Akademinė taryba

Akademinė taryba yra kolegialus Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

 

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos sudėtis paskelbta Akademinės tarybos posėdyje (2014-04-16 protokolas Nr. ATP-5).

 

2016–2017 m. m. Akademinės tarybos sudėtis:

Akademinės tarybos pirmininkė – dr. Vitalija Gerikienė, docentė.

Pirmininko pavaduotoja – Rūta Gavėnavičienė, lektorė.

Nariai:

Rugilė Strikoriūtė, Studentų atstovybės narė;

Justinas Mačinskas, Studentų atstovybės narys;

Mindaugas Balsys, Studentų atstovybės narys;

Rūta Gavėnavičienė,  lektorė;

dr. Vitalija Gerikienė,  docentė;

habil. dr. Vytautas Gudonis, Šiaulių universiteto profesorius;

dr. Donatas Dervinis, docentas;

dr. Renata Macaitienė, Šiaulių universiteto profesorė;

Eslanda Mockevičienė, lektorė;

Ingrida Morkevičienė, lektorė;

Saulius Palepšaitis, lektorius;

Aleksandra Sakalauskienė, lektorė;

dr. Ligita Šalkauskienė, docentė;

dr. Natalija Šedžiuvienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė;

Emilija Tamašauskienė, lektorė;

Danutė Valentienė, lektorė.

 

Vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamento 8 punktu, Akademinė taryba sudaryta iš 16 narių:

4 nariai – docentė dr. Vitalija Gerikienė, lektorė Eslanda Mockevičienė, lektorė Aleksandra Sakalauskienė, lektorė Emilija Tamašauskienė – išrinkti Sveikatos priežiūros fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

6 nariai – lektorė Rūta Gavėnavičienė, lektorė Danutė Valentienė, lektorius Saulius Palepšaitis, lektorė Ingrida Morkevičienė, docentė dr. Ligita Šalkauskienė, docentas dr. Donatas Dervinis – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

2 nariai – Šiaulių universiteto mokslininkai – profesorė dr. Renata Macaitienė, profesorius habil. dr. Vytautas Gudonis – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto tarybos ir Sveikatos priežiūros fakulteto tarybos posėdžiuose;

3 studentai – Rugilė Strikoriūtė, Justinas Mačinskas, Mindaugas Balsys – skirti Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės.

Kolegijos direktorė yra Akademinės tarybos narė pagal pareigas.

Akademinės tarybos pirmininkė ir jos pavaduotoja išrinktos Akademinės tarybos posėdyje.

 

Akademinės tarybos sekretorė – Živilė Galminaitė

Tel. (8 41) 52 49 71, el. p. akademine.taryba@svako.lt

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos kadencija tęsis nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki 2019 m. balandžio 16 d.

 

AKADEMINĖS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

POSĖDŽIŲ PLANAS 2017–2018 M. M.

 

Akademinės tarybos veiklos apibendrinimai: