Užsakomieji tyrimai

Taikomieji moksliniai tyrimai kolegijoje vykdomi pagal Akademinės tarybos patvirtintas 11 tyrimų krypčių.

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

1. Įstaigų, organizacijų, verslo įmonių valdymo veiklos analizė ir tobulinimas (Vadyba – 03S)

2. Darni paslaugų plėtra globalioje turizmo rinkoje (Vadyba – 03S)

3. Įmonių ekonominės veiklos analizė, finansinių išteklių valdymas, investicinių sprendimų efektyvumo vertinimas (Ekonomika – 04S)

4. Multidisciplininiai socialinės gerovės tyrimai: asmens ir visuomenės problemų analizė psichosocialiniame ir edukaciniame kontekste (Sociologija – 05S, Edukologija – 07S)

5. Informacijos ir komunikacijos raiška informacinėje visuomenėje, profesinė terminologija (Komunikacija ir informacija  –  08S, Filologija - 04H)

 

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

6. Sveikatinimo veiklos organizavimo ir paslaugų tyrimai asmens ir visuomenės sveikatos kontekste (Medicina – 06B, Odontologija – 07B, Visuomenės sveikata – 09B, Slauga – 10B)

7. Sveikatinimo procedūrų poveikio asmens sveikatai vertinimas (Biologija – 01B, Medicina – 06B, Visuomenės sveikata – 09B)

 

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

8. Elektros tinklų efektyvumo ir kokybinių parametrų tyrimai, elektrotechninių gaminių bandymai paaukštinta įtampa (Elektros ir elektronikos inžinerija –  01T)

9. Automobilių diagnostika ir eismo saugumo problemos (Transporto inžinerija –  03T)

10. Darni statyba ir atliekų tvarkymas (Statybos inžinerija – 02T, Aplinkos inžinerija – 04T)

11. Informacinės sistemos realizavimo galimybių analizė ir sprendimo įgyvendinimas (Informatikos inžinerija – 07T)