Užsakomieji tyrimai

Taikomieji moksliniai tyrimai kolegijoje vykdomi pagal Akademinės tarybos patvirtintas 14 tyrimų krypčių.

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

1. Organizacijų (įmonių, įstaigų) valdymo veiklos analizė ir tobulinimas (L02 Vadyba)
2. Organizacijų žmogiškųjų išteklių valdymo analizė ir tobulinimas (L02 Vadyba)
3. Vartotojų elgsenos globaliame kontekste tyrimai, intelektinio kapitalo vadyba (L02 Vadyba)
4. Darni paslaugų plėtra globalioje turizmo rinkoje (L02 Vadyba)
5. Įmonių ekonominės veiklos analizė, finansinių išteklių valdymas, investicinių sprendimų efektyvumo vertinimas (L03 Finansai)

SOCIALINIAI MOKSLAI

6. Multidisciplininiai socialinės gerovės tyrimai: asmens ir visuomenės problemų analizė psichosocialiniame ir edukaciniame kontekste (J03 Sociologija, J04 Socialinis darbas)
7. Informacijos ir organizacijos komunikacijos valdymas (J09 Informacijos paslaugos, J10 Komunikacija)

SVEIKATOS MOKSLAI
8. Sveikatinimo veiklos organizavimo ir paslaugų tyrimai asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros kontekste (G03 Burnos priežiūra, G08 Slauga ir akušerija, G05 Farmacija, G04 Visuomenės sveikata).
9. Sveikatinimo procedūrų poveikio asmens sveikatai vertinimas (G06 Reabilitacija, G10 Kosmetologija)

INŽINERIJOS MOKSLAI

10. Elektros tinklų efektyvumo ir kokybinių parametrų tyrimai, elektrotechninių gaminių bandymai paaukštinta įtampa (E08 Elektros inžinerija)
11. Daiktų interneto technologijų taikymas pramonėje; mechatroninių sistemų taikymas logistikoje (E09 Elektronikos inžinerija)
12. Automobilių diagnostika ir eismo saugumo problemos (E12 Transporto inžinerija)
13. Statybos optimizavimas per skaitmeninimą, kuriant tvarią aplinką (E03 Aplinkos inžinerija, E05 Statybos inžinerija)

INFORMATIKOS MOKSLAI

14. Informacinės sistemos realizavimo galimybių analizė ir sprendimo įgyvendinimas (B04 Informatikos inžinerija)