Studijų kokybė

Studijų kokybė – visas veiklos sritis apimančios kokybės vadybos sistemos dalis. Planinga, reguliari studijų kokybės vertinimo veikla skatina greitai reaguoti į kintančius klientų lūkesčius, rinkos poreikius ir nuolat atitikti išorinių norminių dokumentų reikalavimus.

Studijų programa nuolat  (ne rečiau kaip kartą per metus) peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį. Priklausomai nuo atnaujinimo ir / ar keitimo tikslo atliekamas dalinis arba visos studijų programos atnaujinimas, nekeičiant programos apimties.  

Studijų kokybę liudija akreditacija – atitikties reikalavimams įvertinimas, kurį atlieka valstybės įgaliotos institucijos.

Studentai siūlo Mes reaguojame
Sesijos metu naujokams galėtų būti organizuojamos atskiros paskaitos apie visas galimybes, kurias siūlo ŠVK. Būna, kad tik metų gale sužinai apie tam tikrus dalykus, jie taip ir lieka neišnaudoti.

Padedame mūsų pirmakursiams įsilieti į ŠVK bendruomenę. Kiekvienais metais organizuojame jiems pažintinę dieną rugsėjo pradžioje, o 2023 metų rugpjūtį įvyko ir pirmakursių stovykla. Pavasario semestro pradžioje pirmakursiai sukviečiami į susitikimą „Kaip gyveni, pirmakursi?“, kurio metu primename apie visas galimybes Kolegijoje. Turime parengę ir pirmakursio gidą, kurį galima rasti svetainėje:  https://svako.lt/lt/studentams/pirmakursio-gidas, neabejojame, kad jame atrasite naudingos informacijos!

2024 m. balandį startavo iniciatyva „Studentas studentui“. Iniciatyva skirta aktyvesniam studentų bendravimui ir bendradarbiavimui, greitam problemų sprendimui, aiškesnei ir tikslingai informacijos sklaidai. Akcijos esmė – elektroninio pašto studentas.studentui@svako.lt atsiradimas. Šiuo paštu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai kviečiami konsultuotis pačiais įvairiausiais jiems aktualiais klausimais: dėl studijų organizavimo, laisvalaikio, studijų, bendrabučių, renginių, praktikų, finansinės paramos  ir pan.

Norisi daugiau bendrystės tarpusavyje, tiek ištęstinių studijų, tiek nuolatinių studijų studentų. Mes taip pat esame už bendruomeniškumą! Į kolegijos organizuojamus renginius dažniausiai kviečiami tiek nuolatinių, tiek ištęstinių studijų studentai. Informacija apie renginius pateikiama visiems studentams. Laukiame Kolegijos renginiuose!
Galėtų būti skiriamos didesnės stipendijos, nes tai motyvuoja stengtis siekti geresnių studijų rezultatų.

Stipendijas šiuo metu gauna beveik penktadalis ŠVK studentų, vidutinė studento mėnesio stipendija sudaro apie 170 Eur per mėnesį (palyginti su 2022 m., stipendijos padidėjo apie 50 proc.). Skatinamosios stipendijos yra skiriamos už studijų rezultatus, vienkartinės – už aktyvią mokslinę, kultūrinę, sportinę, visuomeninę veiklą, vardinės (mecenatų) – už aukštus pasiekimus ir prasmingus nuopelnus pagal tam tikras veiklos sritis. Kviečiame siekti puikių studijų rezultatų ir aktyviai įsitraukti į visas veiklas!

Reiktų daugiau fizinio aktyvumo užsiėmimų.

Mes taip pat už fizinį aktyvumą. Siūlome prisijungti prie Kolegijoje susibūrusių įvairių sporto šakų merginų ir vaikinų komandų (joms vadovauja dėstytojas Vytautas Padgureckas), sportuoti abiejuose kolegijos stadionuose, sporto aikštyne.
Daugiau informacijos: https://svako.lt/lt/studentams/laisvalaikis/sporto-komandos

Kiemelyje trūksta vietos. Suprantu, kad studentų daug, bet tai šiek tiek erzina ryte, kai neturi kur palikti automobilio.

Smagu, kad nenorite vėluoti į paskaitas ieškodami vietos automobiliui.
Primename, kad nuo 2023 m. gegužės 1 d. Šiaulių miesto centre įsigaliojo automobilių stovėjimo pakeitimai. Studentai, gavę leidimą, automobilius centrinėse miesto erdvėse jie gali statyti nemokamai: https://svako.lt/lt/naujienos/studentams-nemokamos-automobiliu-stovejimo-vietos

Kolegijoje trūksta užkandžių bufeto.

Sutinkame, kad galimybė pačioje kolegijoje įsigyti maisto būtų labai patogi. Kol kas siūlome pasinaudoti įrengtomis erdvėmis, kuriose galima pasišildyti maistą, išsivirti kavos ar arbatos ir kartu su kitais studentais pavalgyti.

Dėstytojas turėtų įvertinimus pasakyti kiekvienam studentui atskirai ir asmeniškai, po atsiskaitymų, egzaminų aptarti ar bent parodyti, kur buvo klaidų.

Dauguma dėstytojų taip ir daro. Su kiekvienu kaupiamuoju ir baigiamuoju dalyko įvertinimu dėstytojas besidomintį studentą ar klausytoją supažindina individualiai žodžiu ar elektroninio pašto laišku. Viešai apie rezultatus dėl duomenų apsaugos gali būti kalbama tik apibendrintai.

Trūksta  laisvalaikio ir poilsio erdvių apskritai arba poilsio-studijų erdvės su minkštasuoliu ar sėdmaišiu.

Primename, kad patogios ir šviesios studijų erdvės jūsų laukia Bibliotekoje ir savarankiškų studijų centre – galite susiburti ir didesnėmis, ir mažesnėmis grupelėmis, be to, visai šalia ir studijoms reikalingos knygos, kiti informacijos šaltiniai.
Ilsėtis galima centriniuose rūmuose esančiame Studentų kampelyje, aktyviam poilsiui skirti teniso stalai prie Verslo ir technologijų fakulteto dekanato, Informatikos inžinerijos katedros ir kt.
Kolegija laimėjo Valstybinio studijų fondo finansuojamą projektą „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“, kuriame numatyta iki 2022 m. pabaigos įrengti dar daugiau poilsio ir laisvalaikio erdvių su įvairiomis  priemonėmis (sėdmaišiais, muzika, stalo žaidimais ir kt.).

Reikėtų valgyklos. Būtų puiku turėti ne tik kavos aparatą, bet ir maisto (sumuštiniai, vanduo, kiti užkandžiai). Toks aparatas buvo mokykloje.

Įrengėme Studentų poilsio erdvę centriniuose ŠVK rūmuose, ten galite pasišildyti maistą, išsivirti arbatos ir pavalgyti.
Tokią pačią galimybę savo erdvėse turi ir Sveikatos priežiūros fakulteto studentai. Pastatėme maisto automatus.

Mažinti bendrųjų dalykų skaičių  arba paversti juos įskaitomais dalykais, kad studentai galėtų labiau susitelktį į specialybės dalykų studijas. ŠVK yra aukštoji mokykla, studijų turinį reglamentuoja atitinkami aukštajam mokslui nustatyti reikalavimai. Paminėti bendrieji dalykai padeda asmenybei tobulėti.
Būtų puiku jei studentai būtų informuoti, kur galima kreiptis turint pasiūlymų. Kreipkitės į tuos, kuriais pasitikite, kuriais tikite, su kuriais jums įdomu bendrauti. Rašykite el. paštu kokybe@svako.lt.
Reikėtų keisti bibliotekos išduodamų leidinių terminus, nes knygos išdavimas 3–5 dienoms netenkina. Su bibliotekos darbuotojais galima tartis dėl termino pratęsimo. Jei knyga paklausi – išdavimo terminą reikia reguliuoti. Terminas nustatomas atsižvelgiant į paklausą ir turimą egzempliorių skaičių.
Trūksta informacijos apie gautas stipendijas.

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius  (SAPSS) kiekvienam studentui, gavusiam Kolegijos (skatinamąją, vienkartinę) ir / ar mecenatų, ir / ar kitų rėmėjų stipendiją, informaciją apie stipendijos pobūdį ir dydį išsiunčia į jo vardinį SVAKO el. paštą.
Aktualiausią informaciją apie stipendijas skelbiame čia: https://svako.lt/lt/studentams/parama-studentams