Priėmimas į ŠVK

Pasiūlymas baigusiems studijas ŠVK ir norintiems studijuoti kitoje studijų programoje!

Šiaulių valstybinės kolegijos absolventams, pasiryžusiems studijuoti jau nuo 2019 metų kovo 15 dienos, sukurta išskirtinai palanki studijų sistema: galimybė įskaityti jau studijuotus dalykus, su įskaitytų dalykų skaičiumi tiesiogiai susijęs trumpesnis studijų laikas.

Informacijos apie visas ŠVK siūlomas programas rasite mūsų tinklalapio skiltyje Studijų programos.

Šią arba kitą savaitę darbo valandomis kviečiame atvykti į kolegiją – į Verslo technologijų fakulteto arba Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatą, kur Jums bus suteikta išsami informacija. 

Kontaktai:
Sveikatos priežiūros fakultetas, tel. (8 41) 52 41 66, el. p. dekanatas.spf@svako.lt (M. K. Čiurlionio g. 16A). 
Verslo ir technologijų fakultetas, tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115, el. p. dekanatas.vtf@svako.lt (Aušros al. 40). 


Reikalavimai stosiantiems į Šiaulių valstybinę kolegiją 2019 metais, minimalūs reikalavimai stojantiems į aukštąsias mokyklas, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2019 m. ir konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas stojantiems į ŠVK 2019 m. bei 2020 m. 

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidės 2019 06 01. 

Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Dėl tiesioginio priėmimo kviečiame teirautis Kolegijos fakultetuose.

Studentų priėmimo specialistas konsultuoja Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, 211 kab.

Įvažiavimas į Kolegijos centrinių rūmų kieme esančią automobilių stovėjimo aikštelę – iš Tilžės gatvės. 

Turintiems judėjimo negalią įėjimas iš automobilių stovėjimo aikštelės į pastatą – per specialiu ženklu pažymėtas stiklines duris, esančias vidiniame kiemo kampe.

Tel. (8 41) 52 37 69
Mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Portalo Kur stoti forumas


Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

 Dėl tiesioginio priėmimo kviečiame teirautis Kolegijos fakultetuose:

Sveikatos priežiūros fakultete – dėl priėmimo į sveikatos mokslų krypties studijų programas ir Socialinio darbo studijų programą:
  M. K. Čiurlionio g. 16A, 120 kab.
  El. p. dekanatas.spf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 41 66

Verslo ir technologijų fakultete – dėl priėmimo į informatikos, inžinerijos, socialinių mokslų krypties studijų programas bei verslo ir viešosios vadybos krypties studijų programas:
  ŠVK I rūmai (pastatas šalia centrinių rūmų)
  Aušros al. 40, 208 kab.
  El. p. dekanatas.vtf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 50 95

 

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galite tapti ŠVK studentu.

 
Klausytojo studijos

Pageidaujantieji studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos (kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties).

 

2016 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2016 10 30)
2017 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2017 10 30)

 

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais. Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

2018 m. bendrasis priėmimas baigėsi 2018-08-23. Kitų metų bendrasis priėmimas prasidės 2019-06-01. 

2018 m. bendrojo priėmimo rezultatai ŠVK (2018 08 30)

2017 m. bendrojo priėmimo rezultatai ŠVK (2017 08 31)

2016 m. bendrojo priėmimo rezultatai ŠVK (2016 08 30)

Profesinių mokyklų absolventams

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų studijų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

AKTUALU: Profesinio mokymo programos dalis gali būti įskaitoma kaip studijų programos dalis pagal suderintą turinį. Priimti į Šiaulių valstybinę kolegiją pirmakursiai prašymą dėl įskaitymo ir dokumentus pateikia savo fakulteto dekanui per pirmąją studijų savaitę. 

 
Studijų kainos kompensavimo galimybės

Jei stojantysis neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais, siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Be to, yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą kasmet vykstančios ŠVK studentų rotacijos būdu, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams

 

Studijų sutarčių pasirašymas

Stojantieji per tiesioginį priėmimą pateikia dokumentus ir pasirašo studijų sutartis.

Reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

- galiojantis asmens dokumentas,
- išsilavinimo dokumentai,
- papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra),

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 19 Eur.

Sumokėti galima Kolegijos kasoje grynaisiais pinigais arba banko kortele, taip pat per elektroninės bankininkystės sistemas į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:
AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606

Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241
Įmokos pavadinimas – registracijos  įmoka
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą


Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.

Prašymus dėl bendrabučio skyrimo nuolatinių studijų pirmakursiai teikia bendrabučio valdytojui. Ištęstinių studijų studentams tokių prašymų teikti nereikia, jiems vieta bendrabutyje suteikiama sesijų metu.

 

Priėmimas įforminamas ir studijų sutartys pasirašomos Kolegijos fakultetuose:

Sveikatos priežiūros fakultete – į sveikatos mokslų krypties studijų programas ir Socialinio darbo studijų programą:
  M. K. Čiurlionio g. 16A, 120 kab.
  El. p. dekanatas.spf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 41 66

Verslo ir technologijų fakultete – į informatikos, inžinerijos, socialinių mokslų krypties studijų programas bei verslo ir viešosios vadybos krypties studijų programas:
  ŠVK I rūmai (pastatas šalia centrinių rūmų)
  Aušros al. 40, 208 kab.
  El. p. dekanatas.vtf@svako.lt
  Tel. (8 41) 52 50 95

Naudinga informacija stojantiesiems: