Studijų kokybė

Studijų kokybė – visas veiklos sritis apimančios kokybės vadybos sistemos dalis. Planinga, reguliari studijų kokybės vertinimo veikla skatina greitai reaguoti į kintančius klientų lūkesčius, rinkos poreikius ir nuolat atitikti išorinių norminių dokumentų reikalavimus.

Studijų programa nuolat  (ne rečiau kaip kartą per metus) peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį. Priklausomai nuo atnaujinimo ir / ar keitimo tikslo atliekamas dalinis arba visos studijų programos atnaujinimas, nekeičiant programos apimties.  

Studijų kokybę liudija akreditacija – atitikties reikalavimams įvertinimas, kurį atlieka valstybės įgaliotos institucijos.