Autotransporto elektronika

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį! 

Informatikos ir inžinerijos studentai bus skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie valstybės paramą studentams skaitykite ČIA.

Vis daugiau žmonių ir įmonių savo kasdienės veiklos neįsivaizduoja be automobilio. Didelė dalis automobilių funkcijų yra neatsiejamos nuo jų elektrinių ir elektroninių sistemų, kurias būtina prižiūrėti ir, reikalui esant, remontuoti. Studijų programa skirta rengti kvalifikuotiems specialistams, gebantiems diegti autotransporto priemonių elektroninių valdymo sistemų įrangą, diagnozuoti, prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių elektronines ir mechatronines sistemas, parinkti inovatyvias technologijas ir organizacines priemones.

Tai tarpkryptinė studijų programa, ugdanti specialiuosius elektronikos inžinerijos  ir transporto inžinerijos studijų krypčių gebėjimus. Kolegijoje veikia modernios automobilių techninės priežiūros ir diagnostikos dirbtuvės.

2020 m. Autotransporto elektronikos studijų programos trečiakursiai, dėstytojui padedant, sukūrė keturratį elektra varomą dviratį. Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį. Tokiuose projektuose įgyti praktiniai įgūdžiai lemia ypač gerą absolventų įsidarbinamumą.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijose naudojama šiuolaikiška laboratorinė, techninė ir diagnostinė programinė įranga, puikiai įvertinta tarptautinių ekspertų. Programos absolventai dirba automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėse, techninių apžiūrų centruose. Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti autotransporto elektronikos specialistus

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba inžinieriais, meistrais, padalinių vadovais automobilių remonto ir eksploatavimo įmonėse, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose, kuria privatų verslą ir jam vadovauja.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės transporto inžinerijos krypties, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ir gamybos inžinerijos, kitų krypčių studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Inžinerijos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6533EX003
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Pagrindinė kryptis – Elektronikos inžinerija, kita – Transporto inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
svako-2020-autotransporto-elektronika.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti, diagnozuoti, prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių elektronines ir mechatronines sistemas parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijas, asmuo turi:
Įgyti žinių ir gebėjimų
 • žinoti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, naudojant technines priemones ir jų valdymo metodus;
 • žinoti automobilių transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
 • vertinti automobilių mechatroninėse sistemose naudojamų medžiagų, komponentų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose;
 • žinoti informacinių technologijų taikymo galimybes automobilių transporte.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę

 • analizuoti ir vertinti automobilių elektronikos sistemas ir jų sąveiką;
 • savarankiškai parinkti optimalius metodus ir tinkamą įrangą autotransporto elektronikos veiklos srities problemoms spręsti;
 • sudaryti automobilių diagnostikos ir remonto algoritmą.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti
 • taikyti inžinerines žinias projektuojant, diegiant bei kontroliuojant automobilių elektronines valdymo sistemas;
 • projektuoti elektroninės kontrolės technologinį procesą. 
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 •  naudoti įvairius informacinius šaltinius ir technologijas profesinei informacijai rinkti;
 •  vykdyti transporto priemonių elektroninių sistemų tyrimus, naudojant laboratorinę ir diagnostinę įrangą, įvertinti rezultatus bei pateikti išvadas.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius
 

 •  eksploatuoti, diagnozuoti ir remontuoti elektronines bei mechatronines autotransporto priemonių sistemas;
 • užtikrinti elektroninių sistemų, mažinančių aplinkos taršą bei didinančių transporto priemonių saugumą, veikimą;
 • suprasti automobilių elektros sistemų eksploatavimo, diagnostikos, remonto ir diegimo padalinio darbo organizavimo principus.
Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus
 • dalykiškai bendrauti su specialistais ir klientais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę bei savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje;
 • suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes.

Studijuojami dalykai ir praktikos

Projektas

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Atviro kodo elektronikos pagrindai
 • Fizika
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Inžinerinė mechanika
 • Matematika
 • Automobiliai
 • Informacinės technologijos
 • Automobilių elektronikos įranga
 • Automobilių komforto ir saugos sistemos (lietuvių k. / anglų k.)
 • Automobilių komunikacijos
 • Elektromechaninė praktika
 • Elektroninių sistemų projektavimas
 • Specialybės kalba
 • Vienos plokštės kompiuteriai
 • Automobilių elektronikos praktika
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Variklių valdymo sistemos
 • Automobilių diagnostika
 • Elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai (lietuvių k. / anglų k.)
 •  
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Automobilių elektros įranga
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Automobiliai
 • Informacinės technologijos
 • Specialybės anglų kalba / specialybės prancūzų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės rusų kalba
 •  
 • Darbuotijų sauga ir aplinkosauga
 • Išmaniosios automobilių sistemos (lietuvių k. / anglų k.)
 • Mikroprocesoriai ir jų programavimas
 • Automobilių techninė priežiūra ir einamasis remontas
 • Krovininių automobilių diagnostikos praktika
  Lengvųjų automobilių diagnostikos praktika
 • Automobilių diagnostika
 • Variklių valdymo sistemos
 • Automobilių pavarų dėžių valdymo sistemos / Pakabos valdymo sistemos / Stabdžių valdymo sistemos
 • Sociologija /  Filosofija
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
 

Projektas

I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Atviro kodo elektronikos pagrindai
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Matematika
 • Fizika
 • Informacinės technologijos
 • Elektromechaninė praktika
 • Elektronika
 • Automobiliai
 • Specialybės anglų k. / Specialybės prancūzų k. / Specialybės rusų k. / Specialybės vokiečių k.
 • Vienos plokštės kompiuteriai
 • Darbuotojų sauga ir aplinkosauga
 • Mikroprocesoriai ir jų programavimas
 • Automobilių techninė priežiūra ir einamasis remontas
 • Lengvųjų automobilių diagnostikos praktika
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių elektronikos praktika
 • Elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai (lietuvių k. / anglų k.)
 • Variklių valdymo sistemos
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Automobilių elektros įranga
 • Elektrotechnika
 • Inžinerinė mechanika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Automobiliai
 • Informacinės technologijos
 • Automobilių elektronikos įranga
 • Automobilių komforto ir saugos sistemos (lietuvių k. / anglų k.)
 • Automobilių komunikacijos
 • Elektroninių sistemų projektavimas
 • Specialybės kalba
 •  
 • Automatiių pavarų dėžių valdymo sistemos / Pakabos valdymo sistemos / Stabdžių valdymo sistemos
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Automobilių diagnostika
 • Išmaniosios automobilių sistemos (lietuvių k. / anglų k.)
 • Krovininių automobilių diagnostikos praktika
 • Variklių valdymo sistemos
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
 • Sociologija / Filosofija