Paskolos

Studentai kviečiami kreiptis dėl valstybės remiamų paskolų

2022 02 04

Vadovaujantis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, 2021–2022 studijų metų pavasario semestre Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

2021–2022 m. m. pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

– studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
– gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (3 360 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 40 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1 680 Eur);
– dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2 520 Eur).

Studentai, norintys 2021–2022 m. m. pavasario semestrą gauti valstybės remiamas paskolas, iki kovo 9 d. (15.00 val.) VSF interneto svetainėje https://studentai.vsf.lt/studentai/ turi užpildyti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą ir jį pateikti VSF nurodytu būdu.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas paskolos gavėjo prašymą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės biudžeto lėšomis, iki paskolos gavėjo prašymo teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, forma pateikta VSF interneto svetainėje) VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).

Paskolos gavėjų prašymų teikimas vykdomas nuo 2022 m. vasario 14 d. (8.00 val.) iki 2022 m. kovo 9 d. (15.00 val.).

Daugiau informacijos apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.