Elektroniniai informaciniai ištekliai

EZproxy programinė įranga suteikia galimybę skaityti elektronines knygas bei ieškoti informacijos Kolegijos prenumeruojamose duomenų bazėse, jungiantis iš namuose esančių kompiuterių.

EZproxy programinės įrangos naudojimosi vedlys
 
Jeigu nepavyksta prisijungti arba kyla problemų atliekant paiešką, prašome kreiptis  el. paštu k.blantaitiene@svako.lt

Iš projekto „eMoDB.LT: Elektroninių duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ lėšų prenumeruojama duomenų bazė EBSCO Publishingduomenų bazės naudojimosi vedlys, žurnalų sąrašas

Prie EBSCO Publishing duomenų bazės jungiamasi iš: 
 - Institucijos interneto tinklo adresu: http://search.ebscohost.com;

 - Namuose esančio interneto tinklo (per EZProxy) adresu: http://ezproxy.svako.lt arba prisijungus prie Šiaulių valstybinės kolegijos svetainės www.svako.lt pasirenkame nuorodą Biblioteka > Elektroniniai informaciniai ištekliai > EZproxy programinė įranga. 

Prisijungimo duomenys naudojami jungtis prie EZProxy sistemos yra jūsų SVAKO ID:

Vartotojo vardas: vardas.pavarde@stud.svako.lt (SVAKO el. p.)
Slaptažodis: gimimo datos skaičiai (be brūkšnelių ir be tarpų), pvz.: 19980101

Prie prenumeruojamos duomenų bazės iš namuose esančių kompiuterių galite jungtis naudodamiesi programine įranga EZproxy.

Atviros prieigos duomenų bazės

Šiaulių valstybinės kolegijos Bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre kasdien nuo 9 iki 11 val. teikiamos asmeninės konsultacijos apie duomenų bazių naudojimosi galimybes. Studentų savarankiškų studijų centro darbuotoja padės jums susirasti norimą informaciją duomenų bazėse. Maloniai kviečiame pasinaudoti šia galimybe.

Didelė ir patogi ekonomikos terminų svetainė lietuvių kalba. Daugybė ekonomikos, vadybos, rinkodaros, finansų ir investicijų sričių terminų.

e-terminai.lt - ekonomikos terminų žodynas. Terminai ir apibrėžimai
 


2019 m. ŠVK elektroninių leidinių sąrašas (prieiga galima tik per EZproxy programinę įrangą)

2018–2019 m. užsakomų VGTU elektroninių knygų sąrašas

2018–2019 m. užsakomų KTU elektroninių knygų sąrašas


Elektroninių knygų rinkiniai


EZproxy programinė įranga

Naudojimosi elektroniniais knygų rinkiniais instrukcija ir EZproxy programinės įrangos vedlys

EZproxy programinė įranga suteikia galimybę skaityti elektronines knygas bei ieškoti informacijos Kolegijos prenumeruojamose duomenų bazėse jungiantis iš savo kompiuterių.


Atvirosios prieigos knygų katalogas

Lietuvos Raudonoji knyga

2019 metais prenumeruojami elektroniniai informaciniai ištekliai lietuvių kalba

1.    Elektroninis laikraštis „Šiaulių kraštas“

2.    Elektroninis laikraštis „Šiaulių naujienos“

3.    Elektroninis laikraštis „Verslo žinios“

4.    Savaitraštis „AAM aktualijos“ (apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos)
 
5.    Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 

6.    Elektroninis darbo teisės žinynas „Darbo teisės vadovas“ (naujas leidinys!)

7.    Norminių teisės aktų rinkinių duomenų bazė „E-sąvadai

8.    Valstybės institucijų priimti teisės aktai  „Teisės aktų gidas“ 

9.    Valstybės institucijų priimti teisės aktai „Teisės aktų žinios“ (naujas leidinys!)

 

Prie Šiaulių valstybinės kolegijos prenumeruojamų lietuviškų elektroninių informacinių išteklių galima jungtis tik su bibliotekoje išduotais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Norint juos gauti, reikia skambinti į biblioteką tel. (8 41) 52 50 51 arba rašyti el. paštu k.blantaitiene@svako.lt.