Darbo taryba

Šiaulių valstybinės kolegijos Darbo tarybos nariai (išrinkti 2020 m. spalio mėn.):

KALINAUSKIS TOMAS, Transporto inžinerijos katedros lektorius,

KIMTIENĖ DALIA, Bibliotekos ir savarankiškų studijų centro vyresnioji bibliotekininkė,

KOROSTELIOVA JELENA, Vadybos ir komunikacijos katedros lektorė,

PADGURECKIENĖ AISTĖ, Verslo ir apskaitos katedros lektorė,

SAPIEGIENĖ LINA, Reabilitacijos katedros administratorė.

Kolegijos darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai, ji savo įgaliojimus įgyja ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas pradeda vykdyti susirinkusi į pirmąjį posėdį.


Kolegijos darbo tarybos narių rinkimai vykdomi vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos darbo tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Kolegijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. VD-23.