TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI

Leidinys „Taikomieji moksliniai tyrimai“ yra registruotas periodinis recenzuojamas Šiaulių valstybinės kolegijos mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2022 metų. Jo išskirtinumas tarp kitų mokslo leidinių pasižymi orientacija į originalių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus.

Orientuojamasi į aukštą tarptautinį mokslinį lygį, siekiama pritraukti Lietuvos ir užsienio tyrėjų solidžių publikacijų.

Leidinyje laisva prieiga Šiaulių valstybinės kolegijos internete publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis.

Leidinys publikuojamas Atviroje žurnalų sistemoje OJS adresu https://ojs.svako.lt/.

Straipsnių publikavimas yra nemokamas.

Mokslo leidinys leidžiamas dviem numeriais per metus. Taikomas kaupiamasis numerio rinkimas: praėjęs recenzavimo ir redagavimo procedūras straipsnis iš karto publikuojamas, nelaukiant viso numerio išleidimo.

Gairės autoriams ir publikavimo etika

2022 m. 1 tomas, Nr. 1 (kaupiamasis numeris)

Antraštiniai lapai

Redakcinė kolegija

Straipsniai

1. Loreta Kelpšienė, Deividas Nesovas. Atitvaros renovacijos variantinė analizė vertinant temperatūrinio lauko pokytį (publikuota 2022-01-03) ....................................................................7–14

2. Liucija Urbonienė. Studijų pasirinkimo motyvų ir pasitenkinimo studijomis analizė kaip studijų kokybės užtikrinimo instrumentas (publikuota 2022-02-11) ................................................15–22

3. Indrė Šidlauskienė, Romualda Tverkienė, Nora Šiupšinskienė. Sveikatos priežiūros specialistų požiūris į pacientų saugą (publikuota 2022-02-14) .............................................................23–37

4. Vaiva Pranevičienė, Paulius Žymantas. Klientų lojalumo vertinimas turizmo organizatoriaus požiūriu (publikuota 2022-03-07) .......................................................................................38–50

5. Teodoras Tamošiūnas. Šiaulių regiono darnaus vystymosi retrospektyvos ir perspektyvos (publikuota 2022-04-21) ..........................................................................................................51–66

6. Rita Bužinskienė. Žalioji apskaita tvaraus verslo kūrimui (publikuota 2022-06-07)...............67–78

7. Dovilė Grubinskaitė, Virginija Latvėnienė. Kelionių organizavimo paslaugų kokybė
UAB „Kelionių centras“ vartotojų požiūriu (publikuota 2022-06-10).........................................  79–98


8. Indrė Skirmantaitė, Nemira Rimdeikienė. Psichikos sveikatos stiprinimo prevencinių veiklų
taikymas Kelmės rajono mokyklose (publikuota 2022-06-10)...................................................99–113


9. Ligita Šalkauskienė, Beata Šakūnaitė. UAB „Lietmeta“ darbuotojų motyvavimo priemonių
vertinimas (publikuota 2022-06-16).........................................................................................114–122

10. Donatas Daugirdas, Domas Vileikis. Lengvųjų automobilių nuomos sistemos modelio
projektavimas ir realizavimas (publikuota 2022-06-20)...........................................................123–131

11. Faustas Juozapavičius, Ramūnas Ignatavičius. Elektromobilių serviso projektavimas ir
ekonominis vertinimas (publikuota 2022-06-20)......................................................................132–139

12. Giedrima Načienė, Jurgita Macienė. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos interneto svetainės analizė turinio ir struktūros aspektais (publikuota 2022-06-29)..........................................................................140–154

13. Simona Daugėlaitė, Lina Kušleikienė. UAB „Transpo“ 2019–2021 metų pinigų srautų analizė (publikuota 2022-06-29)...........................................................................................................155–169

14. Rasa Balvočiūtė, Dovydas Kazlauskas. Gamybos sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės ir gyventojų verslumo pokyčių Lietuvoje, Šiaulių apskrityje ir Šiaulių mieste 2009–2019 metais analizė (publikuota 2022-06-30)..............................................................................................................................170–178