Priėmimo statistika

Šiaulių valstybinės kolegijos 2020 metų bendrojo priėmimo rezultatai (2020 09 08)

Studijų programos pavadinimas Studijų forma * Pasirašyta studijų sutarčių ** Priimtųjų konkursiniai balai ***
VF VNF VF VNF

maksi-
malus

vidurkis mini-
malus
maksi-
malus
vidurkis  mini-
malus
1. Automatikos ir elektros inžinerija NL 6 2 5,97 5,54 5,02 6,04 5,51 4,98
I 5 2 6,43 5,32 4,8 7,22 6,5 5,77
2. Automobilių techninis eksploatavimas  NL 8 2 6,5 5,63 4,77 4,98 4,75 4,51
I 8 0 6,06 5,46 4,7
3. Bendrosios praktikos slauga, dieninė NL 19 13 7,37 5,34 4,35 6,08 5,28 4,46
4. Buhalterinė apskaita NL 8 2 7,34 5,56 4,51 8,99 7,32 5,64
I 12 2 7,94 5,69 4,53 7,61 6,85 6,08
5. Gamybos ir logistikos vadyba NL 15 1 6,99 5,58 4,82 4,67
I 6 3 5,39 5,12 4,64 4,56 4,45 4,36
6. Informacijos valdymas NL 9 4 8,32 5,7 4,43 5,69 5,1 4,55
I 5 3 7,68 5,37 4,5 6,08 5,48 4,52
7. Informacinių sistemų technologija NL 13 2 8,23 6,29 5,33 5,44 5,435 5,43
8. Įmonių ir įstaigų administravimas  NL 10 0 7,79 5,8 4,74
I 5 0 6,18 5,31 4,61
9. Kineziterapija NL 15 3 7,78 5,94 4,8 5,38 4,95 4,53
10. Kosmetologija NL 10 10 8,6 6,92 5,73 5,81 5,06 4,3
11. Organizacijos komunikacija ir rinkodara  NL 11 10 7,91 5,95 4,56 6,47 5,57 5,15
12. Programų sistemos I 11 1 7,14 5,7 4,61 4,73
13. Socialinis darbas NL 12 16 8,46 6,45 4,75 6,8 5,33 4,41
I 18 7 8,2 6,08 4,54 6,82 5,03 4,44
14. Statyba NL 3 0 6,24 5,99 5,59
I 6 1 7,09 5,75 4,8 4,94
15. Tarptautinis verslas NL 7 2 6,27 5,33 4,37 5,48 5,16 4,84
I 3 2 6,47 5,77 5,19 5,17 5,06 4,94
IŠ VISO: 225 88  
  313  

* NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos
** VF – valstybės finansuojamos studijos, VNF – valstybės nefinansuojamos studijos
*** Minimalus konkursinis balas – 4,3. Atleistiems nuo brandos egzaminų minimalus konkursinis balas netaikomas, jų balai į šią lentelę neįtraukti.