Faktai ir skaičiai

2021 m. rugpjūčio 2 d. Šiaulių valstybinei kolegijai pradėjo vadovauti dr. Lina Tamutienė.

Gamybos inžinerijos studijų programai 2021 m. birželio mėn. suteiktas užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ vykdomo projekto „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas.

2021 m. Kolegija išleido  385 absolventus.

Vieną iš geriausiems Lietuvos studentams skiriamų vardinių Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijų 2021–2022 studijų metais gaus ir Šiaulių valstybinės kolegijos atstovė – Kosmetologiją studijuojančiai Karinai Vlasovaitei skirta Prezidento Kazio Griniaus stipendija.

Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programos 2021 m. stojančiųjų bendrojo priėmimo prašymuose buvo nurodytos 2482 kartus, iš jų 701 kartą – pirmuoju prioritetu.

Iš visų 2021 m. į pirmą kursą įstojusių studentų pirmuoju prioritetu įstojo 76 proc.

2021 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko Socialinio darbo, Bendrosios praktikos slaugos, Informacijos valdymo, Kosmetologijos ir Kineziterapijos studijų programas.

Vienas iš unikaliausių 2020 m. baigiamųjų projektų – mobilus logistikos robotas – autonominė logistinė transporto priemonė, programuojama vykdyti užsakymus logistikos sandėliuose, ateinančius iš verslo ir valdymo sistemų. Projektą įgyvendino ir sėkmingai apgynė Automatikos ir elektros inžinerijos programos studentai. 

2021 m. Šiaulių valstybinės kolegijos studentai vėl nustebino savo kūrybiškumu – ėmėsi konstruoti elektra varomus triračius dviračius. Kūrybinė šio projekto komanda – Autotransporto elektronikos programos studentai Laimonas Ežerskis ir Ernestas Urbietis, projekto vadovas – Transporto inžinerijos katedros dėstytojas Tomas Kalinauskis. 2020 m. Autotransporto elektronikos studijų programos trečiakursiai, dėstytojui padedant, sukūrė keturratį elektra varomą dviratį. Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.


Vienas iš svarbių 2020 metų projektų – NEOLAiA tinklas, prie kurio šiemet prisijungė Šiaulių valstybinė kolegija. NEOLAiA yra glaudus šešių jaunų, greitai besivystančių aukštojo mokslo institucijų, įsikūrusių mažuose ir vidutinio dydžio miestuose, aljansas, kurį sudaro Bylefeldo universitetas (Vokietija), Kretos universitetas (Graikija), Chaeno universitetas (Ispanija), Ostravos universitetas (Čekija), Suceavos Ștefan cel Mare universitetas (Rumunija) ir Šiaulių valstybinė kolegija (Lietuva).

Europos Komisija Šiaulių valstybinei kolegijai suteikė „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją 2021–2027 metų laikotarpiui. Pateikta paraiška chartijai gauti buvo įvertinta maksimaliai – 100 balų iš 100 galimų

2020 m. birželio 9 d. tarptautinis U-Multirank konsorciumas paskelbė septintąjį aukštųjų mokyklų reitingą. 2020 m. U-Multirank laidoje dalyvavo beveik 1800 aukštųjų mokyklų iš 92 pasaulio šalių, tarp jų 16 Lietuvos aukštųjų mokyklų. Šiaulių valstybinė kolegija reitinguojama nuo 2014 m. Geriausiai įvertintas Šiaulių valstybinės kolegijos poveikis regionui – absolventų įsidarbinimui regione ir pajamoms iš regioninių šaltinių suteiktas balas A (labai gerai). Taip pat aukščiausi įvertinimai suteikti studijų programų pasiūlos užsieniečiams ir studijas laiku baigiančių studentų rodikliams. Gerai vertinamas studentų praktikų regioniškumas ir tarptautinis studentų mobilumas. Į mokslo srities reitingą pateko 8 tarptautinės publikacijos su nurodyta prieskyra kolegijai.

Nuo 2004 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje sėkmingai įgyvendinamos tarptautinio judumo programos. 2020 m. gruodžio mėn. Kolegija turėjo pasirašiusi 170 tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių su partneriais 35 užsienio šalyse (ES ir ne ES šalys).

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Tarp įstojusiųjų 2021 m. priėmimo metu – 86 asmenys, jau turinčių profesinę kvalifikaciją, 36 – jau įgijusių aukštąjį išsilavinimą.

Vyriausias 2020 m. pirmakursis vidurinį išsilavinimą įgijo 1985 m.

Tarp 2020 m. įstojusių – 59 proc. moterų.

Šiaulių valstybinė kolegija kasmet įsitraukia į visoje Lietuvoje organizuojamos Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius. 2020 metų renginių ciklui Kolegija pasiūlė 14 užsiėmimų, kuriuose  nuotoliniu būdu dalyvavo beveik 450 asmenų.

Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto kartu su užsienio partneriais jau ne pirmus metus organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „SVEIKATA. MOKSLAS. VISUOMENĖ“ 2020 metais įgyvendinta nuotoliniu būdu. Plenariniam posėdžiui ir trims sekcijoms parengta 60 pranešimų. Konferencijoje savo darbus pristatė pranešėjai iš Čekijos, Estijos, Ganos, Latvijos, Turkijos ir, aišku, Lietuvos aukštųjų mokyklų.
 
Studentų mokslinė-praktinė konferencija „Verslas, naujos technologijos ir sumani visuomenė“ – tai tradicinis Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto organizuojamas renginys, kasmet sulaukiantis didelio susidomėjimo.

2020 m. patvirtinta dvigubo diplomo įgijimo galimybė Informacijos valdymo programos studentams. Tai reiškia, kad per tą patį studijų laikotarpį studentas galės gauti ne vieną, o du diplomus – Šiaulių valstybinės kolegijos ir Porto politechnikos instituto (Portugalija).

Šiaulių valstybinė kolegija, UAB „EICautomation“ ir UAB „Mechatronikos sistemos“ įgyvendina projektą, kurio metu pagal Lietuvos 20142020 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų 1 prioriteto Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas priemonę Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai bus sukurtas Universalus mechatronikos, daiktų interneto, multiagentinių technologijų, sandėliavimo ir debesų kompiuterijos principais pagrįstas logistikos robotas. 

Kokybės vadybos sistema, pagrįsta ESG nuostatomis, 2020 m. setifikuota pagal  LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Kolegijoje atliekama nuolatinė veiklos stebėsena ir tobulinimas. Analizuojama kokybės užtikrinimo sistemos ir  rizikos veiksnių valdymo procedūrų pagerinimo galimybė pagal Švietimo organizacijos vadybos sistemą (standarto ISO 21001:2018 reikalavimai).
Šių metų spalio mėnesį Šiaulių valstybinė kolegija tapo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nare.

 

2021–2022 m. m. studijas Kolegijoje pradėjo per 370 asmenų, iš kurių net 77 proc. Bendrojo priėmimo sistemoje pasirinko ŠVK pirmuoju pageidavimu. Iš pirmo kurso studentų apie 50 proc. vidurinį išsilavinimą įgijo anksčiau nei 2021 metais, o 47 proc. jų jau turi aukštąjį (31 asmuo) arba profesinį (85 asmenys) išsilavinimą.
 
2021 m. bendrajam priėmimui Šiaulių valstybinė kolegija siūl4 20 studijų programų penkiose studijų krypčių grupėse: Sveikatos mokslai, Socialiniai mokslai, Verslo ir viešoji vadyba, Informatikos mokslai, Inžinerijos mokslai.
 
Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidėjo birželio 1 dieną. Tiesioginis priėmimas ŠVK (į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) vyksta visus studijų metus.
 
Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.

Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.
 
Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos 2 fakultetuose: Sveikatos priežiūros bei Verslo ir technologijų. Sveikatos priežiūros fakultete yra 3 katedros: Biomedicinos mokslų, Reabilitacijos ir Socialinio darbo. Verslo ir technologijų fakultete veikia 5 katedros: Inžinerijos mokslų, Informatikos mokslų, Transporto inžinerijos, Vadybos ir komunikacijos, Verslo ir apskaitos.

2021 m. vasario mėnesio duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje iš viso studijuoja 1424 studentai, 407 iš jų – pirmakursiai.

 

Remiantis 2020 metų spalio 1 d. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba 104 dėstytojai.

2020–2021 m. m. Kolegijoje studijavo arti 1500 studentų, dirbo 169 darbuotojai.

Šiaulių valstybinė kolegija džiaugiasi baigiamais centrinių rūmų remonto darbais. 2020 m. atnaujinta ir ŠVK aktų salė, kurioje vyksta ne tik didžiausi ir svarbiausi kolegijos renginiai, bet sulaukiama ir svečių iš miesto.

Gerinant sporto infrastruktūrą atlikti sporto stadiono Aušros al. 40, rekonstravimo ir Sveikatos priežiūros fakulteto sporto infrastruktūros remonto darbai. Įrengtos krepšinio, lauko teniso, žaidimų aikštelės, bėgimo takai, įrengtos žiūrovų tribūnos, erdvės renginiams ir užsiėmimams. Ši sportui skirta infrastruktūra pagerina studijų praktinio mokymo bazę, sudaro sąlygas turiningam studentų laisvalaikio praleidimui.

Kolegijos studentai 2020 m. kreipėsi ir gavo numatytą valstybės finansinę paramą: valstybės remiamas paskolas studijų kainai kompensuoti gavo 71 studentas; paskolą gyvenimo išlaidoms – 21. Valstybinis studijų fondas socialines stipendijas suteikė 107 studentams, Neįgaliųjų reikalų departamentas 29 studentams skyrė stipendijas specialiesiems poreikiams, 11 studentų iš dalies kompensuotos studijų išlaidos.

Šeši Šiaulių valstybinės kolegijos mecenatai 2020 m. 16-ai studentų skyrė arti 8 tūkst. Eur paramos. Skatinti atitinkamoje savivaldybėje baigę mokyklą, gerai besimokantys, turintys ypatingų pasiekimų studentai. Šiaulių miesto savivaldybė suteikė studentams paramą, nukreiptą į inžinerinius ir biomedicinos mokslus. Už pripažintus nuopelnus vienam studentui skirta reikšminga LR prezidento Kazio Griniaus vardo stipendija.

Remiantis studentų apklausos duomenimis, po semestro konkrečių dalykų dėstymo kokybe patenkintų studentų yra apie 84 proc.

Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

Abu Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučiai yra modernizuoti.

2020 m. ŠVK bibliotekos fonduose buvo saugoma 50 960 knygų.

ŠVK bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre yra įkurta 31 kompiuterizuota darbo vieta, kuriose studentai gali naudotis specializuotomis programomis.

Kolegija turi daugiau nei 300 socialinės partnerystės sutarčių, aktyviai bendradarbiaujama su strateginiais socialiniais partneriais – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramonininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, baldų pramonės klasteriu „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriu“.

2021 metų rugsėjo mėnesį pasirašyta partnerystės sutartis tarp Šiaulių valstybinės kolegijos ir Šiaulių „Gintros“ klubo sistemos. Numatoma, kad sutartis suteiks ŠVK vykdomos Kineziterapijos studijų programos studentams daugiau praktinių įgūdžių tobulinimo galimybių, leis aktyviau plėtoti sporto veiklas mieste, skatinti mokinių ir studentų fizinį aktyvumą, įgyvendinti sveikatinimo projektus

Keli ŠVK bendruomenės atstovai buvo apdovanoti 2021 metų rugsėjo 7 dieną vykusiame Šiaulių pramonininkų asociacijos renginyje. Beveik du dešimtmečius kolegijai vadovavusi dr. Natalija Šedžiuvienė įvertinta  garbės ženklu už prasmingą ir nuoširdų darbą vystant Šiaulių regiono švietimą ir mokslą. Informatikos mokslų katedros lektorius Donatas Daugirdas ir Informacinių sistemų technologijos programos absolventas Kazimieras Babrauskas įvertinti už sėkmingai įgyvendintą mokslo, verslo ir savivaldos bendradarbiavimo projektą pagal INOSTART programą „SAAS platformos kūrimas siuntų transportavimui“. „Profesijos riterio“ apdovanojimas atiteko dviem Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojoms – Socialinio darbo katedros lektorei Laimai Leščinskienei bei Vadybos ir komunikacijos katedros lektorei Neringai Trinkaitei.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2021 metais baigtas įrengti komercinio transporto kabinetas. Jo atsiradimą parėmė įmonė JUPOJOS TECHNIKA. Šio kabineto atsiradimas būsimųjų transporto inžinerijos specialistų parengimui neabejotinai suteiks naujų galimybių, jame esanti įranga bus naudinga Automobilių techninio eksploatavimo, Autotransporto elektronikos, Transporto logistikos technologijų studijų programų studentams.

2020 m. gegužės–gruodžio mėnesiais Šiaulių valstybinė kolegija įgyvendino projektą „Šiaulių kultūros centro patalpų užimtumo valdymo sistemos sukūrimas“. Šiaulių valstybinės kolegijos informacinių technologijų specialistų įgyvendintas projektas finansuotas Šiaulių miesto savivaldybės pagal Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programą.

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros dėstytojai Justinas Bubelis, Vytautas Padgureckas ir dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė 2020 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais įgyvendino projektą „Šiaulių miesto aukšto meistriškumo atletų funkcinio ištyrimo sistema“. Projektas parengtas remiantis moksline literatūra ir metodika, kurios esmė – įvertinti kiekvieno projekte dalyvaujančio aukšto meistriškumo atleto fizinį pasirengimą varžyboms ir pateikti rekomendacijų individualioms kineziterapijos procedūroms, sukurti atletų tyrimų duomenų bazę taikomiesiems moksliniams tyrimams.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje kasmet organizuojamos Atvirų durų dienos moksleiviams. 2020 m. vasario 24–25 dienomis aukštojoje mokykloje apsilankė daugiau nei 450 mokinių iš įvairių miesto ir rajono mokyklų bei gimnazijų. Praktiniuose užsiėmimuose abiejuose kolegijos fakultetuose merginos ir vaikinai galėjo iš arčiau susipažinti su skirtingomis profesijomis, sužinoti apie studijas, studentišką gyvenimą.

2020 m. birželio 3 dieną dviem Šiaulių valstybinės kolegijos atstovėms įteikta Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta „Profesijos riterio“ nominacija. Apdovanojimu įvertinta Šiaulių valstybinės kolegijos direktorės pavaduotojos strateginei plėtrai, Vadybos ir komunikacijos katedros lektorės dr. Linos Tamutienės bei Verslo ir technologijų fakulteto prodekanės, Vadybos ir komunikacijos katedros lektorės Liucijos Urbonienės veikla. „Profesijos riterio“ sertifikatai iš viso jau yra įteikti 18 Šiaulių valstybinės kolegijos atstovų.

ŠVK Transporto inžinerijos katedros dėstytojas Tomas Kalinauskis ir absolventai Rokas Bereiša bei Martynas Brašiškis 2020 metų rugsėjo 10 d. buvo pasveikinti Šiaulių pramonininkų asociacijos renginyje – kasmetinėje verslo atstovų šventėje. Dėstytojui buvo įteikta padėka už profesinį indėlį.

Kolegijos dėstytojai vykdo įvairią švietėjišką veiklą.

Šiaulių valstybinė kolegija, bendradarbiaudama su istorikais, įvairiomis Šiaulių miesto įstaigomis įgyvendino projektą „Šiaulių Garbės CV“: jo metu sukurta mobili Šiaulių miesto garbės piliečiams skirta paroda, veikia šiems garbiems asmenims skirta interneto svetainė www.siauliugarbescv.lt

2020 m. lapkričio 19 d. Šiaulių valstybinė kolegija miesto jaunimą pakvietė į nuotoliniu būdu vykusį galimybių festivalį TAVO PIN KODAS. Platformose YouTube ir Facebook tiesiogiai transliuotame renginyje gimnazistams buvo siūloma dalyvauti motyvacinėje sesijoje #MisijaĮkvėpti, netradicinėje klasės valandėlėje ir protmūšyje su Robertu Petrausku. Apie neformalių veiklų svarbą ir jų pasiūlą Šiauliuose diskusijoje  #NeformalūsŠiauliai kalbėjo įvairių sričių specialistai. Galimybių festivalio TAVO PIN KODAS peržiūrų skaičius platformoje YouTube artėja link 10 tūkstančių.

Kolegija kiekvienais metais įvertina visus studentų ir dėstytojų nuopelnus. 2020 m. sausio 6 d. pagerbti daugiausia 2019 m. nuveikę Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės nariai. Sveikatos priežiūros fakultete vykusiame renginyje „Karaliai ateina!“ įteikti METŲ PROVERŽIO, METŲ INICIATYVOS, METŲ PROTO, METŲ TARPTAUTINĖS SĖKMĖS ir METŲ ŽVAIGŽDĖS apdovanojimai studentų ir dėstytojų kategorijose. Nominacija METŲ ENERGIJA įvertintas aktyviausias ir daugiausia nuveikęs Šiaulių valstybinės kolegijos darbuotojas.

2020 m. rugsėjo 10 dieną Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybė organizavo renginį miesto jaunimui – pikniką #AšEsuŠiauliai.  Renginio dalyvių laukė diskusijos su kviestiniais svečiais – buvusiais ir esamais šiauliečiais. Kalbėta apie karjeros perspektyvas Šiauliuose, jaunų žmonių pilietiškumą. Diskusijos dalyviai padarė išvadą, kad galimybių jaunam žmogui yra visur, ne tik sostinėje, reikia tik jas pastebėti, išnaudoti, inicijuoti ir įgyvedinti naujas idėjas. Baigiamasis pikniko akcentas – atlikėjo Gabrieliaus Vagelio koncertas. Renginį finansavo Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių valstybinė kolegija.

Prie 28 dienų sveikatingumo akcijos – sveikos gyvensenos iššūkio – 2020 metų pabaigoje entuziastingai prisijungė beveik keturios dešimtys ŠVK atstovų.

Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis.

Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis.

Šiaulių valstybinė kolegija kasmet organizuoja savo tradicinius renginius: atvirų durų dienas, Moliūgines, Tarptautinę studentų dieną, Pasaulinę vandens dieną, pirmakursių krikštynas, mediumą, Valentino dieną. Taip pat minima Sausio 13-oji, Kovo 11-oji, prisijungiame prie visuotinai vykstančių Lietuvių kalbos dienų, organizuojame Suaugusiųjų mokymosi savaitės užsiėmimus, mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ veiklas.

XX Lietuvos kolegijų sporto žaidynėse (2020 m.) merginų grupėje Šiaulių valstybinės kolegijos sportininkės iškovojo II vietą, ŠVK vaikinai užėmė III vietą.

SVAKO Karjeros dienos džiugina organizatorius kasmet augančiu susidomėjimu: 2020 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais surengta 19 online renginių, kuriuose dalyvavo daugiau nei 900 žmonių.

2020 metais Klaipėdos valstybinės kolegijos, Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijų ir Šiaulių valstybinės kolegijos studentų mokslinių draugijų nariai įgyvendino projektą „Studijų darbų pirkimo-pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“. Projekto tikslas – ugdyti Lietuvos kolegijų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu atliekant kokybinį tyrimą „Studijų darbų pirkimo-pardavimo prevencija plėtojant akademinį sąžiningumą“. Projektas finansuotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.