Atestacija, konkursai eiti pareigas

Atestacija už kadenciją arba už kadenciją ir pareigoms

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti atestacijoje už kadenciją arba už kadenciją ir pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti už kadenciją ir pareigoms

2. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

3. Vizuotą atestavimo už kadenciją anketą:

3.1. asistento (H, S)
3.2. asistento (N, M, T)
3.3. lektoriaus (H, S)
3.4. lektoriaus (N, M, T)
3.5. docento (H, S)
3.6. docento (N, M, T)
3.7. profesoriaus (H, S)
3.8. profesoriaus (N, M, T)

4. Kadencijos veiklos aprašymą

5. Atestavimo pareigoms kortelę:

5.1. asistento (H, S)
5.2. asistento (N, M, T)
5.3. lektoriaus (H, S)
5.4. lektoriaus (N, M, T)
5.5. docento (H, S)
5.6. docento (N, M, T)
5.7. profesoriaus (H, S)
5.8. profesoriaus (N, M, T)

6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

7. Katedros posėdžio protokolo išrašą

8. Prašymą leisti dalyvauti konkurse pareigoms eiti.
 

Atestacija tik pareigoms

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti tik atestacijoje pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti pareigoms

2. Atestavimo pareigoms kortelę:

2.1. asistento (H, S)
2.2. asistento (N, M, T)
2.3. lektoriaus (H, S)
2.4. lektoriaus (N, M, T)
2.5. docento (H, S)
2.6. docento (N, M, T)
2.7. profesoriaus (H, S)
2.8. profesoriaus (N, M, T)

3. Gyvenimo ir veiklos aprašymą

4. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą