Kovo 29 diena, Trečiadienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.
Pasidalink

Stojantiesiems

  

2016 M. PRIĖMIMO REZULTATAI

2016 m. bendrojo priėmimo rezultatai Šiaulių valstybinėje kolegijoje (2016-08-30)

2016 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2016-10-30)

 

BENDRASIS PRIĖMIMAS

2017 m. bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.

BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijas.

 

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS
 

2017 m. tiesioginis priėmimas Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyksta nuo kovo 1 d. ir tęsis iki naujų studijų metų pradžios. Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
 

Studijų sutarčių pasirašymui reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos: galiojantis asmens dokumentas, išsilavinimo dokumentai, papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai, 1 nuotrauka. Jei už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas. Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka.

 Priėmimo taisyklės stojantiems į Šiaulių valstybinę kolegiją – žemiau šiame puslapyje.

Dėl tiesioginio priėmimo kviečiame teirautis ŠVK fakultetuose:

 

Sveikatos priežiūros fakultete – dėl priėmimo į biomedicinos mokslų srities studijų programas ir socialinio darbo studijų programą:
  M. K. Čiurlionio g. 16A, 120 kab.
  El. p. dekanatas.spf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 41 66

 

Verslo ir technologijų fakultete – dėl priėmimo į socialinių ir technologijos mokslų srities programas:
  ŠVK I rūmai (pastatas šalia centrinių rūmų)
  Aušros al. 40, 208 kab.
  El. p. dekanatas.vtf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 50 95

 

Studentų priėmimo specialistas konsultuoja:
  ŠVK centriniai rūmai
  Aušros al. 40, 211 kab.
  Tel. (8 41) 52 37 69
  Mob. tel. +370 615 97 114
  El. p. priemimas@svako.lt
  Portalo Kur stoti forumas

 

Nepraleiskite progos tapti ŠVK studentu! 

 

STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

Studentai gali užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą interneto svetainėje www.lsp.lt, o pagamintą pažymėjimą atsiimti pageidaujamame banko skyriuje. Informacija apie tarptautinį studento pažymėjimą (išduodamas tik nuolatinių studijų studentams) –  www.isic.lt


 

BENDRABUTIS

Informacija apie ŠVK bendrabučius


 

PROFESINIŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS

Pagal ŠMM ministro 2014-08-20 įsakymu Nr. V-743 patvirtintą „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašą“ stojantiesiems į koleginių studijų programas, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

 

 

PRIĖMIMAS STUDIJOMS TELŠIUOSE IR MAŽEIKIUOSE

Šiaulių valstybinė kolegija dalyvavo ŠMM sudarytoje darbo grupėje dėl Žemaitijos kolegijos studijų programų vykdymo tęstinumo. ŠVK sudaro galimybes ŽK studentams užbaigti pradėtas studijas, taip pat vykdo pirmakursių priėmimą studijoms Telšiuose ir Mažeikiuose.


 

MINIMALUS KONKURSINIS BALAS

Stojantiems 2017 m. į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje (nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų) minimalus konkursinis balas – 1,6.

 

STUDIJŲ KAINA

Jei stojantysis neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais, siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Studentų rotacijos būdu taip pat galima tikėtis pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą, jei asmuo atitinka minimalius reikalavimus tokiai vietai užimti.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamą vietą pakanka turėti brandos atestatą, o konkursinis balas turėtų siekti ne mažiau kaip 1,6.

Studijų kaina bus nurodyta žemiau esančioje programų sąrašo lentelėje, kai ŠMM paskelbs normines studijų kainas 2017 metams.

 

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS

PARAMA IŠEIVIAMS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIAMS


 

KLAUSYTOJO STUDIJOS

Pageidaujantieji studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos (kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties). Įskaityti klausytojo studijų rezultatai vėliau leidžia pretenduoti į įprastines studijas.
 

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galite tapti ŠVK studentu.
 


 
Priėmimo į ŠVK 2016 m. taisyklės
Priėmimo į ŠVK 2017 m. taisyklių projektas
Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijas
Konkursinio balo sandara stojantiems į ŠVK 2016 m.
Konkursinio balo sandara stojantiems į ŠVK 2017 m.
Konkursinio balo sandara stojantiems į ŠVK 2018 m.
Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2016 m. tvarkos aprašas
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 m. tvarkos aprašas
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos aprašas
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos aprašas
2016 m. studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygos
2017 m. studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygos
2018 m. studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygos


ŠVK studijų programos, į kurias ketinama priimti
2017-2018 studijų metais
(PROJEKTAS)

Valstybinis
kodas
Programa Forma* Metinė studijų kaina
NL I
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI
  Bendrosios praktikos slauga NL

 

 
  Burnos higiena NL
  NAUJA: Dietetika NL
  Kineziterapija NL,
NL (anglų k.)
  Kosmetologija NL
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
  Informacijos valdymas (keičiamas pavadinimas iš Informacijos paslaugos) I    
  Organizacijos komunikacija NL
  Socialinis darbas NL, I
Socialinis darbas (Telšiuose) I
  Socialinis darbas (Mažeikiuose) I
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
  Buhalterinė apskaita NL, I    
  Buhalterinė apskaita (Mažeikiuose) I    
  Finansai (Telšiuose) I    
  NAUJA: Gamybos vadyba ir logistika NL    
  Įmonių ir įstaigų administravimas NL    
  Įmonių ir įstaigų administravimas (Mažeikiuose) I    
  Tarptautinis verslas NL (anglų k.),
I
   
  Turizmas ir viešbučiai (Telšiuose) I    
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
  Informacinių sistemų technologija NL, I    
  Informacinių sistemų technologija (Telšiuose) I    
  Multimedijos technologijos NL    
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
  Aplinkos apsauga NL    
  ATNAUJINTA: Automatikos ir elektros inžinerija NL, I    
  ATNAUJINTA: Automatikos ir elektros inžinerija (Mažeikiuose) I    
  Automobilių techninis eksploatavimas NL, I    
  Autotransporto elektronika NL    
  Statyba NL, I    
  Transporto logistikos technologijos NL, I    

* NL - nuolatinė studijų forma (tvarkaraščio forma – dieninė. Studijų trukmė 3 m., išsk. Bendrosios praktikos slaugą - trukmė 3,5 m.)
   I - ištęstinė studijų forma (tvarkaraščio forma – sesijinė. Studijų trukmė 4 m.)
 

 

ŠVK studijų programos, į kurias priimama 2016-2017 studijų metais

Valstybinis
kodas
Programa Forma* Metinė studijų kaina
NL I
Biomedicinos mokslų studijų sritis
653B70004 Bendrosios praktikos slauga NL

1520 Eur

-
653A51003 Burnos higiena NL
653B31003 Kineziterapija NL
653B95002 Kosmetologija NL
Socialinių mokslų studijų sritis
653N44006 Buhalterinė apskaita NL, I 1140 Eur 855 Eur
653N30004 Finansai NL
653P10001 Informacijos paslaugos I
653N23002 Įmonių ir įstaigų administravimas I
653P21001 Organizacijos komunikacijos vadyba NL
653L50004 Socialinis darbas NL, I
Socialinis darbas (Telšiuose) I
653N12009 Tarptautinis verslas NL, I
653N80012 Turizmas ir viešbučiai NL
Technologijos mokslų studijų sritis
653H17003 Aplinkos apsauga NL 1520 Eur

1140 Eur

Aplinkos apsauga (Telšiuose) I
653H62006 Automatika I
653E21005 Automobilių techninis eksploatavimas NL, I
653E21006 Autotransporto elektronika NL
653H63003 Elektros energetika NL
653E15005 Informacinių sistemų technologija NL, I
653E14004 Multimedijos technologijos NL
653H21005 Statyba NL, I
653E20001 Transporto logistikos technologijos NL, I

* NL - nuolatinė studijų forma (tvarkaraščio forma – dieninė. Studijų trukmė 3 m., išsk. Bendrosios praktikos slaugą - trukmė 3,5 m.)
   I - ištęstinė studijų forma (tvarkaraščio forma – sesijinė. Studijų trukmė 4 m.)
 

 
Kodėl verta studijuoti ŠVK? Priėmimo rezultatų apžvalga Studijų kokybė DUK

Naudingos nuorodos
www.lamabpo.ltLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui  organizuoti
www.smm.ltLietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
www.aikos.smm.ltAIKOS - atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema
www.skvc.ltStudijų kokybės vertinimo centras

 
 
You don't have Flash ...
  • Pr
  • An
  • Tr
  • Ke
  • Pe
  • Še
  • Se