Akademinė taryba

Akademinė taryba yra kolegialus Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

 

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos sudėtis paskelbta Akademinės tarybos posėdyje (2019-04-09 protokolas Nr. ATP-4).

 

Akademinės tarybos sudėtis (2019–2024 m.)

Akademinės tarybos pirmininkė – dr. Lina Garšvė, docentė.

Pirmininkės pavaduotojas – dr. Nedas Jurgaitis, docentas.

Nariai:

Donatas Daugirdas, lektorius;

dr. Donatas Dervinis, docentas

dr. Vitalija Gerikienė, docentė;

prof. habil. dr. Vytautas Gudonis, Šiaulių universiteto profesorius;

Elena Kairienė, lektorė;

prof. dr. Renata Macaitienė, Šiaulių universiteto profesorė;

Ingrida Morkevičienė, lektorė;

dr. Rasa Pocevičienė, docentė;

Zita Sluckuvienė, lektorė;

dr. Natalija Šedžiuvienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė;

Emilija Tamašauskienė, lektorė;

Aistė Dambrauskaitė, Studentų atstovybės narė (BPS18);

Skaistė Kairytė, Studentų atstovybės narė (OKR20);

Lukas Kudulis, Studentų atstovybės narys (IST18);

 

 

 

Vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamento 8 punktu, Akademinė taryba sudaryta iš 16 narių:

4 nariai –  lektorė Emilija Tamašauskienė, docentė dr. Vitalija Gerikienė, lektorė Elena Kairienė, docentė dr. Lina Garšvė – išrinkti Sveikatos priežiūros fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

6 nariai – lektorius Donatas Daugirdas, docentas dr. Donatas Dervinis, lektorė Ingrida Morkevičienė, docentė dr. Rasa Pocevičienė, lektorė Zita Sluckuvienė, docentas dr. Nedas Jurgaitis – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

2 nariai – Šiaulių universiteto mokslininkai – profesorė dr. Renata Macaitienė, profesorius habil. dr. Vytautas Gudonis – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto tarybos ir Sveikatos priežiūros fakulteto tarybos posėdžiuose;

3 studentai – Aistė Dambrauskaitė, Skaistė Kairytė, Lukas Kudulis – skirti Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės.

Kolegijos direktorė yra Akademinės tarybos narė pagal pareigas.

Akademinės tarybos pirmininkė ir jos pavaduotojas išrinkti Akademinės tarybos posėdyje.

 

Akademinės tarybos sekretorė – Vaida Lukienė

Tel. (8 41) 52 37 62, el. p. akademine.taryba@svako.lt

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos kadencija tęsis nuo 2019 m. balandžio 17 d. iki 2024 m. balandžio 16 d.

 

AKADEMINĖS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

2020–2021 studijų metų POSĖDŽIŲ PLANAS

 

Akademinės tarybos veiklos apibendrinimai: