Darbo taryba

Darbo tarybos kadencija – nuo 2023-11-14 iki 2026-11-13

Šiaulių valstybinės kolegijos Darbo tarybos nariai:

Donatas Daugirdas, Informacinių technologijų centro vedėjas, Informatikos mokslų katedros lektorius.

Erika Ferensienė, Sveikatos priežiūros fakulteto administratorė.

Deividas Nesovas, Inžinerijos mokslų katedros lektorius, kartu atliekantis administratoriaus-laboranto pareigines funkcijas.

Vytautas Padgureckas, Reabilitacijos katedros lektorius, sporto veiklos organizatorius

Vincas Zdanys, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.


Kolegijos darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai, ji savo įgaliojimus įgyja ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas pradeda vykdyti susirinkusi į pirmąjį posėdį.