Studijų grafikai ir tvarkaraščiai

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.
PASKAITŲ LAIKAS

1. 8.00–9.30 val.   

2. 9.45–11.15 val.

3. 11.30–13.00 val.

Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

4. 14.00–15.30 val.

5. 15.45–17.15 val.

6. 17.30–19.00 val.

7. 19.15–20.45 val.


2023–2024 M. M. SAVAIČIŲ PASKIRSTYMAS
 

STUDIJŲ PROGRAMŲ SANTRUMPOS

Apskaita – A Informacijos valdymas – IV Programų sistemos – PS

Aplinkos apsauga – APA

Informacinių sistemų technologija – IST

SIstemų administravimas – SA (trumposios studijos)

Automatikos ir elektros inžinerija – AEI

Įmonių ir įstaigų vadyba – VAD

Socialinis darbas – SD
Automobilių techninis eksploatavimas – ATE Kineziterapija – KNZ Statyba – S

Autotransporto elektronika – AE

Kosmetologija – K

Tarptautinis verslas – TAV

Bendrosios praktikos slauga – BPS

Multimedijos technologijos – MT

Transporto logistikos technologijos – TLT

Gamybos inžinerija – GI

Odontologinė priežiūra – OP

Verslo analitika – VA

Gamybos ir logistikos vadyba – GLV

Organizacijos komunikacija ir rinkodara – OKR  


Svarbiausios Kolegijos naujienos skelbiamos aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt, informaciją apie studijų metais vykstančius renginius galite rasti svetainės skiltyje Renginiai, kolegijos socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“ ir „Linkedin“ paskyrose. Duomenys nuolat atnaujinami, pildomi. Kviečiame sekti naujienas, domėtis ir aktyviai dalyvauti Šiaulių valstybinės kolegijos organizuojamose veiklose, prisijungti prie kolegijos gyvenimo!