Akademinė taryba

Akademinė taryba yra kolegialus Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

 

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos sudėtis paskelbta Akademinės tarybos posėdyje (2019-04-09 protokolas Nr. ATP-4).

 

Akademinės tarybos sudėtis (2019–2024 m.)

Akademinės tarybos pirmininkė – dr. Lina Garšvė, docentė.

Pirmininkės pavaduotojas – dr. Nedas Jurgaitis, docentas.

Nariai:

Donatas Daugirdas, lektorius;

dr. Donatas Dervinis, docentas

dr. Vitalija Gerikienė, docentė;

Matas Gulbinas, Studentų atstovybės narys (AEI23);

Elena Kairienė, lektorė;

prof. dr. Renata Macaitienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorė;

Ingrida Morkevičienė, lektorė;

dr. Rasa Pocevičienė, docentė;

Indrė Skirmantaitė, lektorė;

Zita Sluckuvienė, lektorė;

dr. Lina Tamutienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė;

dr. Asta Vaitkevičienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė;

Krista Verbrugge, Studentų atstovybės narė (TAV23);

Elžbieta Zalogaitė, Studentų atstovybės narė (BPS21).

 

 

Vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamento 8 punktu, Akademinė taryba sudaryta iš 16 narių:

4 nariai –  lektorė Indrė Skirmantaitė, docentė dr. Vitalija Gerikienė, lektorė Elena Kairienė, docentė dr. Lina Garšvė – išrinkti Sveikatos priežiūros fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

6 nariai – lektorius Donatas Daugirdas, docentas dr. Donatas Dervinis, lektorė Ingrida Morkevičienė, docentė dr. Rasa Pocevičienė, lektorė Zita Sluckuvienė, docentas dr. Nedas Jurgaitis – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

2 nariai – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslininkai – profesorė dr. Renata Macaitienė, docentė dr. Asta Vaitkevičienė – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto tarybos ir Sveikatos priežiūros fakulteto tarybos posėdžiuose;

3 studentai – Matas Gulbinas, Krista Verbrugge, Elžbieta Zalogaitė – skirti Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės.

Kolegijos direktorė yra Akademinės tarybos narė pagal pareigas.

Akademinės tarybos pirmininkė ir jos pavaduotojas išrinkti Akademinės tarybos posėdyje.

 

Akademinės tarybos sekretorė – Vaida Lukienė

Tel. (8 41) 52 50 98, el. p. akademine.taryba@svako.lt

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos kadencija tęsis nuo 2019 m. balandžio 17 d. iki 2024 m. balandžio 16 d.

 

AKADEMINĖS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

2023–2024 studijų metų POSĖDŽIŲ PLANAS

2022–2023 studijų metų POSĖDŽIŲ PLANAS

2021–2022 studijų metų POSĖDŽIŲ PLANAS

2020–2021 studijų metų POSĖDŽIŲ PLANAS

 

Akademinės tarybos veiklos apibendrinimai: