Privatumo politika

Kolegijoje duomenys tvarkomi atsakingai ir yra saugūs

Siekdami apsaugoti savo klientų duomenis, konfidencialią ir kitą Kolegijos tvarkomą informaciją, didelį dėmesį skiriame duomenų saugai užtikrinti, tinkamoms organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms įgyvendinti.

Įgyvendindami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatas, paskyrėme už duomenų apsaugą atsakingą darbuotoją, internetinėje svetainėje skelbiame jo kontaktinius duomenis. Duomenų apsaugos specialistas koordinuos visų klausimų, susijusių su asmens duomenų atitiktimi BDAR reikalavimams, sprendimą.

Inventorizuojame Kolegijos tvarkomus duomenis, naujuose procesuose vertiname poveikį asmens duomenų apsaugai, atnaujiname procesus, susijusius su duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymu, naujų fizinių asmenų teisių įgyvendinimu.

Atsižvelgdami į BDAR numatytus pokyčius, peržiūrėjome, kiek Kolegija tvarko duomenų su fizinio asmens sutikimu ir / ar sutikimai atitinka BDAR nuostatas, taip pat peržiūrėjome ir atnaujiname duomenų tvarkymo, informacijos saugumo valdymo taisykles, sutartis su kitais duomenų tvarkytojais (pagal atskaitingumą – valstybės institucijomis).

Siekdami sukurti bendrą saugaus informacijos valdymo kultūrą ir užtikrinti asmenų duomenų saugumą, Kolegijoje pasitelkiame pažangius technologinius sprendimus, vykdome darbuotojų švietimą, konsultuojamės atnaujindami veiklos procesus, darbą socialiniuose tinkluose ir kt.

IP adresai

Siekdami užtikrinti sklandų svetainių tinklo darbą, galime remtis mums prieinamais lankytojų IP adresais. Kolegija nėra atsakinga už trečiųjų šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei, paspaudę nuorodą, iš Kolegijos interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte pasidomėti jų privatumo politika. 

Slapukai

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymoLietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taip galime stebėti naudojimąsi svetaine ir ją tobulinti. Svetainės slapukus visada galite peržiūrėti savo naršyklėje, ten pat galite pakeisti ir jų naudojimo nustatymus.

Kilus klausimams ar neaiškumams dėl asmens duomenų apsaugos, rašykite duomenų apsaugos specialistei Silvai Adomavičienei, el. p. duomenuapsauga@svako.lt