TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI

Leidinys „Taikomieji moksliniai tyrimai“ yra registruotas periodinis recenzuojamas Šiaulių valstybinės kolegijos mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2022 metų. Jo išskirtinumas tarp kitų mokslo leidinių pasižymi orientacija į originalių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus.

Orientuojamasi į aukštą tarptautinį mokslinį lygį, siekiama pritraukti Lietuvos ir užsienio tyrėjų solidžių publikacijų.

Leidinyje laisva prieiga Šiaulių valstybinės kolegijos internete publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis.

Straipsnių publikavimas yra nemokamas.

Mokslo leidinys leidžiamas dviem numeriais per metus. Taikomas kaupiamasis numerio rinkimas: praėjęs recenzavimo ir redagavimo procedūras straipsnis iš karto publikuojamas, nelaukiant viso numerio išleidimo.

Gairės autoriams ir publikavimo etika

2022 m. 1 tomas, Nr. 1 (kaupiamasis numeris)

Antraštiniai lapai

Redakcinė kolegija

Straipsniai

Loreta Kelpšienė, Deividas Nesovas. Atitvaros renovacijos variantinė analizė vertinant temperatūrinio lauko pokytį (publikuota 2022-01-03) ......................7–14