Privatumo politika

Kolegijoje duomenys tvarkomi atsakingai ir yra saugūs.

Siekdami apsaugoti savo klientų duomenis, konfidencialią ir kitą Kolegijos tvarkomą informaciją, parengėme ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMO TVARKĄ.

Įgyvendindami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatas, paskyrėme duomenų apsaugos specialistą: Silvą Adomavičienę, kuri pasiekiama el. paštu duomenuapsauga@svako.lt. Duomenų apsaugos specialistas koordinuos visų klausimų, susijusių su asmens duomenų atitiktimi BDAR reikalavimams, sprendimą. Duomenų tvarkytojai, teikdami užklausas duomenų apsaugos specialistui, užpildo atitinkamas formas (žr. DB KVRD, Asmens duomenų apsaugos užtikrinimo dokumentai, vietiniame tinkle).

Inventorizuojame Kolegijos tvarkomus duomenis, naujuose procesuose vertiname poveikį asmens duomenų apsaugai, atnaujiname procesus, susijusius su duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymu, naujų fizinių asmenų teisių įgyvendinimu. Kolegijoje vadovaujamasi DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ VALSTYBINĖJE KOLEGIJOJE TAISYKLĖMIS.

Siekdami sukurti bendrą saugaus informacijos valdymo kultūrą ir užtikrinti asmenų duomenų saugumą, Kolegijoje pasitelkiame pažangius technologinius sprendimus, vykdome darbuotojų švietimą, konsultuojamės atnaujindami veiklos procesus, darbą socialiniuose tinkluose ir kt.

 

IP adresai

Siekdami užtikrinti sklandų svetainių tinklo darbą, galime remtis mums prieinamais lankytojų IP adresais. Kolegija nėra atsakinga už trečiųjų šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei, paspaudę nuorodą, iš Kolegijos interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte pasidomėti jų privatumo politika. 

 

Slapukai

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymoLietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taip galime stebėti naudojimąsi svetaine ir ją tobulinti. Svetainės slapukus visada galite peržiūrėti savo naršyklėje, ten pat galite pakeisti ir jų naudojimo nustatymus.

 

Kolegijos veiklos asmens duomenų apsaugos srityje vykdomos vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES, 2016/679), reglamento įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos patvirtintais teisės aktais ir rekomendacijomis.

 

Šiaulių valstybinei kolegijai priklausančios erdvės, taip pat visos kitos vietos, kur organizuojami Kolegijos renginiai, yra prilyginamos viešajai erdvei, kurioje asmenys gali būti filmuojami ir  / arba fotografuojami. Vaizdai gali būti naudojami visuomenės informavimo, viešinimo ir rinkodaros tikslais.

 

Kilus klausimams ar neaiškumams dėl asmens duomenų apsaugos, rašykite duomenų apsaugos specialistei Silvai Adomavičienei, el. p. duomenuapsauga@svako.lt.