Faktai ir skaičiai

2021 m. rugpjūčio 2 d. Šiaulių valstybinei kolegijai pradėjo vadovauti dr. Lina Tamutienė.

2021 m. Kolegija išleido  385 absolventus.

Vieną iš geriausiems Lietuvos studentams skiriamų vardinių Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijų 2021–2022 studijų metais gaus ir Šiaulių valstybinės kolegijos atstovė – Kosmetologiją studijuojančiai Karinai Vlasovaitei skirta Prezidento Kazio Griniaus stipendija.

Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programos 2021 m. stojančiųjų bendrojo priėmimo prašymuose buvo nurodytos 2482 kartus, iš jų 701 kartą – pirmuoju prioritetu.

Iš visų 2021 m. į pirmą kursą įstojusių studentų pirmuoju prioritetu įstojo 76 proc.

2021 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko Socialinio darbo, Bendrosios praktikos slaugos, Informacijos valdymo, Kosmetologijos ir Kineziterapijos studijų programas.

2021 m. Šiaulių valstybinės kolegijos studentai vėl nustebino savo kūrybiškumu – ėmėsi konstruoti elektra varomus triračius dviračius. Kūrybinė šio projekto komanda – Autotransporto elektronikos programos studentai Laimonas Ežerskis ir Ernestas Urbietis, projekto vadovas – Transporto inžinerijos katedros dėstytojas Tomas Kalinauskis. 2020 m. Autotransporto elektronikos studijų programos trečiakursiai, dėstytojui padedant, sukūrė keturratį elektra varomą dviratį. Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

2020 metais Šiaulių valstybinė kolegija tapo NEOLAiA tinklo dalimi. NEOLAiA konsorciumą sudaro devyni universitetai: Ostravos universitetas (Čekija), Stefan cel Mare universitetas Suceava (Rumunija), Bylefeldo universitetas (Vokietija), Šiaulių valstybinė kolegija (Lietuva), Erebru universitetas (Švedija), Salerno universitetas (Italija), Tūro universitetas (Prancūzija), Nikosijos universitetas (Kipras) ir grupės koordinatorius Chaeno universitetas (Ispanija). Tai devyni jauni vidutinio ar mažo dydžio Europos universitetai, įsipareigoję savo socialinei ir ekonominei aplinkai, užimantys dominuojančią vietą reitinguose, ypač tuose, kurie analizuoja jaunų universitetų padėtį, pavyzdžiui, „THE Young Universities“.

Europos Komisija Šiaulių valstybinei kolegijai suteikė „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją 2021–2027 metų laikotarpiui. Pateikta paraiška chartijai gauti buvo įvertinta maksimaliai – 100 balų iš 100 galimų.

Nuo 2004 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje sėkmingai įgyvendinamos tarptautinio judumo programos. 2021 m. gruodžio mėn. Kolegija turėjo pasirašiusi daugiau nei 170 tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių su partneriais 35 užsienio šalyse (ES ir ne ES šalys).

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė.

2022 m. gegužę Šiaulių valstybinė kolegija prisijungė prie Lietuvos mokslo periodikos asociacijos.

2022 m. sausio 1 d. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje iš viso studijuojančių yra 1394, 348 iš jų – pirmakursiai.
 
2022 metų priėmimui aukštoji mokykla stojantiesiems planuoja siūlyti 20 studijų programų.
 
Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Tarp įstojusiųjų 2021 m. priėmimo metu – 86 asmenys, jau turinčių profesinę kvalifikaciją, 36 – jau įgijusių aukštąjį išsilavinimą.

Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.

Studentų mokslinė-praktinė konferencija „Verslas, naujos technologijos ir sumani visuomenė“ – tai tradicinis Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto organizuojamas renginys, kasmet sulaukiantis didelio susidomėjimo.

2020 m. patvirtinta dvigubo diplomo įgijimo galimybė Informacijos valdymo programos studentams. Tai reiškia, kad per tą patį studijų laikotarpį studentas galės gauti ne vieną, o du diplomus – Šiaulių valstybinės kolegijos ir Porto politechnikos instituto (Portugalija).

Kokybės vadybos sistema, pagrįsta ESG nuostatomis, 2020 m. setifikuota pagal  LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Kolegijoje atliekama nuolatinė veiklos stebėsena ir tobulinimas. Analizuojama kokybės užtikrinimo sistemos ir  rizikos veiksnių valdymo procedūrų pagerinimo galimybė pagal Švietimo organizacijos vadybos sistemą (standarto ISO 21001:2018 reikalavimai).

2021 metų spalio mėnesį Šiaulių valstybinė kolegija tapo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nare.

 

2022 m. balandį studijų programai Informacinių sistemų technologija suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ vykdomas projektas „Investors‘ Spotlight“ – tai aukštojo mokslo studijų programų peržiūra pagal užsienio investuotojų poreikius. Svarbu paminėti, kad „Investuok Lietuvoje“ įvertina jau antrą Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomą studijų programą. 2021 m. birželį Gamybos inžinerijai taip pat buvo suteiktas užsienio investicijų plėtros agentūros vykdomo projekto „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas.
 

2021–2022 m. m. studijas Kolegijoje pradėjo per 370 asmenų, iš kurių net 77 proc. Bendrojo priėmimo sistemoje pasirinko ŠVK pirmuoju pageidavimu. Iš pirmo kurso studentų apie 50 proc. vidurinį išsilavinimą įgijo anksčiau nei 2021 metais, o 47 proc. jų jau turi aukštąjį (31 asmuo) arba profesinį (85 asmenys) išsilavinimą.
 
2021 m. bendrajam priėmimui Šiaulių valstybinė kolegija siūlė 20 studijų programų penkiose studijų krypčių grupėse: Sveikatos mokslai, Socialiniai mokslai, Verslo ir viešoji vadyba, Informatikos mokslai, Inžinerijos mokslai.
 
Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidės 2022 m. birželio 1 dieną. Tiesioginis priėmimas ŠVK (į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) vyksta visus studijų metus.
 
Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.

Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.
 
Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos 2 fakultetuose: Sveikatos priežiūros bei Verslo ir technologijų. Sveikatos priežiūros fakultete yra 3 katedros: Biomedicinos mokslų, Reabilitacijos ir Socialinio darbo. Verslo ir technologijų fakultete veikia 5 katedros: Inžinerijos mokslų, Informatikos mokslų, Transporto inžinerijos, Vadybos ir komunikacijos, Verslo ir apskaitos.

 

Remiantis 2022 metų sausio mėn. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba 98 dėstytojai.

2020–2021 m. m. Kolegijoje studijavo arti 1500 studentų, dirbo 169 darbuotojai.

Gerinant sporto infrastruktūrą 2021 metais atlikti sporto stadiono Aušros al. 40, rekonstravimo ir Sveikatos priežiūros fakulteto sporto infrastruktūros remonto darbai. Įrengtos krepšinio, lauko teniso, žaidimų aikštelės, bėgimo takai, įrengtos žiūrovų tribūnos, erdvės renginiams ir užsiėmimams. Ši sportui skirta infrastruktūra pagerina studijų praktinio mokymo bazę, sudaro sąlygas turiningam studentų laisvalaikio praleidimui.

Remiantis studentų apklausos duomenimis, po semestro konkrečių dalykų dėstymo kokybe patenkintų studentų yra apie 84 proc.

Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

Abu Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučiai yra modernizuoti.

2022 m. ŠVK bibliotekos fonduose buvo saugoma daugiau nei 50 tūkst. knygų.

ŠVK bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre yra įkurta 31 kompiuterizuota darbo vieta, kuriose studentai gali naudotis specializuotomis programomis.

2022 m. Šiaulių UNESCO klube įsteigta vardinė Kazimiero Šavinio premija – Šiaulių valstybinės kolegijos inžinerijos mokslų studentams skirtą apdovanojimą nutarta įteikti Statybos studijų programos antrakursiui Tadui Jonaičiui.

Kolegija turi daugiau nei 300 socialinės partnerystės sutarčių, aktyviai bendradarbiaujama su strateginiais socialiniais partneriais – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramonininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, baldų pramonės klasteriu „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriu“.

2021 metų rugsėjo mėnesį pasirašyta partnerystės sutartis tarp Šiaulių valstybinės kolegijos ir Šiaulių „Gintros“ klubo sistemos. Numatoma, kad sutartis suteiks ŠVK vykdomos Kineziterapijos studijų programos studentams daugiau praktinių įgūdžių tobulinimo galimybių, leis aktyviau plėtoti sporto veiklas mieste, skatinti mokinių ir studentų fizinį aktyvumą, įgyvendinti sveikatinimo projektus

Keli ŠVK bendruomenės atstovai buvo apdovanoti 2021 metų rugsėjo 7 dieną vykusiame Šiaulių pramonininkų asociacijos renginyje. Beveik du dešimtmečius kolegijai vadovavusi dr. Natalija Šedžiuvienė įvertinta  garbės ženklu už prasmingą ir nuoširdų darbą vystant Šiaulių regiono švietimą ir mokslą. Informatikos mokslų katedros lektorius Donatas Daugirdas ir Informacinių sistemų technologijos programos absolventas Kazimieras Babrauskas įvertinti už sėkmingai įgyvendintą mokslo, verslo ir savivaldos bendradarbiavimo projektą pagal INOSTART programą „SAAS platformos kūrimas siuntų transportavimui“. „Profesijos riterio“ apdovanojimas atiteko dviem Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojoms – Socialinio darbo katedros lektorei Laimai Leščinskienei bei Vadybos ir komunikacijos katedros lektorei Neringai Trinkaitei.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2021 metais baigtas įrengti komercinio transporto kabinetas. Jo atsiradimą parėmė įmonė JUPOJOS TECHNIKA. Šio kabineto atsiradimas būsimųjų transporto inžinerijos specialistų parengimui neabejotinai suteiks naujų galimybių, jame esanti įranga bus naudinga Automobilių techninio eksploatavimo, Autotransporto elektronikos, Transporto logistikos technologijų studijų programų studentams.

Kolegijos dėstytojai vykdo įvairią švietėjišką veiklą.

Šiaulių valstybinė kolegija, bendradarbiaudama su istorikais, įvairiomis Šiaulių miesto įstaigomis įgyvendino projektą „Šiaulių Garbės CV“: jo metu sukurta mobili Šiaulių miesto garbės piliečiams skirta paroda, veikia šiems garbiems asmenims skirta interneto svetainė www.siauliugarbescv.lt

2022 m. Šiaulių valstybinė kolegija laimėjo finansavimą projektui „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“ įgyvendinti.

Tarp fotografijos konkurso „Skaidrumo objektyvas“ nugalėtojų – ir ŠVK studentai. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 2022 m. gegužės mėn. inicijuotame fotografijos konkurse „Skaidrumo objektyvas“ paskelbti nugalėtojai dviejose amžiaus kategorijose. Antroje amžiaus grupėje (20–25 metų) II vietą užėmė Informacijos valdymo studentų Darijanos, Gabrielės, Livetos, Evelinos ir Margirdo projektas „Korupcijai NE!“.

2021 m. lapkričio 18 d. Šiaulių valstybinė kolegija miesto jaunimą pakvietė į nuotoliniu būdu vykusį galimybių festivalį TAVO PIN KODAS.

Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis.

Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis.

Šiaulių valstybinė kolegija kasmet organizuoja savo tradicinius renginius: atvirų durų dienas, Moliūgines, Tarptautinę studentų dieną, Pasaulinę vandens dieną, pirmakursių krikštynas, mediumą, Valentino dieną. Taip pat minima Sausio 13-oji, Kovo 11-oji, prisijungiame prie visuotinai vykstančių Lietuvių kalbos dienų, organizuojame Suaugusiųjų mokymosi savaitės užsiėmimus, mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ veiklas.