Projektai

 


ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS PARENGTI IR VYKDOMI ES STRUKTŪRINIŲ IR KITŲ FONDŲ PROJEKTAI

„Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“ (Projekto vadovė – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė dr. Neringa Povilaitienė)

Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos piliečiams (Projekto vadovė –  Šiaulių valstybinės kolegijos nuotolinių studijų koordinatorė Rasa Škimelienė)
 


ES STRUKTŪRINIŲ IR KITŲ FONDŲ PROJEKTAI, KURIUOSE ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA DALYVAUJA PARTNERIO TEISĖMIS

„Gamybos įmonių veiklos procesų valdymo vertinimas taikant tiekimo grandinės ekspertinio vertinimo metodą“
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0216
(Projekto vadovė – Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos katedros doc. dr. Rasa Balvočiūtė,  tyrimą atlieka  Gamybos ir logistikos vadybos studijų programos nuolatinių studijų trečio kurso (GLV19) studentė Augustina Norkutė)
 
(Projekto koordinatorė tarptautinių ryšių ir projektų koordinatorė Raminta Kudrickaitė)

„KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta"

Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0039

 
 
 
„Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams"
Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0029
(Projekto koordinatorius dr. Nedas Jurgaitis)
 
(Projekto koordinatorė Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja, studijų kokybės specialistė Skaistė Buivytė)
 
(Projekto koordinatorė Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja, studijų kokybės specialistė Skaistė Buivytė)
 
(Projekto koordinatorė Rūta Gavėnavičienė)
 
„Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas (Septynių jūrų kapitonai)"
Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022
 
Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019
(projekto koordinatorė viešųjų ryšių specialistė Urtė Drąsutytė)
 
Tyrimo vadovė: Verslo ir apskaitos katedros docentë dr. Rasa Balvočiūtė, tyrimą atliko: Tarptautinio verslo programos studentė Emilija Lingytė

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMI PROJEKTAI

„Jaunimo verslumo iniciatyvų raiškos erdvė: SVAKO verslumo laboratorija“ (projekto koordinatorius dr. Nedas Jurgaitis)
 
„Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose" (projekto koordinatorė docentė dr. Ligita Šalkauskienė)