Atestacija, konkursai eiti pareigas


Atestacijos už kadenciją ir pareigoms

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti atestacijoje už kadenciją ir pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti už kadenciją ir pareigoms

2. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

3. Vizuotą atestavimo už kadenciją anketą:

3.1. asistento (H, S)
3.2. asistento (F, B, T)
3.3. lektoriaus (H, S)
3.4. lektoriaus (F, B, T)
3.5. docento (H, S)
3.6. docento (F, B, T)
3.7. profesoriaus (H, S)
3.8. profesoriaus (F, B, T)

4. Atestavimo pareigoms kortelę:

4.1. asistento (H, S)
4.2. asistento (F, B, T)
4.3. lektoriaus (H, S)
4.4. lektoriaus (F, B, T)
4.5. docento (H, S)
4.6. docento (F, B, T)
4.7. profesoriaus (H, S)
4.8. profesoriaus (F, B, T)

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

7. Kadencijos veiklos aprašymą

8. Prašymą leisti dalyvauti konkurse pareigoms eiti.
 

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti tik atestacijoje pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti pareigoms

2. Atestavimo pareigoms kortelę:

2.1. asistento (H, S)
2.2. asistento (F, B, T)
2.3. lektoriaus (H, S)
2.4. lektoriaus (F, B, T)
2.5. docento (H, S)
2.6. docento (F, B, T)
2.7. profesoriaus (H, S)
2.8. profesoriaus (F, B, T)

3. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

4. Gyvenimo ir veiklos aprašymą

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą


Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos vertinimo aprašas, priedas