Gamybos inžinerija

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį!  Informatikos ir inžinerijos studentai skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paramą studentams skaitykite ČIA.

Verslas jau spėjo įvertinti šią programą – 2021 m. birželį jai suteiktas užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ vykdomo projekto  „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas!

Jeigu nori ne tik naudotis pramonės revoliucijos pasiekimais, bet ir tapti jos dalimi, siūlome rinktis Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomą Gamybos inžinerijos studijų programą.

Plečiamos galimybės studentams! Šios programos studentams sudarytos sąlygos toliau tęsti studijas Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete išlyginamosiose ir magistrantūros studijose. Be to, jau nuo antro kurso studentai galės pasirinkti studijuoti savo programą sustiprintose studijose, kur 18 studijų apimties kreditų dėstys KTU dėstytojai. Planuojama, kad teoriniai užsiėmimai vyks nuotoliu, o laboratoriniai darbai – Kauno technologijos universitete. Tai bus pirmas žingsnis link magistrantūros dar studijuojant kolegijoje.

Programos absolventų karjeros galimybės tik pačios geriausios – juk jie pasižymi inžineriniu universalumu, moka naudotis šiuolaikiniais programiniais projektavimo paketais, geba diegti ir prižiūrėti CNC stakles, mechatronines sistemas, lazerinius įrenginius, atlikti skaitmeninės gamybos priežiūros inžinerinį ir konsultacinį darbą.

Jeigu tave apibūdina kaip turintį inžinerinį mąstymą, įvertink perspektyvas ir tapk gamybos inžinieriumi!

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

ČIA galite apžiūrėti šiai studijų programai skirtą materalinę bazę. Taip pat siūlome susipažinti su programos absoventų karjeros galimybėmis.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Tai viena moderniausių technologijų sričių, apimanti elektroniką, mechanines sistemas ir programavimą. Moderniose laboratorijose studentai projektuoja ir gamina logistinius robotus, robotizuotus logistikos terminalus, stiprina praktinius įgūdžius montuodami, derindami ir eksploatuodami pneumatinius įrenginius bei hidraulinių sistemų elementus.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti gamybos įmonėse technologais-programuotojais, gebančiais parengti CNC įrenginių valdymo programas ir jas pritaikyti praktiškai; meistrais, gamybos vadovais, gebančiais organizuoti gamybos procesą; skaitmeninės mechanikos inžinieriais, suprantančiais gamybos procesų modernizavimo svarbą, gebančiais parinkti, komplektuoti ir derinti naują įrangą; konsultantais gamybinių procesų skaitmeninimo srityje. Šių specialistų stygius labiausiai jaučiamas inovatyvios gamybos sektoriuje, kuris turi didžiausią plėtros potencialą ir savo veiklą neišvengiamai grindžia pažangiomis mechatroninėmis technologijomis.

Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal gamybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir elektronikos inžinerijos krypčių antrosios pakopos studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Inžinerijos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX062
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Gamybos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Inžinerijos mokslų katedros vedėjas Saulius Palepšaitis, el. p. s.palepsaitis@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
gamybos-inzinerija-svako-2021-birzelis.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslai – parengti gamybos inžinerijos specialistą, turintį integralių mechanikos, elektronikos, informacinių technologijų ir gamybos organizavimo žinių, gebantį suprasti technologinius procesus, valdyti ir prižiūrėti technologinius įrenginius, projektuoti ir tobulinti mechanines ir mechatronines sistemas, savarankiškai priimti ir diegti sprendimus, inovatyviai dirbti konkurencinėmis sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, asmuo turi:

Įgyti šias žinias ir gebėjimus

 • žinoti ir taikyti skaičiavimo būdus, fizikinius reiškinius ir tų reiškinių kiekybinę išraišką;
 • suprasti technologinių įrenginių sandarą, pagrindinius jų elementų parametrus ir parinkimo kriterijus;
 • žinoti gamyboje naudojamas medžiagas, jų savybes, parinkimo principus ir apdirbimo būdus;
 • suprasti technologinių įrenginių valdymo principus;
 • suprasti pramonėje vykstančius procesus, šiuolaikinės gamybos organizavimo principus, būdus ir problemas.

Gebėti atlikti inžinerinę analizę

 • vertinti mechatronines sistemas atliekant bazinius skaičiavimus, lyginant ir parenkant konceptualius sprendimus;
 • analizuoti ir lyginti medžiagų, įrankių, įrangos charakteristikas rengiant skaitmeninio apdirbimo modelį.

Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų gamybos inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti

 • formuluoti ir vykdyti projektavimo užduotis pagal standartais, techninėmis normomis apibrėžtus reikalavimus;
 • taikyti kompiuterines programas mechaninių, pneumatinių, hidraulinių, automatinių sistemų skaičiavimui ir projektavimui.

 

Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus

 • rinkti ir analizuoti duomenis iškeltiems gamybos uždaviniams spręsti naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir duomenų bazėmis;
 • atlikti technologinių įrenginių valdymo parametrų tyrimus, formuluoti praktines išvadas;
 • turėti darbo su tipine įranga, naudojama gamybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.

 

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių gamybos inžineriniams uždaviniams spręsti

 • sudaryti technologinius procesus parenkant technologinę įrangą ir priemones, taikant skaitmeninės gamybos principus;
 • parinkti gamybinės įrangos komponentus gamybos procesams vykdyti;
 • prižiūrėti ir valdyti technologinius įrenginius, įvertinant jų patikimumą, kontroliuojant gaminamos produkcijos kokybę;
 • įvertinti inžinerinių sprendimų ekonomiškumą ir poveikį aplinkai;
 • organizuoti ir saugiai vykdyti technologinį procesą.

 

Turėti šių asmeninių ir socialinių gebėjimų

 • bendrauti ir bendradarbiauti tiek su inžinerijos bendruomene, tiek su plačiąja visuomene, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje.
 • savarankiškai organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai

II metai

III metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

 • Fizika
 • Inžinerinė grafika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Matematika
 • Pažintinė praktika
 • Techniniai matavimai
 • Skaitmeninės technologijos
 • Kūno kultūra

 

 • Automatikos pagrindai
 • Inžineriniai tyrimai
 • Mašinų elementai
 • Medžiagų apdirbimo technologinė įranga
 • Programavimas

 

 • Gamybos technologijos
 • Kompiuterinis medžiagų apdirbimo projektavimas
 • Technologinė praktika
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Technologinių įrenginių modernizavimas / Vaizdų apdorojimas automatizuotoje gamyboje
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas
 • Civilinė sauga

 

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Inžinerinė mechanika
 • Kompiuterinis projektavimas
 • Matavimų praktika
 • Specialybės anglų kalba / specialybės rusų kalba / specialybės vokiečių kalba
 • Specialybės kalba
 • Kūno kultūra

 

 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Eksploatavimo praktika
 • Pavarų valdymo sistemos
 • Technologinių įrenginių eksploatavimas
 • Gamybos technologijos
 • Sociologija / Filosofija / Teisės pagrindai

 

 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Gamybos valdymas
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas

 

 

I metai

II metai

III metai

IV metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

7 SEMESTRAS

 • Fizika
 • Inžinerinė grafika
 • Matematika
 • Pažintinė praktika
 • Techniniai matavimai
 • Skaitmeninės technologijos
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Automatikos pagrindai
 • Inžinerinė mechanika
 • Matavimų praktika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Medžiagų apdirbimo technologinė įranga
 • Eksploatavimo praktika
 • Pavarų valdymo sistemos
 • Technologinių įrenginių eksploatavimas
 • Robotikos pagrindai / Specialioji gamybos technologija
 • Gamybos technologijos
 • Gamybos valdymas
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Technologinių įrenginių modernizavimas / Vaizdų apdorojimas automatizuotoje gamyboje
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

8 SEMESTRAS

 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Kompiuterinis projektavimas
 • Specialybės kalba
 • Inžineriniai tyrimai
 • Mašinų elementai
 • Programavimas
 • Medžiagų apdirbimo technologinė įranga
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Kompiuterinis medžiagų apdirbimo projektavimas
 • Technologinė praktika
 • Gamybos technologijos
 • Sociologija / Filosofija / Teisės pagrindai
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas