Atestacija, konkursai eiti pareigas

SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS DĖSTYTOJO PAREIGOMS EITI


 

2022 m. gegužės 24 d. 14 val. centrinių rūmų konferencijų salėje vyks Šiaulių valstybinės kolegijos Dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos posėdis.

NUMATOMA POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos darbo organizavimo tvarkos aptarimo.
2. Dėl pretendentų į dėstytojo pareigas konkurso vykdymo.
3. Dėl balsavimo rezultatų ir nutarimų dėl viešo konkurso pareigoms eiti paskelbimo.

 


Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas


Dėstytojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas

Atestacija už kadenciją arba už kadenciją ir pareigoms

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti atestacijoje už kadenciją arba už kadenciją ir pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti už kadenciją ir pareigoms

2. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

3. Vizuotą atestavimo už kadenciją anketą:

3.1. asistento (H, S)
3.2. asistento (N, M, T)
3.3. lektoriaus (H, S)
3.4. lektoriaus (N, M, T)
3.5. docento (H, S)
3.6. docento (N, M, T)
3.7. profesoriaus (H, S)
3.8. profesoriaus (N, M, T)

4. Kadencijos veiklos aprašymą

5. Atestavimo pareigoms kortelę:

5.1. asistento (H, S)
5.2. asistento (N, M, T)
5.3. lektoriaus (H, S)
5.4. lektoriaus (N, M, T)
5.5. docento (H, S)
5.6. docento (N, M, T)
5.7. profesoriaus (H, S)
5.8. profesoriaus (N, M, T)

6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

7. Katedros posėdžio protokolo išrašą

8. Prašymą leisti dalyvauti konkurse pareigoms eiti.
 

Atestacija tik pareigoms

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti tik atestacijoje pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti pareigoms

2. Atestavimo pareigoms kortelę:

2.1. asistento (H, S)
2.2. asistento (N, M, T)
2.3. lektoriaus (H, S)
2.4. lektoriaus (N, M, T)
2.5. docento (H, S)
2.6. docento (N, M, T)
2.7. profesoriaus (H, S)
2.8. profesoriaus (N, M, T)

3. Gyvenimo ir veiklos aprašymą

4. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą