Parama studentams

Studentai nuolat domisi, kokias galimybes siūlo Šiaulių valstybinė kolegija norintiems gauti lengvatų studijoms, kokios sąlygos ir kur kreiptis dėl finansinės bei socialinės paramos.

Esate girdėję apie socialines stipendijas, valstybės remiamas paskolas, finansinę pagalbą studijų laikotarpiu? Išsamią informaciją apie finansinę paramą (socialines stipendijas, valstybės remiamas paskolas, finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijų kainos kompensavimą ir kitas valstybės paramos formas) teikia Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius: Centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 209 kab., tel. (8 41) 52 37 69, el. p. studijuskyrius@svako.lt. Išsami informacija apie įvairias paramos studentams formas pateikta ir Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

PARAMOS STUDENTAMS RŪŠYS, DYDŽIAI, SĄLYGOS IR KITA SVARBI INFORMACIJA

Stipendijų skyrimą – skatinamųjų už studijų rezultatus ir vienkartinių – administruoja fakultetų dekanatų administracija – Verslo ir technologijų fakulteto, Sveikatos priežiūros fakulteto.

2022 metais mūsų aukštojoje mokykloje įsteigtas ŠVK studijų fondas – studentai jau džiaugiasi sulaukiantys verslo dėmesio už puikius akademinius pasiekimus, įgyvendinamus projektus ir profesinį pasirengimą. Džiaugiamės turėdami tiek daug draugų iš įvairių įmonių, pastebinčių studentų potencialą ir prisidedančių prie finansinio būsimųjų specialistų skatinimo. Dėkojame mecenatams, prisidedantiems prie ŠVK patirčių auginimo!

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali pasinaudoti galimybe studijų laikotarpiu gyventi mūsų bendrabučiuose.

Dėl vietos skyrimo kreipkitės į bendrabučio valdytoją Paulių Ščipoką: tel.: (8 41) 43 74 02, mob. 8 611 15 057, el. p. bendrabutis@svako.lt.

Daugiau informacijos apie paramos studentams sąlygas galite rasti mūsų interneto svetainėje:

Mecenatai

Stipendijos

Paskolos

Finansinė pagalba neįgaliesiems

Psichologinė pagalba studentams
 

Atkreipiame dėmesį, kad Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) draudžiami tik nuolatinių studijų studentai. Klausytojai ir ištęstinių studijų studentai turi draustumu pasirūpinti savarankiškai.

Kreipkitės drąsiai, esame pasiruošę padėti ir atsakyti į jums, esami ir būsimi studentai, rūpimus klausimus.

Skambinkite ir rašykite, užeikite ir klauskite.


KLAUSIMAI

ATSAKYMAI
Kokios stipendijos gali būti skiriamos ir mokamos Šiaulių valstybinės kolegijos studentams? Skatinamosios, tikslinės skatinamosios, socialinės, studijų, vardinės, vienkartinės.
Kam skiriamos skatinamosios stipendijos?  

Skatinamosios stipendijos skiriamos valstybės finansuojamų ir / ar valstybės nefinansuojamų vietų studentams, neturintiems akademinių skolų, vienam studijų semestrui atsižvelgiant į praėjusio semestro studijų rezultatus, priskiriamus puikiam ir tipiniam pasiekimų lygmenims.

Nuo kelinto kurso studentai gali gauti stipendijas?

Stipendijas studentai gali gauti nuo pirmo kurso, bet būtina žinoti, kad skatinamoji stipendija neskiriama pirmąjį studijų semestrą, taip pat studentams, išėjusiems akademinių atostogų ar padariusiems studijų pertrauką.

Kokio dydžio skatinamoji stipendija  gali būti skiriama?

Stipendijos dydis priklauso nuo stipendijų fonde turimų lėšų ir studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus per semestrą, skaičiaus.

Koks turėtų būti studijų rezultatų vidurkis?

Iš anksto nustatyto studijų rezultatų vidurkio nėra ir negali būti. Studentas visada gali siekti aukštesnio studijų rezultato vidurkio. Taip didėja galimybė patekti į studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus, sąrašą ir pretenduoti į skatinamąją stipendiją: bazinę (1,15 BSI) ir padidintą (iki 2,3 BSI). Šiuo metu 1 BSI = 42 Eur.
Pavyzdys: 1,15 BSI×42=48,30 Eur

Kaip apskaičiuojamas vidurkis?

Vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę.

Dalyko įvertinimo balas yra dauginamas iš dalyko kreditų skaičiaus, tada visus skaičius reikia sudėti ir padalinti iš bendro semestro kreditų skaičiaus.

Kada yra skiriama skatinamoji stipendija?

Skatinamoji stipendija yra skiriama du kartus per studijų metus, t. y. rudens ir pavasario semestruose, mokama vieną kartą per mėnesį:
rudens semestre* – nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 6 d.;
pavasario semestre* – nuo vasario 7 d. iki birželio 30 d.

Ar stipendijos yra skiriamos tik už aukštus studijų rezultatus? Nebūtinai. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos studentams, aktyviai pasižymėjusiems mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje, visuomeninėje veikloje; nelaimės ar artimo žmogaus mirties atveju ar susidarius sunkiai materialinei padėčiai šeimoje. Vardinės stipendijos gali būti skiriamos studentams pagal tam tikras veiklos sritis už aukštus pasiekimus ir prasmingus nuopelnus. Tai LR Prezidentų, rajonų savivaldybių ir kitų rėmėjų (mecenatų) vardinės stipendijos.
Ar bus pranešama asmeniškai, kai stipendija bus skiriama arba jos skyrimas nutrauktas? Taip. Apie Kolegijos skiriamą skatinamąją ir / ar vienkartinę stipendiją, taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamą tikslinę skatinamąją stipendiją informacija teikiama asmeniškai į studento SVAKO el. paštą. Apie stipendijos nutraukimą pranešama nebus, tačiau studentas dėl šios informacijos gali kreiptis į fakulteto dekanatą.
Ar ištęstinių studijų studentams gali būti skiriamos stipendijos? Taip. Ištęstinių studijų studentai (kaip ir nuolatinių studijų studentai) gali pretenduoti į visas stipendijų rūšis.
Ar iš studento gali pareikalauti grąžinti stipendiją, jeigu studijų rezultatų vidurkis sumažės? Ne. Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentams.
Kur galima kreiptis dėl stipendijų?

Dėl skatinamųjų, vienkartinių stipendijų galima kreiptis į SPF  ir VTF dekanatus, dėl tikslinės skatinamosios – į VTF dekanatą, dėl socialinių, studijų stipendijų – į Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių.

Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatas
M. K. Čiurlionio g. 16A, Šiauliai (120 kab.)
Tel.: (8 41)  52 41 66, 8 615 97 116
El. p. dekanatas.spf@svako.lt

Verslo ir technologijų fakulteto dekanatas
Aušros al. 40, Šiauliai (208 kab.)
Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai
Tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115
El. p. dekanatas.vtf@svako.lt

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius
Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II a., 209 kab.
tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154
el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt

 

 

PAAIŠKINIMAI

BSI – bazinės socialinės išmokos dydis
* 2021–2022 m. m.
SPF – Sveikatos priežiūros fakultetas
VTF – Verslo ir technologijų fakultetas