Paskolos

Studentai kviečiami kreiptis dėl valstybės remiamų paskolų

2021-09-03

Vadovaujantis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, 2021–2022 studijų metų rudens semestre Kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

2021–2022 m. m. rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:
– studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Rudens semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei rudens semestrą mokamos studijų kainos dalis.
– gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2 000 Eur). Rudens semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (1 000 Eur).
– dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2 400 Eur).

Studentai, norintys gauti paskolas, turi VSF tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/.

Prašymai-anketos teikiami iki 2021 m. rugsėjo 20 d. 15.00 val.

Daugiau išsamesnės informacijos apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Informaciją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel.: (8 41) 52 37 69,  8 618 23 958, 8610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt).

 


 

VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI:  NR. 875 IR NR. 901

PASKOLŲ TEIKIMO STUDENTAMS NUOSTATAI