Paskolos

Informacija studentams, pateikusiems prašymus valstybės remiamoms paskoloms gauti

2021 03 17

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2021 03 23 studentams bus suteikta informacija apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartį.

Kovo 23 d. datą bus skelbiami sutarčių pasirašymo terminai (nuo 2021 03 23 iki 2021 04 20), nurodoma kredito įstaiga  (,,Swedbank“, AB bankas), teikianti valstybės remiamas paskolas studentams, ir kita su paskolų teikimu susijusi informacija.

Valstybinis studijų fondas atkreipia studentų dėmesį, kad iki 2021 04 20 nesikreipus į kredito įstaigą bus laikoma, jog studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Informaciją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius: tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, el. p. studijuskyrius@svako.lt. Karantino laikotarpiu studentai konsultuojami tik nuotoliniu būdu.

 


 

Studentų, norinčių gauti paskolas, dėmesiui!

2021 02 05

Vadovaujantis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, 2020–2021 studijų metų pavasario semestre Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

2020–2021 studijų metų pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

– studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis.

– gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2000 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (1000 Eur).

– dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2400 Eur).

Studentai, norintys gauti paskolas, turi VSF tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą-anketą. Dokumentai teikiami nuo 2021 m. vasario 8 d. (8.00 val.) iki 2021 m. kovo 5 d. (15.00 val.).

Smulkesnės ir išsamesnės informacijos apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Informaciją apie šią ir kitas paramos studentams formas teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius: centriniai kolegijos rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, el. p. studijuskyrius@svako.lt. Atkreipiame dėmesį, kad karantino laikotarpiu studentai konsultuojami nuotoliniu būdu.

  

VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI:  NR. 875 IR NR. 901

PASKOLŲ TEIKIMO STUDENTAMS NUOSTATAI