Autotransporto elektronika

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį!  Informatikos ir inžinerijos studentai skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paramą studentams skaitykite ČIA.

Jeigu jau turi nuosavą automobilį, turbūt spėjai įsitikinti, kad didelė dalis jo funkcijų yra priklausomos nuo elektrinių ir elektroninių sistemų, kurias prižiūri ir, jei reikia, remontuoja, naują įrangą diegia autotransporto elektronikos profesionalai.

Suplanuok studijas ŠVK, tokiu visiems reikalingu specialistu tapsi ir tu!

Kad studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje ne teorinės, o praktinės, įrodinėti nereikia: aukštosios mokyklos garažas kasmet pasipildo dar viena nauja Autotransporto elektronikos studijų programos studentų sukurta transporto priemone.

Moderniose automobilių techninės priežiūros ir diagnostikos dirbtuvėse šalia sportinio automobilio, elektrinio pramoginio kartingo, elektrinio motorolerio, keturračio elektra varomo dviračio tikrai atsiras vietos ir tavo rankų kūriniui.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijose naudojama šiuolaikiška laboratorinė, techninė ir diagnostinė programinė įranga, puikiai įvertinta tarptautinių ekspertų. Programos absolventai dirba automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėse, techninių apžiūrų centruose. Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti autotransporto elektronikos specialistus

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba inžinieriais, meistrais, padalinių vadovais automobilių remonto ir eksploatavimo įmonėse, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose, kuria privatų verslą ir jam vadovauja.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės transporto inžinerijos krypties, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ir gamybos inžinerijos, kitų krypčių studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Inžinerijos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6533EX003
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Pagrindinė kryptis – Elektronikos inžinerija, kita – Transporto inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Inžinerijos mokslų katedros vedėjas Saulius Palepšaitis, el. p. s.palepsaitis@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
svako-2020-autotransporto-elektronika.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti, diagnozuoti, prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių elektronines ir mechatronines sistemas parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijas, asmuo turi:
Įgyti žinių ir gebėjimų
 • žinoti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, naudojant technines priemones ir jų valdymo metodus;
 • žinoti automobilių transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
 • vertinti automobilių mechatroninėse sistemose naudojamų medžiagų, komponentų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose;
 • žinoti informacinių technologijų taikymo galimybes automobilių transporte.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę

 • analizuoti ir vertinti automobilių elektronikos sistemas ir jų sąveiką;
 • savarankiškai parinkti optimalius metodus ir tinkamą įrangą autotransporto elektronikos veiklos srities problemoms spręsti;
 • sudaryti automobilių diagnostikos ir remonto algoritmą.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti
 • taikyti inžinerines žinias projektuojant, diegiant bei kontroliuojant automobilių elektronines valdymo sistemas;
 • projektuoti elektroninės kontrolės technologinį procesą. 
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 •  naudoti įvairius informacinius šaltinius ir technologijas profesinei informacijai rinkti;
 •  vykdyti transporto priemonių elektroninių sistemų tyrimus, naudojant laboratorinę ir diagnostinę įrangą, įvertinti rezultatus bei pateikti išvadas.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius
 

 •  eksploatuoti, diagnozuoti ir remontuoti elektronines bei mechatronines autotransporto priemonių sistemas;
 • užtikrinti elektroninių sistemų, mažinančių aplinkos taršą bei didinančių transporto priemonių saugumą, veikimą;
 • suprasti automobilių elektros sistemų eksploatavimo, diagnostikos, remonto ir diegimo padalinio darbo organizavimo principus.
Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus
 • dalykiškai bendrauti su specialistais ir klientais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę bei savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje;
 • suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS

Atviro kodo elektronikos pagrindai
Fizika
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Inžinerinė mechanika
Matematika
Automobiliai
Informacinės technologijos

Automobilių elektronikos įranga
Automobilių komunikacijos
Elektromechaninė praktika
Elektroninių sistemų projektavimas
Elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai
Specialybės kalba
Vienos plokštės kompiuteriai

Automobilių elektronikos praktika
Įmonių ekonomika ir vadyba
Automobilių komforto ir saugos sistemos
Variklių valdymo sistemos
Automobilių diagnostika

2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS

Automobilių elektros įranga
Elektronika
Elektrotechnika
Inžinerinės medžiagos
Automobiliai
Informacinės technologijos
Specialybės anglų kalba / specialybės prancūzų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės rusų kalba

Darbuotojų sauga ir aplinkosauga
Išmaniosios automobilių sistemos
Mikroprocesoriai ir jų programavimas
Automobilių techninė priežiūra ir einamasis remontas
Krovininių automobilių diagnostikos praktika
Lengvųjų automobilių diagnostikos praktika
Automobilių diagnostika

Variklių valdymo sistemos
Automatinių pavarų dėžių valdymo sistemos / Pakabos valdymo sistemos / Stabdžių valdymo sistemos
Sociologija / Technikos filosofija
Baigiamoji praktika
Baigiamasis projektas

 
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS

Atviro kodo elektronikos pagrindai
Fizika
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Matematika
Informacinės technologijos

Elektromechaninė praktika
Elektronika
Automobiliai
Specialybės anglų k. / Specialybės prancūzų k. / Specialybės rusų k. / Specialybės vokiečių k.
Vienos plokštės kompiuteriai

Darbuotojų sauga ir aplinkosauga
Mikroprocesoriai ir jų programavimas
Automobilių techninė priežiūra ir einamasis remontas
Lengvųjų automobilių diagnostikos praktika
Automobilių diagnostika

Automobilių elektronikos praktika
Automobilių komforto ir saugos sistemos
Variklių valdymo sistemos

2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS

Automobilių elektros įranga
Elektrotechnika
Inžinerinė mechanika
Inžinerinės medžiagos
Automobiliai
Informacinės technologijos

Automobilių elektronikos įranga
Automobilių komunikacijos
Elektroninių sistemų projektavimas
Elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai
Specialybės kalba

Automatinių pavarų dėžių valdymo sistemos / Pakabos valdymo sistemos / Stabdžių valdymo sistemos
Įmonių ekonomika ir vadyba
Išmaniosios automobilių sistemos
Automobilių diagnostika
Krovininių automobilių diagnostikos praktika

Variklių valdymo sistemos
Baigiamoji praktika
Baigiamasis projektas
Sociologija / Technikos filosofija