Atestacija, konkursai eiti pareigas

2017 m. gegužės 23 d. 14 val. Konferencijų salėje (212 kab.) vyks Šiaulių valstybinės kolegijos Dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos darbo organizavimo tvarkos.

2. Dėl pretendentų į dėstytojo pagrindines pareigas konkurso.

3. Dėl balsavimo rezultatų ir nutarimų dėl viešo konkurso dėstytojo pagrindinėms pareigoms eiti paskelbimo.

Pretendentai, dalyvaujantys konkurse, gali būti pakviesti į posėdį.

Vadovaujantis Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašu, Komisijos nutarimas gali būti priimtas ir nedalyvaujant pretendentui.

 


Atestacijos už kadenciją ir pareigoms

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti atestacijoje už kadenciją ir pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti už kadenciją ir pareigoms

2. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

3. Vizuotą atestavimo už kadenciją anketą:

3.1. asistento (H, S)
3.2. asistento (F, B, T)
3.3. lektoriaus (H, S)
3.4. lektoriaus (F, B, T)
3.5. docento (H, S)
3.6. docento (F, B, T)
3.7. profesoriaus (H, S)
3.8. profesoriaus (F, B, T)

4. Atestavimo pareigoms kortelę:

4.1. asistento (H, S)
4.2. asistento (F, B, T)
4.3. lektoriaus (H, S)
4.4. lektoriaus (F, B, T)
4.5. docento (H, S)
4.6. docento (F, B, T)
4.7. profesoriaus (H, S)
4.8. profesoriaus (F, B, T)

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą

7. Kadencijos veiklos aprašymą

8. Prašymą leisti dalyvauti konkurse pagrindinėms pareigoms eiti.
 

Dėstytojas, pageidaujantis dalyvauti tik atestacijoje pareigoms, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą atestuoti pareigoms

2. Atestavimo pareigoms kortelę:

2.1. asistento (H, S)
2.2. asistento (F, B, T)
2.3. lektoriaus (H, S)
2.4. lektoriaus (F, B, T)
2.5. docento (H, S)
2.6. docento (F, B, T)
2.7. profesoriaus (H, S)
2.8. profesoriaus (F, B, T)

3. Vizuotą mokslo darbų ir metodinių priemonių sąrašą

4. Gyvenimo ir veiklos aprašymą

5. Katedros posėdžio protokolo išrašą

6. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą


Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų taikomosios mokslinės veiklos vertinimo aprašas, priedas