Studijų programos, formos, kaina

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai: 

NL – nuolatinės studijos, trukmė – 3 m. (Išimtys: Bendrosios praktikos slaugos studijų programa, trukmė 3,5 m. ir trumpųjų studijų programa Sistemų administravimas, trukmė 1,5 m.). Užsiėmimai vyksta Kolegijoje darbo dienomis, tvarkaraščio forma – dieninė.

Naujas studijų organizavimo būdas – Multimedijos technologijų, Programų sistemų ir Transporto logistikos technologijų nuolatinės studijos gali būti vykdomos ir sesijine tvarkaraščio forma.

I – ištęstinės studijos, trukmė – 4 m. Užsiėmimai vyksta įvadinėmis 2 savaičių trukmės sesijomis (viena sesija per semestrą) ir paskirtais savaitgaliais Kolegijoje, tvarkaraščio forma – sesijinė.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Valstybės nefinansuojamų vietų studentai, pasirašydami studijų sutartį, įsipareigoja sumokėti Kolegijos nustatytą studijų kainą per dvi savaites nuo studijų arba semestro pradžios. Paprastai metinė studijų kaina sumokama dalimis per du kartus: pusė kainos – rudens semestre, likusi pusė – pavasario semestre (vienerius studijų metus sudaro du semestrai – rudens (rugsėjis–sausis) ir pavasario (vasaris–birželis). Mokėjimo už studijas informacija bei rekvizitai nurodomi studijų sutartyje.

 

ŠVK PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS 2024 METŲ PRIĖMIMUI

Valstybinis
kodas
Studijų programos pavadinimas Studijų forma
(tvarkaraščio forma)

Metinė studijų kaina 2024 m., Eur

NL I
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI 
6531GX030 Bendrosios praktikos slauga NL (dieninis) - 2782 -
6531GX032 Kineziterapija NL (dieninis) - 2782 -
6531GX033 Kosmetologija NL (dieninis) - 2782 -
6531GX051 Odontologinė priežiūra NL (dieninis) - 2782 -
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
6531JX016

Informacijos valdymas

NL (dieninis)

I (sesijinis) 2046 1364
6531JX017 Organizacijos komunikacija ir rinkodara NL (dieninis) I (sesijinis) 2046 1364
6531JX018 Socialinis darbas NL (dieninis) I (sesijinis) 2046 1364
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX079 Apskaita NL (dieninis) I (sesijinis) 2046 1364
6531LX095 Gamybos ir logistikos vadyba NL (dieninis) I (sesijinis) 2046 1364
6531LX081

Įmonių ir įstaigų vadyba

NL (dieninis) I (sesijinis) 2046 1364
6531LX082 Tarptautinis verslas NL (dieninis) I (sesijinis) 2046 1364
6533LX002 Verslo analitika NL (dieninis) I (sesijinis) 2046 1364
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX021

Informacinių sistemų technologija
Specializacijos:
1. Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra

2. Verslo sistemų technologija

NL (dieninis)

I (sesijinis) 2782 1855
6531BX022

Multimedijos technologijos 
Pasirenkamosios alternatyvos:
1. Internetinė reklama
2. Kompiuterinė animacija

NL (dieninis)
NL (sesijinis)*

- 2782 -
6531BX040

Programų sistemos 
Pasirenkamosios alternatyvos:
1. Internetinės programų sistemos
2. Programų sistemos organizacijos vietiniame tinkle

3. Programų sistemos išmaniesiems įrenginiams

NL (dieninis)
NL (sesijinis)*

- 2782 -
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
6533EX002 Automatikos ir elektros inžinerija  NL (dieninis) I (sesijinis) 2782 1855
6531EX048 Automobilių techninis eksploatavimas    NL (dieninis) I (sesijinis) 2782 1855
6533EX003 Autotransporto elektronika  NL (dieninis) I (sesijinis) 2782 1855
6531EX062 Gamybos inžinerija  NL (dieninis) I (sesijinis) 2782 1855
6531EX050 Statyba NL (dieninis) I (sesijinis) 2782 1855
6531EX051 Transporto logistikos technologijos

NL (dieninis)
NL (sesijinis)*

- 2782 -

 

Informatikos ir inžinerijos studentai, įstoję į valstybės finansuojamas studijas skatinami 200 eurų stipendijomis

* Naujas studijų organizavimo būdas: nuolatinės studijos, vykdomos sesijiniu tvarkaraščiu.

 

 

ŠVK TRUMPOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS 2024 METŲ PRIĖMIMUI

Valstybinis
kodas
Studijų programos pavadinimas Studijų forma
(tvarkaraščio forma)

Metinė studijų kaina 2024 m., Eur

NL I
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
5701BX005 Sistemų administravimas NL (dieninis) 2782 -