Kosmetologija

Vieniems kosmetologas yra žmogus, mokantis sukurti nuostabų makiažą, kitiems – specialistas, kuris žino, kaip veido odą išlaikyti sveiką ir švytinčią, treti kosmetologu vadina profesionalą, gebantį nustatyti kliento veido ir kūno odos būklę, taikyti vizualinius, manualinius, aparatinius odos, jos priedų būklės tyrimo ir vertinimo metodus, parinkti klientui tinkamiausias procedūras, kosmetines priemones ir kosmetologinę įrangą.

Kosmetologo darbas apima visa tai ir dar gerokai daugiau!

Rinkis Kosmetologijos studijų programą Šiaulių valstybinėje kolegijoje – jau praktikų metu bendrausi su realiais klientais, spręsi jų estetines odos problemas, atliksi kosmetines procedūras, išmoksi naudotis daug funkcijų turinčia kosmetologine įranga, padedančia kurti ir puoselėti grožį.

Studijos kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

biologija

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba fizika

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Profesinės veiklos praktikas studentai atlieka ne tik grožio paslaugas teikiančiose įmonėse, bet ir kolegijoje įrengtuose specializuotose kabinetuose. Studentai taiko vizualinius, manualinius, aparatinius odos, jos priedų būklės tyrimo ir vertinimo metodus, o kabinetuose esanti moderni kosmetologinė įranga, naudojamos profesionalios kosmetikos priemonės sudaro galimybes puikiai pasirengti darbui grožio salonuose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai dirba grožio salonuose, sveikatinimo ir sveikatingumo centruose, kino ir fotografijos studijose, kosmetikos kabinetuose ir kitose grožio paslaugas teikiančiose įmonėse, kosmetikos gaminių reklamos ir prekybos srityse, individualiai organizuoja grožio paslaugų verslą.

Tolesnės studijų galimybės Absolventas gali tęsti studijas sveikatos mokslų studijų bei verslo ir viešosios vadybos studijų kryptyse Lietuvos arba užsienio aukštosiose mokyklose. 

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Reabilitacijos katedra
Fakultetas Sveikatos priežiūros fakultetas
Studijų programos kodas 6531GX033
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Sveikatos priežiūra
Studijų krypčių grupė Sveikatos mokslai
Studijų kryptis Kosmetologija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Reabilitacijos katedros vedėja Indrė Skirmantaitė, el. paštas i.skirmantaite@svako.lt, tel. (8 41) 52 49 71
svako-2020-kosmetologija.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kosmetologijos specialistą, gebantį vadovautis holistiniu požiūriu ir dirbti savarankiškai ar sveikatos priežiūros ir grožio paslaugas teikiančių specialistų komandoje, atlikti kliento odos būklės ir jos priedų vertinimą, teikti kokybiškas ir saugias veido ir kūno priežiūros paslaugas, naudoti šiuolaikiškus kosmetikos gaminius, medžiagas, priemones ir kosmetologinius aparatus, organizuoti grožio paslaugų verslą ir siekti asmeninio tobulėjimo.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas

 išmano ir supranta anatomijos, fiziologijos, patologijos, dermatologijos, alergologijos, infekcinių ligų kontrolės, farmakologijos, kosmetinės chemijos ir medžiagotyros, higienos, sveikos gyvensenos pagrindus, Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą, kosmetologo profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, asmens duomenų apsaugos principus

išmano ir supranta kosmetologijoje naudojamų kosmetikos gaminių, medžiagų, priemonių sudėtį, kosmetologinių aparatų veikimo principus, taikymo galimybes, kompleksinį derinimą įvairiais amžiaus tarpsniais

Gebėjimai vykdyti tyrimus

geba planuoti, atlikti, viešinti į kosmetologo profesinę veiklą orientuotus taikomuosius mokslinius tyrimus, formuluoti problemą, parinkti ir taikyti tyrimo metodus, sisteminti ir analizuoti duomenis, vadovautis tyrimų etikos principais, teikti rekomendacijas, taikyti ir diegti kosmetologines inovacijas

Specialieji gebėjimai

geba įvertinti kliento odos ir jos priedų būklę parinkdamas vizualinius, manualinius, aparatinius tyrimo ir vertinimo metodus, atpažįstant galimas patologijas, formuluoti kosmetologinę problemą ir numatyti prognozę, pildyti ir analizuoti profesinę dokumentaciją, užtikrinti asmens duomenų apsaugą

geba sudaryti individualius trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetologinės priežiūros planus, įvertinęs odos ir jos priedų būklės tyrimo duomenis, amžiaus ypatumus, kompleksiškai derindamas metodus, kosmetikos gaminius, medžiagas, priemones, aparatus

geba atlikti mechaninio ir / ar fizinio poveikio manualines ir aparatines kosmetines procedūras, koreguoti jų eigą atsižvelgdamas į kliento būklę, vadovautis indikacijomis ir kontraindikacijomis, kosmetologinių aparatų techniniais parametrais, laikytis grožio paslaugų saugos, aseptikos ir antiseptikos reikalavimų

geba kritiškai vertinti odos ir jos priedų būklę, kosmetologinių paslaugų poveikį, supažindinti klientą su rezultatais, konsultuoti odos ir jos priedų priežiūros klausimais

geba planuoti ir organizuoti kosmetologinių paslaugų verslą ir švietėjišką veiklą vadovaujantis holistiniu požiūriu profesinėje veikloje

Socialiniai gebėjimai

geba mokyti klientus atsakingumo už savo sveikatos būklę, stiprina, kosmetologo profesijos įvaizdį, demonstruojant holistinį požiūrį, socialinį atsakingumą, mokslu pagrįstą profesinę veiklą 

geba raštu ir žodžiu bendrauti ir bendradarbiauti su klientais, kolegomis, socialinėmis grupėmis profesinės veiklos srityje ar daugiakultūrėje aplinkoje, prisiimti atsakomybę už veiklos kokybę, vadovautis profesine etika ir pilietiškumu

Asmeniniai gebėjimai

geba savarankiškai tobulėti asmeninėje ir profesinėje veiklos srityje, vadovautis mokymosi visą gyvenimą principu, kritiškai vertinti profesinę veiklą, žinias ir vertybes, kūrybiškai prisitaikyti prie nuolat kintančių situacijų, demonstruoti moralinę atsakomybę visuomenei ir aplinkai

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Anatomija, fiziologija ir patologija
 • Citologija ir mikrobiologija
 • Kosmetinė chemija ir medžiagotyra
 • Makiažo atlikimo technologijos
 • Praktinė filosofija / Sveikatos sociologija
 • Specialybės kalba
 • Specialybės užsienio kalba
 • Kūno kultūra
 • Masažas
 • Veido priežiūros metodikos ir fizioterapija (integruota praktika) 
 • Vidaus ligos ir pirmoji medicinos pagalba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Civilinė sauga

 

 • Asmens įvaizdžio kūrimas
 • Kursinis darbas
 • Kūno priežiūros metodikos ir fizioterapija (integruota praktika)
 • Sveikatos mokymas 
 • Verslo organizavimo pagrindai
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Bendroji kosmetologija ir funkcinė diagnostika
 • Odos ligos
 • Profesinė etika
 • Rankų ir pėdų priežiūros metodikos
 • Sveikatos teisė
 • Sveikatos informatika
 • Sveikatos psichologija / Klientų aptarnavimo psichologija
 • Klinikinė kosmetologija ir estetinės chirurgijos pagrindai
 • Grožio paslaugų vadyba ir rinkodara
 • Taikomųjų tyrimų metodologija 
 • Veido ir kūno plaukų šalinimo metodikos
 • Farmskologija ir fitoterapija / Farmakologija ir aromaterapija
 • Klinikinė kosmetologija  (integruota praktika) / Klinikinė kosmetologija ir estetinės chirurgijos pagrindai (integruota praktika)
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • SPA filosofija ir procedūros / Netradicinis masažas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
 • Baigiamasis egzaminas