Kompetencijų pripažinimas

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslumo ir lyderystės ugdymo centre organizuojamas neformaliuoju ir savaiminiu mokymusi įgytų kompetencijų vertinimas, pripažinimas ir įskaitymas.

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas aukštojoje mokykloje – procesas, kurio metu nustatomas suaugusiųjų neakademinėje mokymosi aplin­koje įgytų pasiekimų kokybės laipsnis (lyginama su aukštojo mokslo mokymosi pa­siekimams keliamais kokybės reikalavimais).

Neformalusis mokymasis – mokymasis, kuris yra suplanuotos, bet sąmoningai mokymusi nepavadintos veiklos (mokymosi uždavinių, laiko ir paramos besimokančiam asmeniui požiūriu) dalis.

Savaiminis mokymasis – tai mokymasis kasdienės veiklos metu darbe, na­muose ar laisvalaikiu. Šis mokymasis, kuris, kitaip nei formalusis ir neforma­lusis, nėra specialiai organizuotas, vyksta neplanuotai, dažnai suaugusiajam sąmoningai negalvojant, kad ji (jis) mokosi, susijęs su asmeniniais pomėgiais ir laisvalaikio veikla.

Aukštojo mokslo institucijoje gali būti vertinamas ir pripažįsta­mas bet kurioje neakademinėje aplinkoje vykęs mokymasis.

Jeigu Jūs turite neformaliu būdu įgytų žinių, kompetencijų ar / ir patirties ir Jums reikia ar tiesiog norite tai formalizuoti (gauti pažymėjimą), Verslo ir lyderystės ugdymo centre Jums padės specialus konsultantas. Konsultantas suteiks informacijos, kaip būtų galima įskaityti ir formalizuoti (pažymėjimu ar / ir diplomu)  neformaliai įgytas kompetencijas.

 

Verslumo ir lyderystės ugdymo centras

Aušros al. 40, 101 kab.

Tel.: (8 41) 52 37 64, 8 682 32307

El. paštas vlc@svako.lt