Darbo rinkos tendencijos

Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų karjeros stebėsena

Kolegija sistemingai renka ir analizuoja informaciją apie absolventų užimtumą po studijų.

Absolventų karjeros stebėsena vykdoma remiantis Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS, https://karjera.lt/), Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) interaktyviais duomenimis. KVIS sistemoje naudojami „Sodros“ ir Studentų registro duomenys.

2020 METŲ ŠVK ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS DUOMENYS

2019 METŲ ŠVK ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS DUOMENYS

2018 METŲ ŠVK ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS DUOMENYS

Atkreipkite dėmesį tai, jog įsidarbinimo tendencijos (ŠVK absolventų karjeros stebėsenos rodikliai) atspindi dabartinę situaciją darbo rinkoje, o ne tą, kuri susiklostys ateityje.


Darbo rinkos tendencijos Lietuvoje

Įsidarbinimo galimybės Lietuvoje 2023 m.

Profesijų žemėlapis

Naujausios situacijos darbo rinkoje apžvalga

Darbo rinkos prognozė

Paklausios profesijos