Priėmimas į ŠVK

2017 m. tiesioginis priėmimas Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyksta nuo kovo 1 d. ir tęsis iki naujų studijų metų pradžios. Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
 

Studijų sutarčių pasirašymui reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

- galiojantis asmens dokumentas,
- išsilavinimo dokumentai,
- papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai,
- 1 nuotrauka.

Jei už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas. Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka.


Dėl tiesioginio priėmimo kviečiame teirautis ŠVK fakultetuose ir Mokymo paslaugų skyriuose.


Sveikatos priežiūros fakultete – dėl priėmimo į sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas ir Socialinio darbo studijų programą:

M. K. Čiurlionio g. 16A, 120 kab.
El. p. dekanatas.spf@svako.lt
Tel. (8 41) 52 41 66


Verslo ir technologijų fakultete – dėl priėmimo į socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos, inžinerijos ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių studijų programas:

ŠVK I rūmai (pastatas šalia centrinių rūmų)
Aušros al. 40, 208 kab.
El. p. dekanatas.vtf@svako.lt
Tel. (8 41) 52 50 95


2017 m. bendrasis priėmimas prasidės birželio 1 d.

BENDROJO PRIĖMIMO DATOS

Konkursinio balo skaičiuoklė stojantiems 2017 m. 

Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijas

Minimalus konkursinis balas

Stojantiems 2017 m. į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje (nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų) minimalus konkursinis balas – 1,6.

Klausytojo studijos

Pageidaujantieji studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos (kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties). Įskaityti klausytojo studijų rezultatai vėliau leidžia pretenduoti į įprastines studijas.

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galite tapti ŠVK studentu.

Studijų kainos kompensavimo galimybės

Jei stojantysis neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais, siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Studentų rotacijos būdu taip pat galima tikėtis pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą, jei asmuo atitinka minimalius reikalavimus tokiai vietai užimti.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamą vietą pakanka turėti brandos atestatą, o konkursinis balas turėtų siekti ne mažiau kaip 1,6.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

2016 m. bendrojo priėmimo rezultatai Šiaulių valstybinėje kolegijoje (2016 08 30)