Kosmetologija

Vieniems kosmetologas yra žmogus, mokantis sukurti nuostabų makiažą, kitiems – specialistas, kuris žino, kaip veido odą išlaikyti sveiką ir švytinčią, treti kosmetologu vadina profesionalą, gebantį nustatyti kliento veido ir kūno odos būklę, taikyti vizualinius, manualinius, aparatinius odos, jos priedų būklės tyrimo ir vertinimo metodus, parinkti klientui tinkamiausias procedūras, kosmetines priemones ir kosmetologinę įrangą.

Kosmetologo darbas apima visa tai ir dar gerokai daugiau!

Rinkis Kosmetologijos studijų programą Šiaulių valstybinėje kolegijoje – jau praktikų metu bendrausi su realiais klientais, spręsi jų estetines odos problemas, atliksi kosmetines procedūras, išmoksi naudotis daug funkcijų turinčia kosmetologine įranga, padedančia kurti ir puoselėti grožį.

Studijos kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Profesinės veiklos praktikas studentai atlieka ne tik grožio paslaugas teikiančiose įmonėse, bet ir kolegijoje įrengtuose specializuotose kabinetuose. Studentai taiko vizualinius, manualinius, aparatinius odos, jos priedų būklės tyrimo ir vertinimo metodus, o kabinetuose esanti moderni kosmetologinė įranga, naudojamos profesionalios kosmetikos priemonės sudaro galimybes puikiai pasirengti darbui grožio salonuose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai dirba grožio salonuose, sveikatinimo ir sveikatingumo centruose, kino ir fotografijos studijose, kosmetikos kabinetuose ir kitose grožio paslaugas teikiančiose įmonėse, kosmetikos gaminių reklamos ir prekybos srityse, individualiai organizuoja grožio paslaugų verslą.

Tolesnės studijų galimybės Absolventas gali tęsti studijas sveikatos mokslų studijų bei verslo ir viešosios vadybos studijų kryptyse Lietuvos arba užsienio aukštosiose mokyklose. 

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Reabilitacijos katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX033
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Kosmetologija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Reabilitacijos katedros vedėja Indrė Skirmantaitė, el. paštas i.skirmantaite@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
svako-2020-kosmetologija.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kosmetologijos specialistą, gebantį savarankiškai organizuoti ir teikti grožio paslaugas, spręsti profesinės veiklos problemas, bendradarbiauti su kitais sveikatingumo ir sveikatinimo sričių specialistais, vadovautis nuolatinio mokymosi principu bei prisitaikyti prie profesinės srities inovacijų.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas

išmano ir supranta įvairiems amžiaus tarpsniams būdingus žmogaus anatomijos, fiziologijos, patologijos ypatumus;

išmano ir supranta kosmetologijoje naudojamų medžiagų sudėtį, kosmetinių priemonių derinimo taisykles ir kosmetinių procedūrų derinimo principus, aparatų, reikalingų kosmetologinėms procedūroms atlikti, paskirtį, veikimo ir taikymo galimybes;

Gebėjimai vykdyti tyrimus

geba atlikti empirinius tyrimus, vadovaudamasis tyrimų etikos principais, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos bei inovacijų diegimo problemoms spręsti, naudotis informacinėmis technologijomis;

Specialieji gebėjimai

geba įvertinti kliento odos, odos priedų bei minkštųjų audinių būklę, atsižvelgdamas į asmens anamnezės duomenis ir identifikuotus estetinius kliento poreikius, remdamasis įvairaus amžiaus žmonių morfologiniais, anatominiais, patologiniais organizmo ypatumais bei tikslingai parinkdamas vizualinius, manualinius, aparatinius vertinimo metodus;

geba sudaryti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinių procedūrų planus, įvertinęs odos ir odos priedų būklę bei nustatęs individualius objektyvius ir subjektyvius odos pokyčius;

geba savarankiškai parinkti kosmetines medžiagas, priemones, kosmetologinę įrangą procedūroms atlikti, atsižvelgdamas į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį;

geba savarankiškai atlikti kosmetines procedūras, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą specializuotose ir nespecializuotose vietose, vadovaudamasis kosmetologo veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais, higienos reikalavimais, ergonomikos principais;

geba organizuoti grožio paslaugų verslą, išanalizavęs kosmetologinių paslaugų rinką, vykdyti kosmetinių medžiagų, priemonių, kosmetologinės įrangos reklamą ir platinimą;

Socialiniai gebėjimai

geba bendrauti ir bendradarbiauti su kosmetologais, kitų sričių specialistais, klientais nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste;

geba planuoti, organizuoti kosmetologines paslaugas ir vykdyti profesinės patirties sklaidą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu;

Asmeniniai gebėjimai

geba savarankiškai mokytis, kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, identifikuodamas ir valdydamas asmeninių pokyčių ir tobulėjimo poreikį.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Specialybės užsienio kalba
 • Sveikatos informatika
 • Anatomija, fiziologija ir patologija
 • Citologija ir mikrobiologija
 • Kosmetinės medžiagos
 • Sveikatos teisės pagrindai
 • Kūno kultūra
 • Masažas
 • Profesinė etika
 • Veido priežiūros metodikos ir fizioterapija (integruota praktika) 
 • Įvaizdžio kūrimas / Stilius ir mados istorija
 • Mitybos pagrindai / Dietetikos pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Kūno priežiūros metodikos ir fizioterapija (integruota praktika) 
 • Kursinis darbas
 • Makiažo atlikimo technologijos (integruota praktika) 
 • Verslo organizavimas ir sveikatos projektų vadyba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Sveikatos psichologija / Klientų aptarnavimo psichologija
 • Praktinė filosofija / Sveikatos sociologija
 • Bendroji kosmetologija (integruota praktika)
 • Farmakologija
 • Kineziologija
 • Odos ir infekcinės ligos
 • Vidaus ligos ir pirmoji medicinos pagalba
 • Kūno kultūra
 • Klinikinė kosmetologija ir estetinės chirurgijos pagrindai
 • Slaugos pagrindai (integruota praktika) 
 • Nagų priežiūros metodikos (integruota praktika) 
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Veido ir kūno plaukų šalinimo metodikos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Aromaterapija / Fitoterapija
 • Hidroterapija / Talasoterapija
 • Refleksologija / Netradicinis masažas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas