Studijų programos, formos, kaina

2021 metų bendrasis priėmimas jau baigėsi, kviečiame teirautis dėl tiesioginio ŠVK priėmimo.

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai: 

NL – nuolatinės studijos, trukmė – 3 m. (Išimtis: Bendrosios praktikos slaugos studijų programos trukmė – 3,5 m.). Užsiėmimai vyksta Kolegijoje darbo dienomis, tvarkaraščio forma – dieninė.

I – ištęstinės studijos, trukmė – 4 m. Užsiėmimai vyksta įvadinėmis 2 savaičių trukmės sesijomis (viena sesija per semestrą) ir paskirtais savaitgaliais Kolegijoje, tvarkaraščio forma – sesijinė.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Valstybės nefinansuojamų vietų studentai, pasirašydami studijų sutartį, įsipareigoja sumokėti Kolegijos nustatytą studijų kainą per dvi savaites nuo studijų arba semestro pradžios. Paprastai metinė studijų kaina sumokama dalimis per du kartus: pusė kainos – rudens semestre, likusi pusė – pavasario semestre (vienerius studijų metus sudaro du semestrai – rudens (rugsėjis–sausis) ir pavasario (vasaris–birželis). Mokėjimo už studijas informacija bei rekvizitai nurodomi studijų sutartyje.

PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2021 M. PRIĖMIMUI

Valstybinis
kodas
Studijų programos pavadinimas Studijų forma

Metinė studijų
kaina 2021 m.

    NL I NL I
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI 
6531GX030 Bendrosios praktikos slauga NL - 2472 Eur -
6531GX032 Kineziterapija NL - 2472 Eur -
6531GX033 Kosmetologija NL - 2472 Eur -
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
6531JX016

Informacijos valdymas

NL I 1800 Eur 1350 Eur
6531JX017 Organizacijos komunikacija ir rinkodara NL - 1800 Eur -
6531JX018 Socialinis darbas NL I 1800 Eur 1350 Eur
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX079 Buhalterinė apskaita - I - 1350 Eur
6531LX080 Finansai
Pirmo kurso studijos nebus vykdomos.
       
6531LX095 Gamybos ir logistikos vadyba - I - 1350 Eur
6531LX081

Įmonių ir įstaigų administravimas

- I - 1350 Eur
6531LX082 Tarptautinis verslas
Pirmo kurso studijos nebus vykdomos. 
       
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX021

Informacinių sistemų technologija
Pirmo kurso studijos nebus vykdomos.
Specializacijos:
1. Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra

2. Nauja! Verslo sistemų technologija

       
6531BX022

Multimedijos technologijos 200 Eur tikslinė stipendija!
Pasirenkamosios alternatyvos:
1. Internetinė reklama
2. Kompiuterinė animacija

NL - 2472 Eur -
6531BX040

Programų sistemos 200 Eur tikslinė stipendija!
Pasirenkamosios alternatyvos:
1. Internetinės programų sistemos
2. Programų sistemos organizacijos vietiniame tinkle

3. Programų sistemos išmaniesiems įrenginiams

- I - 1854 Eur
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
6533EX002 Automatikos ir elektros inžinerija 
Pirmo kurso studijos nebus vykdomos.
       
6531EX048 Automobilių techninis eksploatavimas  200 Eur tikslinė stipendija!   NL - 2472 Eur -
6533EX003 Autotransporto elektronika 200 Eur tikslinė stipendija! - I - 1854 Eur
6531EX062 Gamybos inžinerija 200 Eur tikslinė stipendija! - I - 1854 Eur
6531EX050 Statyba NL I 2472 Eur 1854 Eur
6531EX051 Transporto logistikos technologijos
Pirmo kurso studijos nebus vykdomos.
       

 

Informatikos ir inžinerijos studentai bus skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie valstybės paramą studentams skaitykite ČIA.