, institucinė koordinatorė
Tel. +370 41 433793
Faksas +370 41 525091
El. paštas k.nesoviene@svako.lt

Gina Zdanavičienė, Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo koordinatorė – Erasmus+ praktika
Tel. +370 41 433793
Faksas+370 41 525091
El. paštas g.zdanaviciene@svako.lt

Raminta Kudrickaitė, Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo koordinatorė – Erasmus+ dalinės studijos
Tel. +370 41 433793
Faksas+370 41 433793
El. paštas r.kudrickaite@svako.lt