Priėmimo statistika

2017 m. bendrojo priėmimo į ŠVK statistika (2017-08-31)

Studijų programa Studijų forma* Pasirašyta studijų sutarčių** Priimtųjų konkursiniai balai
VF VNF/ST VNF VF + VNF/ST VNF

maksi-
malus

vidurkis mini-
malus
maksi-
malus
vidurkis  mini-
malus
Aplinkos apsauga NL 9 0 1 4,36 2,947 1,86 2,16 2,160 2,16
Automatikos ir elektros inžinerija NL 14 0 3 6,70 3,827 2,32 3,34 2,520 1,94
Automobilių techninis eksploatavimas NL 15 0 5 5,18 3,127 1,82 3,36 2,264 1,68
Automobilių techninis eksploatavimas I 16 0 1 7,02 3,048 1,60 2,30 2,300 2,30
Autotransporto elektronika NL 15 0 1 4,62 3,240 1,78 2,40 2,400 2,40
Bendrosios praktikos slauga NL 16 0 21 7,68 5,181 3,54 4,68 2,619 1,85
Buhalterinė apskaita NL 8 0 6 7,12 4,735 3,44 6,88 3,177 1,82
Buhalterinė apskaita I 11 1 5 9,16 5,932 2,82 2,68 2,036 1,60
Burnos higiena NL 12 0 13 6,08 4,401 3,54 4,24 2,800 1,66
Informacijos valdymas I 26 0 2 7,52 5,170 1,72 5,84 3,990 2,14
Informacinių sistemų technologija NL 22 0 5 7,70 3,880 4,12 3,30 2,352 1,60
Informacinių sistemų technologija I 15 0 3 6,90 3,400 1,90 6,68 3,633 2,10
Įmonių ir įstaigų administravimas  NL 7 1 8 5,62 4,098 1,92 2,90 2,170 1,60
Kineziterapija NL 8 0 10 8,44 5,398 4,14 7,82 3,063 1,76
Kosmetologija NL 11 0 11 6,80 5,155 3,56 3,40 2,456 1,62
Multimedijos technologijos NL 15 0 2 8,04 4,009 2,48 2,68 2,140 1,60
Socialinis darbas NL 5 0 10 5,12 3,252 2,24 4,18 2,342 1,68
Socialinis darbas I 20 0 7 7,00 4,019 1,76 2,78 2,154 1,71
Statyba NL 12 0 2 4,14 3,090 1,68 3,14 2,800 2,46
Statyba I 8 0 2 3,16 2,468 1,78 2,82 2,360 1,90
Tarptautinis verslas (anglų k.) NL 5 0 1 6,32 4,708 3,82 2,98 2,980 2,98
Tarptautinis verslas I 4 0 5 5,80 4,760 3,34 2,11 1,876 1,74
Transporto logistikos technologijos NL 17 0 1 5,04 2,777 1,90 1,78 1,780 1,78
Transporto logistikos technologijos I 14 0 1 5,02 2,371 1,78 1,98 1,980 1,98
Iš viso:   305 2 126  

* NL – nuolatinė, I – ištęstinė
** VF – valstybės finansuojamos studijos, VNF/ST – valstybės nefinansuojamos studijos su teise į studijų stipendiją, VNF – valstybės nefinansuojamos studijos