Studijų programos, formos, kaina

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai: 

NL – nuolatinės studijos, trukmė – 3 m. (Išimtis: Bendrosios praktikos slaugos studijų programos trukmė – 3,5 m.). Užsiėmimai vyksta Kolegijoje darbo dienomis, tvarkaraščio forma – dieninė.

I – ištęstinės studijos, trukmė – 4 m. Užsiėmimai vyksta įvadinėmis 2 savaičių trukmės sesijomis (viena sesija per semestrą) ir paskirtais savaitgaliais Kolegijoje, tvarkaraščio forma – sesijinė.

PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2018 M. PRIĖMIMUI

Valstybinis
kodas
Studijų programos pavadinimas Studijų forma

Metinė studijų kaina*

    NL I NL I
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI 
6531GX030 Bendrosios praktikos slauga NL - 1520 -
6531GX046 Nauja! Odontologinė priežiūra NL - 1520 -
6531GX032 Kineziterapija NL - 1520 -
6531GX033 Kosmetologija NL - 1520 -
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
6531JX016

Informacijos valdymas

- I - 855
6531JX017 Organizacijos komunikacija
Bendrasis priėmimas 2018 m. nevykdomas
NL - 1140 -
6531JX018 Socialinis darbas NL I 1140 855
6531JX019 Verslo ekonomika
Bendrasis priėmimas 2018 m. nevykdomas
NL - 1140 -
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX079 Buhalterinė apskaita NL I 1140 855
6531LX095 Nauja! Gamybos ir logistikos vadyba - I - 855
6531LX081

Įmonių ir įstaigų administravimas

NL I 1140 855
6531LX082 Tarptautinis verslas
Bendrasis priėmimas 2018 m. nevykdomas
NL (anglų k.) - 1140 -
6531LX083 Turizmas ir viešbučiai
Bendrasis priėmimas 2018 m. nevykdomas
NL - 1140 -
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX021

Informacinių sistemų technologija
Specializacijos:
1. Grupinio darbo sistemos
2. Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
3. Programavimas išmaniesiems įrenginiams.

NL I 1520 1140
6531BX022 Multimedijos technologijos NL - 1520 -
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
6531EX047 Aplinkos apsauga
Bendrasis priėmimas 2018 m. nevykdomas
NL - 1520 -
6533EX002 Automatikos ir elektros inžinerija NL I 1520 1140
6531EX048 Automobilių techninis eksploatavimas NL I 1520 1140
6533EX003 Autotransporto elektronika NL - 1520 -
6533EX062 Nauja! Mechatronika
Bendrasis priėmimas 2018 m. nevykdomas
NL - 1520 1140
6531EX050 Statyba NL I 1520 1140
6531EX051 Transporto logistikos technologijos NL I 1520 1140


 

Valstybės nefinansuojamų vietų studentai, pasirašydami studijų sutartį, įsipareigoja sumokėti Kolegijos nustatytą studijų kainą per dvi savaites nuo studijų arba semestro pradžios. Paprastai metinė studijų kaina sumokama dalimis per du kartus: pusė kainos – rudens semestre, likusi pusė – pavasario semestre (vienerius studijų metus sudaro du semestrai – rudens (rugsėjis–sausis) ir pavasario (vasaris–birželis). Mokėjimo už studijas informacija bei rekvizitai nurodomi studijų sutartyje.