Studijų kokybė

Studijų kokybė – visas veiklos sritis apimančios kokybės vadybos sistemos dalis. Planinga, reguliari studijų kokybės vertinimo veikla skatina greitai reaguoti į kintančius klientų lūkesčius, rinkos poreikius ir nuolat atitikti išorinių norminių dokumentų reikalavimus.

Studijų programa nuolat  (ne rečiau kaip kartą per metus) peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį. Priklausomai nuo atnaujinimo ir / ar keitimo tikslo atliekamas dalinis arba visos studijų programos atnaujinimas, nekeičiant programos apimties.  

Studijų kokybę liudija akreditacija – atitikties reikalavimams įvertinimas, kurį atlieka valstybės įgaliotos institucijos.

Studentai siūlo Mes reaguojame
Trūksta  laisvalaikio ir poilsio erdvių apskritai arba poilsio-studijų erdvės su minkštasuoliu ar sėdmaišiu.

Primename, kad patogios ir šviesios studijų erdvės jūsų laukia Bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre – galite susiburti ir didesnėmis, ir mažesnėmis grupelėmis, be to, visai šalia ir studijoms reikalingos knygos, kiti informacijos šaltiniai.
Ilsėtis galima centriniuose rūmuose esančiame Studentų kampelyje, aktyviam poilsiui skirti teniso stalai prie Verslo ir technologijų fakulteto dekanato, Informatikos inžinerijos katedros ir kt.
Kolegija laimėjo Valstybinio studijų fondo finansuojamą projektą „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“, kuriame numatyta iki 2022 m. pabaigos įrengti dar daugiau poilsio ir laisvalaikio erdvių su įvairiomis  priemonėmis (sėdmaišiais, muzika, stalo žaidimais ir kt.).

Reikėtų valgyklos. Būtų puiku turėti ne tik kavos aparatą, bet ir maisto (sumuštiniai, vanduo, kiti užkandžiai). Toks aparatas buvo mokykloje.

Įrengėme Studentų poilsio erdvę centriniuose ŠVK rūmuose, ten galite pasišildyti maistą, išsivirti arbatos ir pavalgyti.
Tokią pačią galimybę savo erdvėse turi ir Sveikatos priežiūros fakulteto studentai. Pastatėme maisto automatus.

Mažinti bendrųjų dalykų skaičių  arba paversti juos įskaitomais dalykais, kad studentai galėtų labiau susitelktį į specialybės dalykų studijas. ŠVK yra aukštoji mokykla, studijų turinį reglamentuoja atitinkami aukštajam mokslui nustatyti reikalavimai. Paminėti bendrieji dalykai padeda asmenybei tobulėti.
Būtų puiku jei studentai būtų informuoti, kur galima kreiptis turint pasiūlymų. Kreipkitės į tuos, kuriais pasitikite, kuriais tikite, su kuriais jums įdomu bendrauti. Rašykite el. paštu kokybe@svako.lt.
Reikėtų keisti bibliotekos išduodamų leidinių terminus, nes knygos išdavimas 3–5 dienoms netenkina. Su bibliotekos darbuotojais galima tartis dėl termino pratęsimo. Jei knyga paklausi – išdavimo terminą reikia reguliuoti. Terminas nustatomas atsižvelgiant į paklausą ir turimą egzempliorių skaičių.
Trūksta informacijos apie gautas stipendijas. Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius  (SAPSS) kiekvienam studentui, gavusiam Kolegijos (skatinamąją, vienkartinę) ir / ar mecenatų, ir / ar kitų rėmėjų stipendiją, informaciją apie stipendijos pobūdį ir dydį išsiunčia į jo vardinį SVAKO el. paštą.
Pakeisti suoliukus į kėdes, II-212 aud. Suolus pakeisime į kėdes, pirkimo procedūros suplanuotos 2023 m. rugsėjo mėn.