TAIKOMIEJI MOKSLINIAI TYRIMAI

Leidinys „Taikomieji moksliniai tyrimai“ yra registruotas periodinis recenzuojamas Šiaulių valstybinės kolegijos mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2022 metų. Jo išskirtinumas tarp kitų mokslo leidinių pasižymi orientacija į originalių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus.

Orientuojamasi į aukštą tarptautinį mokslinį lygį, siekiama pritraukti Lietuvos ir užsienio tyrėjų solidžių publikacijų.

Leidinyje laisva prieiga Šiaulių valstybinės kolegijos internete publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių arba anglų kalbomis.

Leidinys publikuojamas Atviroje žurnalų sistemoje OJS adresu https://ojs.svako.lt/.

Leidinys registruotas tarptautinėje mokslinės informacijos duomenų bazėje – atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals (DOAJ)  https://doaj.org/. Čia indeksuojami viso teksto žurnalo straipsniai.

Straipsnių publikavimas yra nemokamas.

Mokslo leidinys leidžiamas dviem numeriais per metus. Taikomas kaupiamasis numerio rinkimas: praėjęs recenzavimo ir redagavimo procedūras straipsnis iš karto publikuojamas, nelaukiant viso numerio išleidimo.

Gairės autoriams ir publikavimo etika

Antraštiniai lapai

Redaktorių kolegija

2022 m. 1 tomas, Nr. 1

2022 m. 1 tomas, Nr. 2

2023 m. 2 tomas, Nr. 1 (kaupiamasis numeris)