Faktai ir skaičiai

2021 m. rugpjūčio 2 d. Šiaulių valstybinei kolegijai pradėjo vadovauti dr. Lina Tamutienė, darbą pradėjo Šiaulių valstybinės kolegijos direktorės pavaduotojas dr. Nedas Jurgaitis.

2022 m. rugsėjį Studijų kokybės vertinimo centras paskelbė Šiaulių valstybinės kolegijos išorinio veiklos vertinimo rezultatus – ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino teigiamai, kolegija akredituota maksimaliai galimam 7 metų terminui.

Žurnalas „Reitingai“ pristatė 2022 metų skirtingų švietimo ir aukštojo mokslo institucijų reitingus bei vertinimus. Reitingas pristatomas jau aštuntą kartą. Valstybinių kolegijų reitinge Šiaulių valstybinė kolegija antrus metus iš eilės užima aukštą penktą poziciją. Kolegijos buvo vertintos pagal keturis stambius parametrus (kiekvienas parametras sudarytas iš konkretesnių pokriterijų): Studentai ir studijos; Alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai; Kolegijos akademinis personalas ir studijų bazės gerovė; Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje.

2022 m. Kolegija išleido 337 absolventus. Nuolatinėse studijose mokėsi 195, ištęstinėse – 142 studentai.

Paaiškėjo 2022–2023 studijų metų Prezidentų vardinių stipendijų laureatai – 28 studentai, įvertinti už puikius akademinius pasiekimus įvairiose studijų kryptyse. Prezidento Jono Žemaičio (inžinerijos mokslų studijų krypčių ir technologijos mokslų studijų krypčių grupės) stipendija skirta Tadui Jonaičiui, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Statybos studijų programos III kurso studentui. Vieną iš geriausiems Lietuvos studentams skiriamų vardinių Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijų 2021–2022 studijų metais gavo Šiaulių valstybinės kolegijos atstovė – Kosmetologiją studijuojančiai Karinai Vlasovaitei skirta Prezidento Kazio Griniaus stipendija.

Keli ŠVK bendruomenės atstovai buvo apdovanoti 2021 metų rugsėjo 7 dieną vykusiame Šiaulių pramonininkų asociacijos renginyje. Beveik du dešimtmečius kolegijai vadovavusi dr. Natalija Šedžiuvienė įvertinta garbės ženklu už prasmingą ir nuoširdų darbą vystant Šiaulių regiono švietimą ir mokslą. Informatikos mokslų katedros lektorius Donatas Daugirdas ir Informacinių sistemų technologijos programos absolventas Kazimieras Babrauskas įvertinti už sėkmingai įgyvendintą mokslo, verslo ir savivaldos bendradarbiavimo projektą pagal INOSTART programą „SAAS platformos kūrimas siuntų transportavimui“. „Profesijos riterio“ apdovanojimas atiteko dviem Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojoms – Socialinio darbo katedros lektorei Laimai Leščinskienei bei Vadybos ir komunikacijos katedros lektorei Neringai Trinkaitei. „Profesijos riterio“ sertifikatai iš viso jau yra įteikti dviem dešimtims Šiaulių valstybinės kolegijos atstovų.

Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programos 2022 m. stojančiųjų bendrojo priėmimo prašymuose buvo nurodytos 2570 kartų, iš jų 730 kartą – pirmuoju prioritetu.

Iš visų 2022 m. į pirmą kursą įstojusių studentų pirmuoju prioritetu įstojo 78,5 proc.

2021 m. daugiausia stojančiųjų į mūsų kolegiją bendrajame priėmime pasirinko Socialinio darbo, Bendrosios praktikos slaugos, Informacijos valdymo, Kosmetologijos ir Kineziterapijos studijų programas.

2021 m. gegužę Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinėje asamblėjoje skelbiant garbingų įvertinimų nusipelniusius asmenis ir organizacijas nekart minėta ir Šiaulių valstybinė kolegija. Aukštoji mokykla buvo nominuota „Už sėkmingą aukštosios mokyklos misijos įgyvendinimą ir verslo partnerystės plėtrą 2020 metais“. Šiaulių valstybinės kolegijos veikla ir iššūkių kupinais 2020 metais tradiciškai buvo labai produktyvi – pandemija nesustabdė nei studijų proceso, nei kitų planuotų veiklų. Karantino metu atnaujintos Šiaulių valstybinės kolegijos laboratorijos, kabinetai, sporto infrastruktūra. Atskiru apdovanojimu įvertinta ir Šiaulių valstybinės kolegijos Inžinerijos mokslų katedros vedėjo Sauliaus Palepšaičio veikla. Jis „Darbo žvaigždės medaliu“ apdovanotas už reikšmingą administracinį, pedagoginį, mokslinį darbą, vertingą indėlį rengiant inžinerijos specialistus.

2021 m. Šiaulių valstybinės kolegijos studentai vėl nustebino savo kūrybiškumu – ėmėsi konstruoti elektra varomus triračius dviračius. Kūrybinė šio projekto komanda – Autotransporto elektronikos programos studentai Laimonas Ežerskis ir Ernestas Urbietis, projekto vadovas – Transporto inžinerijos katedros dėstytojas Tomas Kalinauskis. 2020 m. Autotransporto elektronikos studijų programos trečiakursiai, dėstytojui padedant, sukūrė keturratį elektra varomą dviratį. Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

2022 metais Šiaulių valstybinė kolegija pradėjo vykdyti mišriąją intensyviąją programą (BIP) – tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu.

2022 m. birželio mėn. tarptautinis U-Multirank konsorciumas paskelbė 2022 m. aukštųjų mokyklų reitingą. Šiaulių valstybinė kolegija reitinguojama nuo 2014 m. U-Multirank vertinami daugiau nei 30 rodiklių studijų, mokslinės veiklos, žinių perdavimo, tarptautiškumo ir poveikio regionui srityse. Veiklos įverčiai ranguojami skalėje nuo A (labai gerai) iki E (silpnai) ir nėra sumuojami. 2022 m. kolegija surinko keturis aukščiausius įverčius (A – labai gerai). Geriausiai įvertinta Šiaulių valstybinės kolegijos studijų veikla – investicijos į studijų skaitmeninimą ir studijų baigimas laiku. Tradiciškai puikiai vertinamas kolegijos poveikis regionui (pajamos iš regioninių šaltinių), studijų tarptautiškumas (studijų programų pasiūla užsieniečiams). B (gerai) įverčiai suteikti studentų nubyrėjimui, studentų mobilumo rodikliams ir absolventų įsidarbinamumui regione. Mokslo srities reitingui teko 13 tarptautinių cituojamų publikacijų su nurodyta prieskyra kolegijai. 2022 m. pirmą kartą vertinta aukštųjų mokyklų socialinė įtrauktis.

Šiaulių valstybinė kolegija – ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje žinoma aukštoji mokykla, aktyviai dalyvaujanti mainų programoje ERASMUS+, įsitraukianti į kitas tarptautines veiklas. Orientuojantis į Europos aukštųjų mokyklų patirtį, Lietuvos aukštojo mokslo erdvėje taikomą praktiką, pritarus aukštosios mokyklos direktoratui ir Akademinei tarybai, Šiaulių valstybinės kolegijos pavadinimas į anglų kalbą nuo 2021 metų rugsėjo 1 d. verčiamas kaip Šiauliai State University of Applied Sciences. Kolegija kitaip vadinama ir rusų kalba – Шяуляйский государственный университет прикладных наук. Šie pavadinimai vartojami visoje Šiaulių valstybinės kolegijos komunikacijoje užsienio kalbomis.

2020 metais Šiaulių valstybinė kolegija tapo NEOLAiA tinklo dalimi. NEOLAiA konsorciumą sudaro devyni universitetai: Ostravos universitetas (Čekija), Stefan cel Mare universitetas Suceava (Rumunija), Bylefeldo universitetas (Vokietija), Šiaulių valstybinė kolegija (Lietuva), Erebru universitetas (Švedija), Salerno universitetas (Italija), Tūro universitetas (Prancūzija), Nikosijos universitetas (Kipras) ir grupės koordinatorius Chaeno universitetas (Ispanija). Tai devyni jauni vidutinio ar mažo dydžio Europos universitetai, įsipareigoję savo socialinei ir ekonominei aplinkai, užimantys dominuojančią vietą reitinguose, ypač tuose, kurie analizuoja jaunų universitetų padėtį, pavyzdžiui, „THE Young Universities“.

Europos Komisija Šiaulių valstybinei kolegijai suteikė „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartiją 2021–2027 metų laikotarpiui. Pateikta paraiška chartijai gauti buvo įvertinta maksimaliai – 100 balų iš 100 galimų.

Nuo 2004 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje sėkmingai įgyvendinamos tarptautinio judumo programos. 2021 m. gruodžio mėn. Kolegija turėjo pasirašiusi daugiau nei 170 tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių su partneriais 35 užsienio šalyse (ES ir ne ES šalys).

Balandžio 11–15 dienomis Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykusioje Tarptautinėje savaitėje sulaukta svečių iš Ispanijos, Turkijos, Lenkijos, Latvijos, Čekijos Respublikos, Vengrijos, Albanijos, Kosovo ir net Dominikos Respublikos! Tai – tradicinis Šiaulių valstybinės kolegijos organizuojamas renginys.

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2012 m. yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) tinklo narė.

2022 m. gegužę Šiaulių valstybinė kolegija prisijungė prie Lietuvos mokslo periodikos asociacijos.

Per veiklos laikotarpį ŠVK parengė beveik 12 tūkstančių absolventų.

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2022 metų pradėjo leisti naują mokslinį leidinį – periodinį recenzuojamą žurnalą „Taikomieji moksliniai tyrimai“, vyriausiasis redaktorius – prof. dr. Teodoras Tamošiūnas. Žurnalas registruotas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, jam suteiktas periodinio recenzuojamo leidinio ISSN (angl. International Standard Serial Number) numeris. Straipsniai leidinyje bus publikuojami laisva prieiga Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje, publikavimas yra nemokamas.

Studijuojantiems kolegijoje antrą kartą – patrauklus pasiūlymas! Šiaulių valstybinė kolegija džiaugiasi, kad alumnai, baigę vienas studijas mūsų aukštojoje mokykloje, neretai pasirenka tęsti mokslus čia dar kartą. Sėkmingi pavyzdžiai turėjo įtakos priimant svarbų sprendimą, kuris palengvins finansinę naštą norintiems mokytis aukštojoje mokykloje nebe pirmą kartą. Šiaulių valstybinės kolegijos alumnams, studijuojantiems Kolegijoje antrą studijų programą, per pusę sumažinta studijų kaina. Tai galiojo jau 2022 metų priėmime.

2022 m. sausio 1 d. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje iš viso studijuojančių yra 1394, 348 iš jų – pirmakursiai.

2022 metų priėmimui aukštoji mokykla stojantiesiems siūlė 20 studijų programų.

Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. 2022–2023 m. m. studijas Kolegijoje pradėjo per 600 asmenų. Tarp įstojusiųjų 2022 m. priėmimo metu – 178 asmenys, jau turinčių profesinę kvalifikaciją, 44 – jau įgijusių aukštąjį išsilavinimą. Šiaulių valstybinę kolegiją 2022 m. savo studijoms pasirinko ir 4 šimtukininkai.

Mūsų absolventų amžius – nuo 21 iki 60 metų.

Studentų mokslinė-praktinė konferencija „Verslas, naujos technologijos ir sumani visuomenė“ – tai tradicinis Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto organizuojamas renginys, kasmet sulaukiantis didelio susidomėjimo. Sveikatos priežiūros fakultetas kasmet organizuoja tradicinę studentų mokslinę-praktinę konferenciją „STUDENTAS. MOKSLAS. SVEIKATA“.

2021 m. lapkritį Lietuvos statistikos departamentas organizavo hakatoną „mieSTietis" – konkurso nugalėtojais tapo Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai – komanda „Dynamitai“. „mieSTietis“ – tai keturių dienų hakatonas, organizuojamas siekiant ugdyti aukštųjų mokyklų studentų statistinį raštingumą, smalsumą ir skatinti susidomėjimą miestų statistika.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdoma DofE apdovanojimų programa. Dalyvavimas DofE apdovanojimų programoje yra įdomi patirtis ir puikus įrašas kiekvieno asmens gyvenimo aprašyme, kurį vertina užsienio universitetai ir darbdaviai, nes tai ženklas, kad žmogus geba motyvuoti save, mokosi iš patirties ir efektyviai planuoja veiklą. Programa suteikia galimybę, padedant kvalifikuotiems vadovams, patiems dalyviams pasirinkti tobulėjimo kryptis ir įdomias veiklas, mokytis iš patirties. Jauni žmonės išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir siekia jų laisvalaikiu, kaupia praktinius įgūdžius, kurie papildo mokykloje ar universitete gaunamas teorines žinias.

2022 m. lapkritį Šiaulių valstybinėje kolegijoje veiklą pradėjo Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas. Tai naujas darinys ne tik Kolegijoje, bet ir daugelyje kitų aukštųjų mokyklų, sudarytas vadovaujantis Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus. Komitetas atlieka socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą prieš prasidedant tyrimui, kai mokslinio tyrimo dalyviai yra žmonės, kitų mokslų sričių tyrimų vertinimą, jei juose naudojami socialinių mokslų tyrimų metodai. Vertinami ir apskritai visų mokslų sričių tyrimai, jeigu tų tyrimų metu renkami ir (ar) tvarkomi asmens duomenys.

2021 m. rugpjūčio 31 d. įvyko Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos posėdis, jo metu patvirtinta nauja Šiaulių valstybinės kolegijos organizacinė struktūra. Vienas iš struktūrinių pokyčių –  įsteigtos dvi tarnybos: Studijų ir mokslo koordinavimo bei Veiklos planavimo ir valdymo.

Šiaulių valstybinė kolegija 2022 m. į stojančiuosius kreipiasi šūkiu Asmenybę auginančios patirtys. Aukštojo mokslo erdvėje kuriame asmenybę auginančias patirtis, vykdydami daugiakryptes į praktinę veiklą ir ateities kompetencijas orientuotas studijas, prieinamas esamiems ir būsimiems profesinės veiklos lyderiams. Mūsų bendruomenė – studentai, dėstytojai, darbuotojai, absolventai, partneriai – prisideda prie žinių kūrimo ir perdavimo, įgalindami mokymosi visą gyvenimą ir inovacijų kūrimo perspektyvas.

2021 metų spalio mėnesį Šiaulių valstybinė kolegija tapo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nare.

2020 m. patvirtinta dvigubo diplomo įgijimo galimybė Informacijos valdymo programos studentams. Tai reiškia, kad per tą patį studijų laikotarpį studentas galės gauti ne vieną, o du diplomus – Šiaulių valstybinės kolegijos ir Porto politechnikos instituto (Portugalija).

Kokybės vadybos sistema, pagrįsta ESG nuostatomis, 2020 m. setifikuota pagal  LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Kolegijoje atliekama nuolatinė veiklos stebėsena ir tobulinimas. Analizuojama kokybės užtikrinimo sistemos ir  rizikos veiksnių valdymo procedūrų pagerinimo galimybė pagal Švietimo organizacijos vadybos sistemą (standarto ISO 21001:2018 reikalavimai).

Ekonomikos ir inovacijų ministerija visam studijų laikotarpiui skiria tikslines 200 eurų dydžio stipendijas studentams, pasirinkusiems plėtrai aktualias studijas informatikos ir inžinerijos srityse. 

2022 m. balandį studijų programai Informacinių sistemų technologija suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ vykdomas projektas „Investors‘ Spotlight“ – tai aukštojo mokslo studijų programų peržiūra pagal užsienio investuotojų poreikius. Svarbu paminėti, kad „Investuok Lietuvoje“ įvertina jau antrą Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomą studijų programą. 2021 m. birželį Gamybos inžinerijai taip pat buvo suteiktas užsienio investicijų plėtros agentūros vykdomo projekto „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas.

2022 m. bendrajam priėmimui Šiaulių valstybinė kolegija siūlė 20 studijų programų penkiose studijų krypčių grupėse: Sveikatos mokslai, Socialiniai mokslai, Verslo ir viešoji vadyba, Informatikos mokslai, Inžinerijos mokslai.

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidės 2023 m. birželio 1 dieną. Tiesioginis priėmimas ŠVK (į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) vyksta visus studijų metus.

Apie 40 proc. Šiaulių valstybinės kolegijos absolventų dirba jau studijų baigimo dieną.

Apie 60 proc. absolventų baigia studijas gavę valstybinį finansavimą.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos 2 fakultetuose: Sveikatos priežiūros bei Verslo ir technologijų. Sveikatos priežiūros fakultete yra 3 katedros: Biomedicinos mokslų, Reabilitacijos ir Socialinio darbo. Verslo ir technologijų fakultete veikia 5 katedros: Inžinerijos mokslų, Informatikos mokslų, Transporto inžinerijos, Vadybos ir komunikacijos, Verslo ir apskaitos.

Remiantis 2022 metų sausio mėn. duomenimis, Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba 98 dėstytojai, 169 darbuotojai.

Gerinant sporto infrastruktūrą 2021 metais atlikti sporto stadiono Aušros al. 40, rekonstravimo ir Sveikatos priežiūros fakulteto sporto infrastruktūros remonto darbai. Įrengtos krepšinio, lauko teniso, žaidimų aikštelės, bėgimo takai, įrengtos žiūrovų tribūnos, erdvės renginiams ir užsiėmimams. Ši sportui skirta infrastruktūra pagerina studijų praktinio mokymo bazę, sudaro sąlygas turiningam studentų laisvalaikio praleidimui.

Remiantis studentų apklausos duomenimis, po semestro konkrečių dalykų dėstymo kokybe patenkintų studentų yra apie 84 proc.

Studentams Kolegijos pastatuose įrengtos poilsio ir laisvalaikio zonos, kuriose galima naudotis bevieliu interneto ryšiu.

Abu Šiaulių valstybinės kolegijos bendrabučiai yra modernizuoti.

2022 m. ŠVK bibliotekos fonduose buvo saugoma daugiau nei 50 tūkst. knygų.

ŠVK bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre yra įkurta 31 kompiuterizuota darbo vieta, kuriose studentai gali naudotis specializuotomis programomis.

Šiaulių valstybinė kolegija puoselėja glaudžius ryšius su regiono verslo įmonėmis, asociacijomis, socialiniais partneriais, kurie aktyviai įsitraukia į baigiamųjų darbų rengimo ir jų gynimo procesą, padeda tobulinti ir atnaujinti studijų programas, priima studentus į praktiką. Dar vienas verslo ir aukštosios mokyklos bendradarbiavimo būdas – materialinė mecenatų parama studijų proceso dalyviams. 2022 m. įsteigtas ŠVK studijų fondas nuolat pildomas – studentai džiaugiasi sulaukiantys verslo dėmesio už puikius mokymosi rezultatus, įgyvendinamus projektus ir profesinį pasirengimą.

2022 m. birželį Šiaulių valstybinė kolegija ir Valstybinis Šiaulių dramos teatras pasirašė bendradarbiavimo sutartį – siekiama plėtoti ryšius įgyvendinant abiem šalims naudingas veiklas.

Birželio mėn. Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė ir UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“ (ALEZ) direktorė Lina Mockutė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, numatančią plėtoti partnerystę tarp Kolegijos fakultetų, katedrų ir ALEZ bei joje veikiančių įmonių. Kolegija ir ALEZ siekia kartu vystyti edukacines veiklas, vykdyti taikomuosius tyrimus, sudaryti sąlygas studentams įgyti praktinių įgūdžių, dėstytojams ir darbuotojams – tobulinti kompetencijas.

2022 m. kovo mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių valstybinės kolegijos ir Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dėl abiem šalims naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio, partnerystės tarp universiteto ir kolegijos. Bendradarbiavimo sutartis atveria galimybę Gamybos inžinerijos studijų programos studentams studijuoti Sustiprintų studijų grupėje, išklausyti papildomųjų studijų modulius ir toliau tęsti studijas KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete.

2022 m. Šiaulių UNESCO klube įsteigta vardinė Kazimiero Šavinio premija – Šiaulių valstybinės kolegijos inžinerijos mokslų studentams skirtą apdovanojimą 2023 metais nutarta įteikti Statybos studijų programos studentei Viktorijai Valaitytei.

Kolegija turi daugiau nei 300 socialinės partnerystės sutarčių, aktyviai bendradarbiaujama su strateginiais socialiniais partneriais – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramonininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, baldų pramonės klasteriu „Baltic Furniture Cluster“ ir „Lietuvos plastikų klasteriu“.

2021 metų rugsėjo mėnesį pasirašyta partnerystės sutartis tarp Šiaulių valstybinės kolegijos ir Šiaulių „Gintros“ klubo sistemos. Numatoma, kad sutartis suteiks ŠVK vykdomos Kineziterapijos studijų programos studentams daugiau praktinių įgūdžių tobulinimo galimybių, leis aktyviau plėtoti sporto veiklas mieste, skatinti mokinių ir studentų fizinį aktyvumą, įgyvendinti sveikatinimo projektus

2021 m. lapkričio mėn. Šiaulių valstybinė kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių skyriumi. Sutartimi įtvirtinti ryšiai ir atvertos naujos galimybės savanorystės plėtojimui, studentų praktikoms ir studentų iniciatyvų projektams.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje 2021 metais baigtas įrengti komercinio transporto kabinetas. Jo atsiradimą parėmė įmonė JUPOJOS TECHNIKA. Šio kabineto atsiradimas būsimųjų transporto inžinerijos specialistų parengimui neabejotinai suteiks naujų galimybių, jame esanti įranga bus naudinga Automobilių techninio eksploatavimo, Autotransporto elektronikos, Transporto logistikos technologijų studijų programų studentams.

Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai, kartu su Panevėžio, Kauno, Klaipėdos kolegijų, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentais,  2021 m. dalyvavo projekto „Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose“ veiklose.

2023 m. kovą startavo nauja ir vienintelė Lietuvoje internetinė platforma, kurioje galima rasti koncentruotą informaciją apie mokslo, studijų ir karjeros galimybes Šiauliuose. Tai pagalba karjeros konsultantams, ieškantiems darbo ar norintiems be didelių pastangų rasti visą reikalingą informaciją. Bendromis Šiaulių miesto profesinės ir aukštųjų mokyklų, verslo ir savivaldos atstovų pastangomis sukurtas ir tobulinamas portalas www.karjerasiauliuose.lt – vartai į ateitį Saulės mieste.

2022 m. Šiaulių valstybinė kolegija laimėjo finansavimą projektui „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“ įgyvendinti.

Konkurse „Eurofit 2022“ Šiaulių valstybinė kolegija pelnė masiškiausios komandos apdovanojimą.

Tarp fotografijos konkurso „Skaidrumo objektyvas“ nugalėtojų – ir ŠVK studentai. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 2022 m. gegužės mėn. inicijuotame fotografijos konkurse „Skaidrumo objektyvas“ paskelbti nugalėtojai dviejose amžiaus kategorijose. Antroje amžiaus grupėje (20–25 metų) II vietą užėmė Informacijos valdymo studentų Darijanos, Gabrielės, Livetos, Evelinos ir Margirdo projektas „Korupcijai NE!“.

2022 m. lapkričio 24 d. Šiaulių valstybinė kolegija miesto jaunimą pakvietė į nuotoliniu būdu vykusį galimybių festivalį TAVO PIN KODAS.

Visiems Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra suteikiamas bendrabutis. Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, mokestis už bendrabutį gali būti atidėtas arba mokamas dalimis. Šiaulių valstybinė kolegija turi 2 bendrabučius, kurie yra atnaujinti, visiškai pritaikyti komfortiškam ir patogiam gyvenimui. Vienu metu juose gali apsigyventi 364 studentai.

Šiaulių valstybinė kolegija kasmet organizuoja savo tradicinius renginius: Alumnų sugrįžtuves (gegužę), Atvirų durų dienas, Moliūgines, Tarptautinę studentų dieną, Pasaulinę vandens dieną, Pirmakursių krikštynas, Mediumą, Valentino dieną. Taip pat minima Sausio 13-oji, Kovo 11-oji, prisijungiame prie visuotinai vykstančių Lietuvių kalbos dienų, Europos egzamino, Konstitucijos egzamino, organizuojame Suaugusiųjų mokymosi savaitės užsiėmimus, mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ veiklas, bendruomenės narius kviečiame į kraujo donorystės akcijas ir kitas pilietines bei socialines iniciatyvas.

Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybė – tai veiklių, aktyvių ir smalsių ŠVK studentų grupė. ŠVK SA prezidentė – Statybos studijų programos studentė Viktorija Valaitytė. Studentų atstovybės tikslas – gerinti Šiaulių valstybinės kolegijos studentų mokymosi ir tobulėjimo sąlygas, dalyvauti studijų gerinimo procese, suteikti atsakymus į pačius įvairiausius klausimus, padėti išspręsti problemas ir drauge Kolegijoje kurti jaukią, malonią atmosferą.

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) sporto komiteto organizuotose XXII Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynėse studentai rungėsi krepšinio, tinklinio, futbolo, stalo teniso, lengvosios atletikos ir svarsčių kilnojimo varžybose. Galime didžiuotis, kad esame tarp sportiškiausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje!

2022 m. pavasarį organizuotas renginių ciklas „Patirčių mozaika“ – Šiaulių valstybinė kolegija moksleiviams ir plačiajai visuomenei buvo suplanavusi kelias dešimtis susitikimų nuotoliniu būdu. Organizuota ir atvirų durų diena gyvai. Nuotoliniuose renginiuose dalyvavo apie 400 žmonių, o kovo 24 dieną Kolegijos erdvėse vykusiame gyvame renginyje sulaukta apie 250 svečių iš miesto ir rajono mokyklų.

Nuo 2023 m. sausio 2 dienos Šiaulių valstybinėje kolegijoje įsikūrė EUROPE DIRECT Šiauliai centras. EUROPE DIRECT Šiauliai centras yra Europos Sąjungos EUROPE DIRECT tinklo dalis.

Kolegija siūlo ne tik studijas, bet ir įvairų tęstinį mokymąsi – kursus, mokymus, seminarus, stažuotes. Žinių ir technologijų perdavimo centras pateikė pagal rinkos poreikius atnaujintą neformaliųjų mokymo programų paketą. Kasmet tokiuose mokymuose dalyvauja apie 1000 klausytojų.

2021 m. gruodžio 6 d. Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje vyko Kalbos vakaras. Renginyje įteikta 2021-ųjų Kalbos premija. Iškilmingo vakaro metu pagerbta ir Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytoja. LR Seimo Pirmininko pavaduotojas, LR Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas Paulius Saudargas Šiaulių valstybinės kolegijos docentei dr. Jurgitai Macienei įteikė LR Seimo medalį ir padėką už lietuvių kalbos puoselėjimą, nuolatinį ir ilgametį rūpinimąsi taisyklingu lietuvių kalbos vartojimu, aktyvų studentų bendruomenės, jaunosios Lietuvos kartos įtraukimą ir skatinimą.

Šiaulių valstybinė kolegija 2021 metais įgyvendino Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Šiauliai – jaunimo miestas“. Tai, kokį miestą mato jaunimas, svarbu tiek demografinio tvarumo, tiek miesto turistinio patrauklumo, orientuojantis į jaunų žmonių auditoriją, stiprinimo lygiais. Aukštosios mokyklos įgyvendinamo projekto tikslas – Šiauliams sukurti jaunimui patrauklaus miesto įvaizdžio koncepciją. Projektas „Šiauliai – jaunimo miestas“ jau suteikė galimybę išgirsti Šiaulių miesto jaunimo, taip pat jaunų žmonių, lankančių miestą turizmo ir laisvalaikio tikslais, nuomonę, padėjo atrasti jų išskiriamus, aktualius miestui būdingus bruožus, skatino ieškoti naujų būdų, kaip pagerinti miesto įvaizdį, patraukliai pristatyti Šiaulius. Projekto partneris – Šiaulių turizmo informacijos centras.

2021 m. pabaigoje Šiaulių valstybinės kolegijos studentams organizuotas konkursas „Video pritaikymas versle“. Studentai turėjo unikalią galimybę: padedant profesionalams, būsimieji įvairių sričių specialistai mokėsi, kaip versle galima pritaikyti vaizdo turinio kūrimo galimybes. Konkursą „Video pritaikymas versle“ finansavo Šiaulių miesto savivaldybė. Šis projektas –  jaunimo verslumo programos dalis. Programą įgyvendino VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius.

„SVAKO verslumo laboratorija“ – Šiaulių valstybinės kolegijos studentų ir dėstytojų verslumo iniciatyvų raiškos erdvė, įvairių studijų krypčių studentams siūlanti galimybių sėkmingiau integruotis į darbo rinką.  Projekto tikslas – sustiprinti studentų verslumo įgūdžius ir socialines kompetencijas per patirtinį mokymąsi sprendžiant probleminio turinio užduotis. Projektą finansavo Valstybinis studijų fondas. Projekto partneriai – Šiaulių pramonininkų asociacija, Karaliaus Chuano Karloso universitetas (Ispanija), Turibos universitetas (Latvija). Projektas įgyvendintas 2021 m.