Akademinė taryba

Akademinė taryba yra kolegialus Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

 

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos sudėtis paskelbta Akademinės tarybos posėdyje (2014-04-16 protokolas Nr. ATP-5).

 

2016-2017 m. m. Akademinės tarybos sudėtis:

Akademinės tarybos pirmininkė – dr. Vitalija Gerikienė, docentė.

Pirmininko pavaduotoja – Rūta Gavėnavičienė, lektorė.

Nariai:

Goda Aurilaitė, Studentų atstovybės narė;

Gintarė Bagučianskaitė, Studentų atstovybės narė;

Mindaugas Balsys, Studentų atstovybės narys;

Rūta Gavėnavičienė,  lektorė;

dr. Vitalija Gerikienė,  docentė;

habil. dr. Vytautas Gudonis, Šiaulių universiteto profesorius;

dr. Donatas Dervinis, docentas;

dr. Renata Macaitienė, Šiaulių universiteto profesorė;

Eslanda Mockevičienė, lektorė;

Ingrida Morkevičienė, lektorė;

Saulius Palepšaitis, lektorius;

Aleksandra Sakalauskienė, lektorė;

dr. Ligita Šalkauskienė, docentė;

dr. Natalija Šedžiuvienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė;

Emilija Tamašauskienė, lektorė;

Danutė Valentienė, lektorė.

 

Vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamento 8 punktu, Akademinė taryba sudaryta iš 16 narių:

4 nariai – docentė dr. Vitalija Gerikienė, lektorė Eslanda Mockevičienė, lektorė Aleksandra Sakalauskienė, lektorė Emilija Tamašauskienė – išrinkti Sveikatos priežiūros fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

6 nariai – lektorė Rūta Gavėnavičienė, lektorė Danutė Valentienė, lektorius Saulius Palepšaitis, lektorė Ingrida Morkevičienė, docentė dr. Ligita Šalkauskienė, docentas dr. Donatas Dervinis – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto Akademinės bendruomenės posėdyje;

2 nariai – Šiaulių universiteto mokslininkai – profesorė dr. Renata Macaitienė, profesorius habil. dr. Vytautas Gudonis – išrinkti Verslo ir technologijų fakulteto tarybos ir Sveikatos priežiūros fakulteto tarybos posėdžiuose;

3 studentai – Goda Aurilaitė, Gintarė Bagučianskaitė, Mindaugas Balsys – skirti Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės.

Kolegijos direktorius yra Akademinės tarybos narys pagal pareigas.

Akademinės tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas išrinkti Akademinės tarybos posėdyje.

 

Akademinės tarybos sekretorė – Živilė Galminaitė

Tel. (8 41) 52 49 71, el. p. akademine.taryba@svako.lt

Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos kadencija tęsis nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki 2019 m. balandžio 16 d.

 

 

Akademinės tarybos veiklos apibendrinimai: