Esame lyderiai
Faktai ir skaičiai apie studijų sąlygas ir kolegijos pasiekimus.
Plačiau
Kaip įstoti? Žinokite daugiau!
Visi atsakymai apie 2020 m. priėmimą.
Plačiau
Pasirinkę ŠVK nesuklydo
Aukštoji mokykla trokštantiems pokyčių ir šiuolaikiškiems žmonėms.
Plačiau
Studijų galimybės
Daugiau nei 20 aukštojo mokslo studijų programų, į praktiką orientuotos koleginės studijos.
Plačiau

Apie Šiaulių valstybinę kolegiją

Šiaulių valstybinė kolegija – valstybinė aukštoji mokykla, vykdanti daugiau nei 20 studijų programų, rengianti informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos mokslų bei verslo ir viešosios vadybos krypčių grupių specialistus. Baigus studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.
Studijuojantys kolegijoje – iš Šiaulių apskrities
Kolegijos studentų studijuoja nemokamai
Absolventų dirba praėjus metams po studijų baigimo

Studijos kolegijoje

Solidi patirtis ir naujovės

Moderniausia įranga aprūpintose auditorijose su studentais dirba patyrę dėstytojai ir srities praktikai, paskaitas skaito mokslininkai iš užsienio aukštųjų mokyklų.

Unikalios studijų programos

Vieninteliai Šiaulių apskrityje rengiame autotransporto elektronikos, automobilių techninio eksploatavimo, informacijos valdymo, transporto logistikos technologijų specialistus.

Praktiškai pritaikomos žinios

Praktikos integruotos į specialybės dalykus, todėl studentai iškart gali žinias, įgytas paskaitų ir pratybų metu, pritaikyti praktiškai.

Erasmus+ dalinės studijos ir praktika užsienyje

Galimybės išvykti studijuoti į Europos Sąjungos šalių aukštąsias mokyklas ir atlikti praktikas užsienyje.

Ar Žinote, kad?

Iš 2019 m. naujus studijų metus pradėjusių Šiaulių valstybinės kolegijos pirmakursių 76 jau turi profesinę kvalifikaciją, 12 – aukštąjį išsilavinimą.
61 proc. 2019 m. priimtų į Kolegiją asmenų studijuoja valstybės finansuojamose vietose.
Įstojusieji į Kolegiją iš Šiaulių apskrities sudaro 80 proc., iš Šiaulių miesto – 43 proc.
2019–2020 m. m. Kolegijoje studijuoja daugiau nei 1600 studentų.