Reabilitacijos katedra

M. K. Čiurlionio g. 16A, (104 kabinetas), Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 49 71
 
Katedros vedėja – Rasa Škimelienė, el. p. r.skimeliene@svako.lt
Administratorė – Lina Sapiegienė
 
Katedroje vykdomos šios studijų programos: Kineziterapija, Kosmetologija

Katedros dėstytojai

Lektorė
dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė
Lektorė
Vaida Bandzienė
Lektorius
Justinas Bubelis
Lektorius
Dovydas Gedrimas
Lektorė
Eslanda Mockevičienė
Lektorius
Vytautas Padgureckas
Asistentė
Erika Petraitytė
Asistentė
Inga Romanovienė
Lektorė
Indrė Skirmantaitė (tikslinėse atostogose)
Lektorė
Lina Stungienė
Docentė
dr. Brigita Zachovajevienė
Dėstytojų
konsultacijų grafikas
Socialiniai
partneriai
Studijų programų
komitetai