Gamybos inžinerija

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį!  Informatikos ir inžinerijos studentai skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paramą studentams skaitykite ČIA.

Verslas jau spėjo įvertinti šią programą – 2021 m. birželį jai suteiktas užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ vykdomo projekto  „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas!

Jeigu nori ne tik naudotis pramonės revoliucijos pasiekimais, bet ir tapti jos dalimi, siūlome rinktis Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomą Gamybos inžinerijos studijų programą.

Plečiamos galimybės studentams! Šios programos studentams sudarytos sąlygos toliau tęsti studijas Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete išlyginamosiose ir magistrantūros studijose. Be to, jau nuo antro kurso studentai galės pasirinkti studijuoti savo programą sustiprintose studijose, kur 18 studijų apimties kreditų dėstys KTU dėstytojai. Planuojama, kad teoriniai užsiėmimai vyks nuotoliu, o laboratoriniai darbai – Kauno technologijos universitete. Tai bus pirmas žingsnis link magistrantūros dar studijuojant kolegijoje.

Programos absolventų karjeros galimybės tik pačios geriausios – juk jie pasižymi inžineriniu universalumu, moka naudotis šiuolaikiniais programiniais projektavimo paketais, geba diegti ir prižiūrėti CNC stakles, mechatronines sistemas, lazerinius įrenginius, atlikti skaitmeninės gamybos priežiūros inžinerinį ir konsultacinį darbą.

Jeigu tave apibūdina kaip turintį inžinerinį mąstymą, įvertink perspektyvas ir tapk gamybos inžinieriumi!

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

ČIA galite apžiūrėti šiai studijų programai skirtą materalinę bazę. Taip pat siūlome susipažinti su programos absoventų karjeros galimybėmis.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Tai viena moderniausių technologijų sričių, apimanti elektroniką, mechanines sistemas ir programavimą. Moderniose laboratorijose studentai projektuoja ir gamina logistinius robotus, robotizuotus logistikos terminalus, stiprina praktinius įgūdžius montuodami, derindami ir eksploatuodami pneumatinius įrenginius bei hidraulinių sistemų elementus.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Gamybos inžinerijos studijų programos absolventai galės dirbti gamybos įmonėse technologais-programuotojais, gebančiais dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis; meistrais, gamybos vadovais, gebančiais organizuoti gamybos procesą, suprantančiais gamybos procesų modernizavimo svarbą, gebančiais parinkti, komplektuoti ir derinti naują įrangą. Šių specialistų stygius jaučiamas inovatyvios gamybos sektoriuje, pagrįstame pažangiomis technologijomis ir turinčiame plėtros potencialą.

Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal gamybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir elektronikos inžinerijos krypčių antrosios pakopos studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Inžinerijos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX062
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Gamybos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Inžinerijos mokslų katedros vedėjas Saulius Palepšaitis, el. p. s.palepsaitis@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
gamybos-inzinerija-svako-2021-birzelis.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslai – parengti gamybos inžinerijos specialistus, turinčius integralių mechanikos, elektronikos ir informacinių technologijų bei gamybos organizavimo žinių, gebančius suprasti technologinius procesus, automatizuotą gamybą, valdyti ir prižiūrėti technologinius įrenginius, projektuoti ir tobulinti mechanines ir mechatronines sistemas, savarankiškai priimti ir diegti sprendimus, inovatyviai dirbti konkurencinėmis sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, asmuo turi:

Žinios ir jų taikymas

1. Turėti bendruosius matematikos, fizinių ir technologijų mokslų žinių pagrindus, leidžiančius suprasti ir apibūdinti gamybos inžinerijos studijų kryptyje vykstančius procesus;

2. Išmanyti esmines gamybos inžinerijos sąvokas ir suprasti jų turinį;

3. Žinoti gamyboje naudojamas medžiagas, jų savybes, parinkimo kriterijus bei apdirbimo būdus;

4. Suprasti technologinių įrenginių valdymą;

5. Žinoti skaitmeninės gamybos principus, debesų gamybos procesus, daiktų internetą, verslo valdymo sistemas bei papildytą realybę.

Specialieji (inžinerinės analizės ir projektavimo) gebėjimai

6. Vertinti procesus mechatroninėse sistemose, atliekant bazinius skaičiavimus, lyginant ir parenkant konceptualius sprendimus

7. Analizuoti ir lyginti medžiagų, įrankių, įrangos charakteristikas, rengiant skaitmeninio apdirbimo modelį

8. Formuluoti ir vykdyti projektavimo užduotis pagal standartais, techninėmis normomis apibrėžtus reikalavimus

9. Taikyti kompiuterines programas mechaninių, pneumatinių, hidraulinių, automatinių sistemų skaičiavimui ir projektavimui

Gebėjimai atlikti tyrimus ir praktinė veikla

10. Rinkti ir analizuoti duomenis iškeltiems gamybos uždaviniams spręsti naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir duomenų bazėmis

11. Atlikti technologinių įrenginių valdymo parametrų tyrimus, formuluoti praktines išvadas

12. Turėti darbo su tipine įranga, naudojama gamybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių

13. Sudaryti technologinius procesus, parenkant technologinę įrangą ir priemones, taikant skaitmeninės gamybos principus

14. Parinkti gamybinės įrangos komponentus gamybos procesams  vykdyti

15. Prižiūrėti ir valdyti technologinius įrenginius, įvertinant jų patikimumą bei kontroliuojant gaminamos produkcijos kokybę

16. Įgyvendinti gamybinius projektus, atsižvelgiant į šiuolaikinius ekonominius, aplinkos ir žmonių saugos aspektus

17. Taikyti dirbtinio intelekto ir tvarumo koncepcijas gamybinių projektų vystyme

18. Bendradarbiauti su kitų profesinių veiklų specialistais

 

Asmeniniai (sprendimų priėmimo, mokymosi visą gyvenimą, bendradarbiavimo ir komandinio darbo) gebėjimai

19. Dalykiškai bendrauti su specialistais ir klientais lietuvių bei užsienio kalbomis, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje.

20. Savarankiškai organizuoti įmonės (padalinio) veiklą,  suvokiant atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus

 

 

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai

II metai

III metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

 • Fizika
 • Inžinerinė grafika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Matematika
 • Pažintinė praktika
 • Techniniai matavimai
 • Skaitmeninės technologijos
 • Kūno kultūra

 

 • Automatikos pagrindai
 • Inžineriniai tyrimai
 • Mašinų elementai
 • Medžiagų apdirbimo technologinė įranga
 • Programavimas

 

 • Gamybos technologijos
 • Kompiuterinis medžiagų apdirbimo projektavimas
 • Technologinė praktika
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Technologinių įrenginių modernizavimas / Vaizdų apdorojimas automatizuotoje gamyboje
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas
 • Civilinė sauga

 

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Inžinerinė mechanika
 • Kompiuterinis projektavimas
 • Matavimų praktika
 • Specialybės anglų kalba / specialybės rusų kalba / specialybės vokiečių kalba
 • Specialybės kalba
 • Kūno kultūra

 

 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Eksploatavimo praktika
 • Pavarų valdymo sistemos
 • Technologinių įrenginių eksploatavimas
 • Gamybos technologijos
 • Sociologija / Filosofija / Teisės pagrindai

 

 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Gamybos valdymas
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas

 

 

I metai

II metai

III metai

IV metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

7 SEMESTRAS

 • Fizika
 • Inžinerinė grafika
 • Matematika
 • Pažintinė praktika
 • Techniniai matavimai
 • Skaitmeninės technologijos
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Automatikos pagrindai
 • Inžinerinė mechanika
 • Matavimų praktika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Medžiagų apdirbimo technologinė įranga
 • Eksploatavimo praktika
 • Pavarų valdymo sistemos
 • Technologinių įrenginių eksploatavimas
 • Robotikos pagrindai / Specialioji gamybos technologija
 • Gamybos technologijos
 • Gamybos valdymas
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Technologinių įrenginių modernizavimas / Vaizdų apdorojimas automatizuotoje gamyboje
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

8 SEMESTRAS

 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Kompiuterinis projektavimas
 • Specialybės kalba
 • Inžineriniai tyrimai
 • Mašinų elementai
 • Programavimas
 • Medžiagų apdirbimo technologinė įranga
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Kompiuterinis medžiagų apdirbimo projektavimas
 • Technologinė praktika
 • Gamybos technologijos
 • Sociologija / Filosofija / Teisės pagrindai
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas