Faktai ir skaičiai

 

2016–2017 m. m. Kolegijoje studijuoja daugiau nei 2300 studentų.
2016 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje į vieną programą vidutiniškai priimta 30 asmenų.
2016 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją pirmuoju numeriu pasirinko Bendrosios praktikos slaugos studijų programą (45).
Tarp 2016 m. į Šiaulių valstybinę kolegiją įstojusių asmenų didžiausią konkursinį balą turi nuolatinių studijų pirmakursiai, studijuojantys valstybės finansuojamose vietose (3,6).
2016 m. pagal pirmąjį pageidavimą įstojo 65 proc. visų priimtųjų.
2015 m. Šiaulių valstybinės kolegijos studentams už puikius akademinius rezultatus ir aktyvią veiklą skirta 20 vardinių stipendijų. Stipendijų teikėjai – Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondas, Šiaulių Rotary klubas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, aplinkinių rajonų savivaldybės. 11 vardinių stipendijų skyrė Kelmės rajono savivaldybė.
2016 m. Šiaulių valstybinės kolegijos studentas Lukas Vaičiulis pateko tarp 28 geriausių Lietuvos studentų, jam Lietuvos mokslų akademija 2016–2017 studijų metams skyrė vardinę LR Prezidento Kazio Griniaus stipendiją.
2016 m. Kolegija išleido 595 absolventus.
Remiantis 2016 m. priėmimo rezultatais, pagal valstybės finansuojamų vietų skaičių Šiaulių valstybinė kolegija užima 6 vietą tarp visų Lietuvos kolegijų. 
Šiaulių valstybinė kolegija vykdo studijas ne tik Šiauliuose, bet ir Telšiuose – suformuotos Aplinkos apsaugos ir Socialinio darbo studijų programų grupės. Iš viso Žemaitijoje studijuoja 180 studentų.Iškart po studijų pradėjo dirbti*

Studijas čia rinktųsi dar kartą

Būtent šios kolegijos programą buvo pasirinkę pirmuoju numeriu*

Daugiau nei trys ketvirtadaliai priimtųjų yra iš Šiaulių apskrities*

*Remiantis 2016 m. duomenimis.


Po institucinio vertinimo 2014 m. Šiaulių valstybinė kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui.
Kolegiją studijuoti pasirenka vaikai ir anūkai žmonių, anksčiau studijavusių tose pačiose auditorijose.
2016 m. buvo pasirašytos 6 naujos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys. 
2015–2016 m. m. pagal Erasmus+ programą užsienyje 50 kolegijos studentų studijavo vieną semestrą, 54 studentai atliko praktiką. 3 studentai buvo išvykę atlikti absolventų praktikos.
2016–2017 m. m. studijuoti pagal Erasmus+ programą išvyko 13 studentų, 22 studentai atliko praktiką, iš jų 11 buvo pasirinkę absolventų praktiką.
2015–2016 m. m. į Kolegiją buvo atvykę 34 užsienio studentai.
2015–2016 m. m. pagal Erasmus+ programą išvyko 23 dėstytojai ir 16 administracijos darbuotojų.
2015–2016 m. m. Kolegijoje lankėsi 28 užsienio aukštųjų mokyklų atstovai.
2017 m. sausio 1 d. duomenimis, Kolegija turi 92 užsienio partnerius 21 šalyje.
2016–2017 m. m. Kolegijoje studijuoja 46 užsienio studentai.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. 135 iš daugiau nei 600 pirmakursių, pradėjusių studijas 2016 metais, jau turi kitą išsilavinimą: 107 – profesinį, 5 – aukštesnįjį ir 14 – aukštąjį.
Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.
SPF 2016 m. iš viso vykdytos 29 neformalaus ugdymo programos, mokymus lankė 714 klausytojų. Verslo ir technologijų centrui priklausančiame Verslumo ir lyderystės centre 2016 m. iš viso vykdytos 3 programos, mokymus lankė 22 klausytojai.

Kolegija savo veikloje vadovaujasi sertifikuota kokybės vadybos sistema.
Nuo 2003 m. lapkričio ėjusį mėnraštį MANO KOLEGIJA po šimtojo numerio 2016 m. pavasarį pakeitė modernesnis informacijos pateikimo būdas – tinklaraštis MANO KOLEGIJA. Tinklaraštyje naujausia informacija, faktais, įspūdžiais po renginių ir pan. dalijasi Kolegijos dėstytojai, studentai, administracijos darbuotojai.
2016 m. atnaujinta Elektros inžinerijos katedrai priklausanti elektros keitiklių laboratorija – čia sumontuoti elektros energijos skirstymo ir elektros pavarų valdymo laboratoriniai stendai, pagaminti firmoje „Schneider Electric“. Šiuo metu tai yra pati moderniausia įranga.
 

2016 m. bendrajame priėmime pagal didžiausią konkursinį balą pirmą vietą užima Burnos higienos studijų programa (9,4).
Apie 40 proc. absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.
Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.
Remiantis 2016 m. vykdytos apklausos rezultatais, Šiaulių valstybinės kolegijos studentai teigiamai vertina mokymo įstaigos prestižą ir studijas čia rinktųsi dar kartą.

2016–2017 m. m. Kolegijoje dirba 170 dėstytojų: 5 profesoriai, 21 docentas, 117 lektorių, 27 asistentai. 34 dėstytojai turi mokslų daktaro laipsnį.
2016 m. doktorantūroje mokėsi 7 Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai.
2016 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos įsteigta nominacija „Profesijos riteris“ buvo įteikta 2 Kolegijos darbuotojams.
2015–2016 m. m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro padėkas gavo 5 Kolegijos darbuotojai.
2016 m. dėstytojas Jonas Skiauteris apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos Atminimo medaliu.
Vidutinis mūsų kolegijos dėstytojų amžius – 46 m.
Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

Kolegija turi per 50 strateginių socialinių partnerių.
Kolegija priklauso baldų pramonės klasteriui „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriui“.
Kolegijos dėstytojai vykdo įvairią švietėjišką veiklą, pavyzdžiui, skaitė paskaitas Šiaulių tardymo izoliatoriuje, organizavo mokymus Lukšių kaimo bendruomenei, organizavo edukacinių sveikatinimo renginių moksleiviams ir kt.

Kolegija yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė, kasmet yra rengiamos Kolegijos veiklos ataskaitos. 
Remiantis 2015 m. vykdytos apklausos rezultatais, Kolegijos darbuotojai vertina savo darbovietę kaip prestižinę Šiaulių regione.
Remiantis 2015 m. vykdytos apklausos rezultatais, dauguma Kolegijos darbuotojų yra patenkinti savo darbu, kuris skatina jų asmeninį ir profesinį tobulėjimą.
Per 2016 m. 75 proc. Kolegijos dėstytojų tobulino savo dalykinę, pedagoginę ir kito pobūdžio kvalifikaciją.
Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba ir šią aukštąją mokyklą baigusių žmonių.
Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis.
Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis.