Priėmimo statistika

Šiaulių valstybinės kolegijos 2021 metų bendrojo priėmimo rezultatai (2021 08 24)

Studijų programos pavadinimas Studijų forma * Pasirašyta studijų sutarčių **   Priimtųjų konkursiniai balai ***  
VF VNF VNF/ST VF VNF VNF/ST

maksi-
malus

vidurkis mini-
malus
maksi-
malus
vidurkis  mini-
malus
 
Automobilių techninis eksploatavimas  NL 13 1   6,08 5,38 4,87 4,79  
Autotransporto elektronika I 11     6,91 5,72 4,67        
Bendrosios praktikos slauga NL 26 11   8,58 5,89 4,32 7,9 5,18 4,49  
Buhalterinė apskaita I 15 3 1 10,42 6,09 4,93 5,87 5,16 4,94 5,33
Gamybos inžinerija I 10 2   8,92 6,4 4,57 7,76 7,51 7,26  
Informacijos valdymas NL 5 7   7,18 5,84 4,76 5,55 4,89 4,32  
I 10 3   7,39 5,85 4,69 5,67 5,24 4,65  
Kineziterapija NL 14 4   6,82 6,01 5,06 5,85 4,98 4,32  
Kosmetologija NL 5 7   7,71 6,86 6,03 5,61 5,18 4,53  
Multimedijos technologijos NL 13     6,26 5,38 4,88    
Organizacijos komunikacija ir rinkodara  NL 14 16   6,45 5,58 4,75 6,48 5,14 4,33  
Programų sistemos I 11 1   9,39 6 4,32 4,9  
Socialinis darbas NL 10 5   9,33 6,69 5,3 5,06 4,84 4,4  
I 12 4   9,22 6,39 4,89 10,06 6,35 4,38  
Statyba NL 5     6,52 5,57 4,93    
I 9 1   8,22 5,44 4,51 5,69  
IŠ VISO: 183 65 1    
  249      

* NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos
** VF – valstybės finansuojamos studijos, VNF – valstybės nefinansuojamos studijos, VNF/ST – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija
*** Minimalus konkursinis balas – 4,3.