Faktai ir skaičiai

 

2019 m. Kolegija išleido 440 absolventų.

Tarp 26 geriausių šalies studentų – 1 ŠVK atstovė. Dvidešimt šeši universitetų ir kolegijų studentai 2019–2020 studijų metais už puikius akademinius pasiekimus gaus penkių Lietuvos prezidentų stipendijas. Prezidento Kazio Griniaus stipendija skirta Ingai Laurinavičiūtei, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Bendrosios praktikos slaugos studijų programos 3 kurso studentei. 

Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

2018 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje profesinio bakalauro diplomas įteiktas 10000-ajam studentui.

2018–2019 m. m. Kolegijoje studijuoja daugiau nei 1800 studentų.

Tarp 2019 m. bendrojo priėmimo metu pakviestųjų studijuoti mūsų aukštojoje mokyklose – trys moksleiviai, iš valstybinių egzaminų gavę maksimalius įvertinimus.

2018 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko  Bendrosios praktikos slaugos ir Socialinio darbo studijų programas (po 42).

2018 m. į vieną programą vidutiniškai priimti 28 asmenys.

Valstybės finansuojamų studijų sutartis 2018 m. pasirašė daugiau nei 50 proc. pakviestų studijuoti Šiaulių valstybinėje kolegijoje asmenų.

Pagal priimtų į valstybės finansuojamas vietas asmenų skaičių 2018 m. ŠVK užima stabilią 6 vietą (toks pat rodiklis buvo 2015, 2016  ir 2017 metais) tarp 21 Lietuvoje studijas vykdančios kolegijos.


 

Studijų grafiką vertina labai gerai arba gerai*

Patenkinti dėstytojų bendradarbiavimu ir konsultavimu ne paskaitų metu*

Sąlygas išvykti į užsienį pagal mainų programas vertina puikiai*

Rekomenduotų studijas kolegijoje savo draugui*

*Remiantis 2017 m. kolegijos absolventų apklausos duomenimis.


Šiaulių valstybinės kolegijos studentai kasmet aktyviai naudojasi mainų programos Erasmus+ teikiamomis galimybėmis: 2017–2018 studijų metais studijuoti svetur buvo išvykę 28 vaikinai ir merginos, praktikas svečiose šalyse atliko 74 studentai. 2018 m. absolvento praktika, į kurią vykstama jau gavus diplomą, sudomino 13 studentų. 

2017 m. metais Šiaulių valstybinė kolegija atliko 34 taikomuosius tyrimus.

Remiantis 2018 m. pradžios informacija, Šiaulių valstybinė kolegija turi 114 partnerių iš 24 šalyse veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų.

2017 m. suorganizuota 116 studentų mobilumų, mobilumų dalyviai buvo išvykę į 17 šalių.

2017 m. į skirtingas Kolegijos studijų programas atvyko 48 studentai iš įvairių užsienio šalių.

2017 m. suorganizuota 19 išvykstančių dėstytojų mobilumų vizitų.

2017 m. pagal Erasmus+ mainų programą į Kolegiją atvyko 11 užsienio dėstytojų.

Po institucinio vertinimo 2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Iš beveik 500 pirmakursių, 2018 m. pasirašiusių studijų sutartis su ŠVK, 137 turi profesinę kvalifikaciją, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą.

Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.

Sveikatos priežiūros fakultetui priklausančiame Neformalaus ugdymo centre 2017 m. vykdytos 23 neformalaus ugdymo programos, mokymus lankė 661 klausytojas.

Verslo ir technologijų fakultetui priklausančiame Verslumo ir lyderystės centre 2017 m. vykdytos 6 programos, kuriose dalyvavo 51 klausytojas.

2018 m. bendrajam priėmimui Šiaulių valstybinės kolegijos parengtos 2 naujos studijų programos – Gamybos ir logistikos vadyba ir Odontologinė priežiūra – sulaukė didelio susidomėjimo, sėkmingai suformuotos akademinės grupės.

Šiaulių valstybinė kolegija, UAB „EICautomation“ ir UAB „Mechatronikos sistemos“ įgyvendina projektą, kurio metu pagal Lietuvos 20142020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų 1 prioriteto Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas priemonę Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai bus sukurtas Universalus mechatronikos, daiktų interneto, multiagentinių technologijų, sandėliavimo ir debesų kompiuterijos principais pagrįstas logistikos robotas.  

Įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) fondų finansuojamą projektą, iki 2019 m. balandžio mėnesio bus iš esmės modernizuota biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, atnaujintos kitos kolegijos erdvės.

Kolegija savo veikloje vadovaujasi sertifikuota kokybės vadybos sistema.

Atnaujinta Elektros inžinerijos katedrai priklausanti elektros keitiklių laboratorija – čia sumontuoti elektros energijos skirstymo ir elektros pavarų valdymo laboratoriniai stendai, pagaminti firmoje „Schneider Electric“. Šiuo metu tai yra pati moderniausia įranga.

Daugiausia valstybės finansuojamų vietų studijų sutarčių pasirašyta Buhalterinės apskaitos ir Socialinio darbo (po 24), Gamybos ir logistikos vadybos bei Informacinių sistemų technologijos (po 22) studijų programose.

2018–2019 m. m. Kolegijoje vykdomos koleginės studijos pagal 26 studijų programas.

Studijų kokybės vertinimo centras 2017 metais Statybos studijų programą įvertino maksimaliai – 24 balais, programa akredituota 6 metams.

Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.

Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.

2018 sausio 1 d. duomenimis, įsidarbino beveik 90 proc. 2017 m. laidos Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų. Sėkmingiausiai įsidarbino Buhalterinės apskaitos  ir Transporto logistikos technologijų  studijų programų absolventai.

2018 metų spalio 1 d. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba 110 dėstytojų.

2017 m. doktorantūroje mokėsi 4 Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai.

Remiantis studentų apklausos duomenimis, po semestro konkrečių dalykų dėstymo kokybe patenkintų studentų yra apie 80 proc.

Verslo ir apskaitos katedros lektorė Rita Bužinskienė 2017 m. apgynė daktaro disertaciją „Įmonės nematerialiojo turto poveikio jos rinkos vertei vertinimas“ (socialiniai mokslai, ekonomika 04S).

2018 m. vasario 22 dieną Elektros inžinerijos katedros lektorė Audronė Rimkevičienė Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Periodinių Hurvico dzeta funkcijų asimptotinių savybių tyrimai“ (matematika 01 P).

Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

2017 m. modernizuotas jau antrasis Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabutis.

2017 m. pradėtas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamas projektas NR. 09.1.1-CPVA-V-720-04-0003 „Šiaulių valstybinės kolegijos biomedicinos ir technologijos mokslų studijų sričių bazės modernizavimas bei sveikatinimo erdvių atnaujinimas“. Numatomas projekto rezultatas – iš esmės atnaujinta biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, dar labiau studentų ir dėstytojų poreikiams pritaikytos kitos erdvės.

Kolegija turi daugiau nei 300 socialinės partnerystės sutarčių, aktyviai bendradarbiaujama su strateginiais socialiniais partneriais – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramonininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, baldų pramonės klasteriu „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriu“.

Kolegijos dėstytojai vykdo įvairią švietėjišką veiklą, pavyzdžiui, skaitė paskaitas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, organizavo mokymus Lukšių kaimo bendruomenei, organizavo edukacinių sveikatinimo renginių moksleiviams ir kt.

Bendradarbiaujant su Šiaurės Lietuvos kolegija, 2017–2018 studijų metais parengtos ir miesto žmonėms pademonstruotos dvi 3D projekcijos: „Senojo Kalėdos kelionė“ ir „Atkurtai Lietuvai 100“.

Kolegija yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė, kasmet yra rengiamos Kolegijos veiklos ataskaitos.

Septyni Šiaulių valstybinės kolegijos mecenatai 2018 m. daugiau nei 5000 eurų skyrė tam, kad paremtų 17 gerai besimokančių ir ypatingais pasiekimais išsiskiriančių studentų.

Kolegija deramai įvertina visus studentų ir dėstytojų nuopelnus. 2018 m. gruodžio viduryje pagerbti daugiausia 2018 m. nuveikę Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės nariai. Valstybiniame Šiaulių dramos teatre vykusiame renginyje „Žvaigždėtas vakaras“ tradiciškai įteikti METŲ PROVERŽIO, METŲ INICIATYVOS, METŲ PROTO, METŲ TARPTAUTINĖS SĖKMĖS ir METŲ ŽVAIGŽDĖS apdovanojimai studentų ir dėstytojų kategorijose.

Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis.

Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis.