Atestacija, konkursai eiti pareigasAtestacijos už kadenciją ir pareigoms

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti atestacijoje už kadenciją ir pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti už kadenciją ir pareigoms

2. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

3. Vizuotą atestavimo už kadenciją anketą:

3.1. asistento (H, S)
3.2. asistento (F, B, T)
3.3. lektoriaus (H, S)
3.4. lektoriaus (F, B, T)
3.5. docento (H, S)
3.6. docento (F, B, T)
3.7. profesoriaus (H, S)
3.8. profesoriaus (F, B, T)

4. Atestavimo pareigoms kortelę:

4.1. asistento (H, S)
4.2. asistento (F, B, T)
4.3. lektoriaus (H, S)
4.4. lektoriaus (F, B, T)
4.5. docento (H, S)
4.6. docento (F, B, T)
4.7. profesoriaus (H, S)
4.8. profesoriaus (F, B, T)

5. Kadencijos veiklos aprašymą

6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

7. Katedros posėdžio protokolo išrašą

8. Prašymą leisti dalyvauti konkurse pareigoms eiti.
 

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti tik atestacijoje pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti pareigoms

2. Atestavimo pareigoms kortelę:

2.1. asistento (H, S)
2.2. asistento (F, B, T)
2.3. lektoriaus (H, S)
2.4. lektoriaus (F, B, T)
2.5. docento (H, S)
2.6. docento (F, B, T)
2.7. profesoriaus (H, S)
2.8. profesoriaus (F, B, T)

3. Gyvenimo ir veiklos aprašymą

4. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą


Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos vertinimo aprašas, priedas