Akademinė etika

Akademinė etika – visuotinai akademinės bendruomenės pripažintos ir įtvirtintos Kodekse akademinės vertybės, užtikrinančios mokslo ir studijų proceso skaidrumą, akademinės bendruomenės narių akademinį sąžiningumą, tarpusavio pasitikėjimą, pagarbą, lygybę, teisingumą, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.

Akademinės etikos kodeksas

Akademinės etikos komiteto sudėtis

Akademinės etikos komiteto veiklos aprašas

2022 m. Akademinės etikos komiteto nutarimai

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu

Objektyvus ir sąžiningas grupinių darbų vertinimas