Multimedijos technologijos

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį!  Informatikos ir inžinerijos studentai skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paramą studentams skaitykite ČIA.

Kai naujausių technologijų gerbėjas, besidomintis dvimate ar trimate kompiuterine grafika, vizualizacija, animacija, vaizdo ir garso produktų kūrimu, patenka į šiuolaikišką garso ir vaizdo įrašų studiją, jam tikrai norisi išbandyti ten esančios modernios įrangos galimybes. O tau smalsu, ką tokioje studijoje galima nuveikti?

Jeigu atsakei taip, pagalvok, gal verta rinktis Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomą Multimedijos technologijų studijų programą?

Praktiniai užsiėmimai studijoje, kurioje yra dvi montažinės, įgarsinimo kabina, aparatinė, taps tavo kasdienybe, jeigu norėsi tapti specialistu, kuris viską žino apie garso ir vaizdo technologijas, gali parinkti techninę ir programinę multimedijos įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus.

Savo kūrybinius gebėjimus galėsi išlaisvinti pasirinkęs vieną iš alternatyvų – internetinę reklamą arba kompiuterinę animaciją.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų. Kolegija siūlo lankstų studijų grafiką, t. y. nuolatines studijas, vykdomas sesijiniu tvarkaraščiu.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai mokosi kurti multimedijos produktų koncepciją, analizuoti ir parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines, grafines priemones, kurti bei animuoti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, statinius ir dinaminius multimedijos elementus, internetinius tinklapius, jų komponentus. Studijų reikmėms skirta šiuolaikiška ir išskirtinai modernia įranga aprūpinta Garso ir vaizdo įrašų studija, kurioje yra dvi montažinės, įgarsinimo kabina, aparatinė ir visa kita, kas paprastai būna vaizdo ir garso produktus kuriančiose aukšto lygio studijose. Žinios įtvirtinamos ir įgūdžiai formuojami keturiose skirtingose praktikose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Įgijęs informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį absolventas galės dirbti projekto dalies vadovu, duomenų bazių administratoriumi, veiklos procesų analitiku, vartotojo sąsajų kūrėju. testuotoju, multimedijos produktų kūrėju.
Tolesnės studijų galimybės

Baigus Multimedijų technologijų studijų programą studijas galima tęsti universitetuose informatikos mokslų studijų krypties studijų programose.

Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531BX022
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Informatikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
svako-2020-multimedijos-technologijos.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas –  parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti multimedijos techninę ir programinę įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją bei prisitaikyti prie nuolatinių profesinės veiklos pokyčių, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją

Numatomi studijų rezultatai

Žinios ir jų taikymas
 • paaiškinti informatikos inžinerijos ir fundamentaliųjų mokslų sąvokas, suprasti jų turinį, ryšius ir taikomuosius sprendimus, susijusius su galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje;
 • paaiškinti algoritmavimo, programavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, multimedijos technologijas;
 • išmanyti verslo, teisės bei etikos normas ir jas realizuoti, užtikrinant informatikos inžinerijos specialisto veikloje reglamentuojamas teises ir atsakomybes;
 • taikyti projektavimo, programavimo, komunikacijos ir saugos žinias kuriant multimedijos produktą;
 • paaiškinti kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos sandarą, veikimo principus bei taikymą multimedijos technologijos uždaviniams spręsti.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • įvardyti multimedijos technologijų srities problemą ir identifikuoti multimedijos produkto poreikį;
 • atlikti informacijos  bei duomenų paiešką, atranką ir sisteminimą pasirinkto multimedijos produkto kūrimo ir jo realizavimo galimybių pagrindimui;
 • išanalizuoti informaciją ir duomenis, naudojant pagrįstus kriterijus ir duomenų analizės metodus;
 • įvertinti informacijos ir duomenų tinkamumą, argumentuotai interpretuoti analizės rezultatus bei numatyti problemos sprendimo etapus.

Specialieji gebėjimai

 • taikyti optimalius informatikos  inžinerijos metodus sprendžiant specializuotus taikomuosius multimedijos technologijos uždavinius;
 • argumentuotai parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines ir grafines priemones multimedijos produkto kūrimui;
 • kurti ir tobulinti interneto svetaines bei jų komponentus, diegti jose daugialypės terpės elementus;
 • modeliuoti ir realizuoti vizualinį turinį, interaktyvius grafinius elementus, pristatant įmonę ar produktą;
 • kurti audiovizualinį turinį, pristatant įmonę ar produktą;
 • atlikti multimedijos produkto testavimą taikant našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus;
 • užtikrinti stabilų parengto projekto veikimą ir plėtrą;
 • surinkti ir aprašyti reikalavimus multimedijos produkto sukūrimui ir parengti kuriamo produkto specifikaciją, projektą.
Socialiniai gebėjimai
 • profesionaliai bendrauti valstybine ir užsienio kalba su specialistais profesinėmis temomis;
 • dirbti specialistų ar tarpdisciplininėje grupėje, vadovaujantis profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir taisyklėmis.

Asmeniniai gebėjimai

 • ugdyti mokėjimo savarankiškai ir visą gyvenimą mokytis kompetenciją;
 • savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus;
 • lūrybiškai integruoti įgytas žinias ir gebėjimus, sprendžiant informatikos inžinerijos veiklos uždavinius.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Algoritmavimo pagrindai
 • Taikomoji fizika
 • Grafinis dizainas
 • Informacinės technologijos
 • Multimedijų techninė įranga
 • Taikomoji matematika
 • Kūno kultūra
 • 3D grafika
 • Garso ir vaizdo technologijos
 • Internetinių technologijų ir korporatyvinio stiliaus kūrimo praktika
 • Medijų sistemų projektavimas ir modeliavimas
 • Sociologija / Technikos filosofija
 • Skaitmeninė rinkodara
 • 2D ir 3D vizualizacija / Internetinė animacija
 • Virtuali realybė / Virtualios realybės modeliavimas
 • Kursinis darbas
 • Multimedijų praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija 
 • Bendravimo psichologija / Profesinė etika
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos
 • Duomenų bazių valdymas
 • IT projektų valdymas
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Specialybės kalba
 • Kūno kultūra
 • Garso ir vaizdo technologijos
 • Programavimas
 • Įmonių ekonomika ir verslo vadyba
 • Kibernetinė sauga
 • Socialinių medijų technologijos / WEB dizaino technologijos
 • 2D ir 3D vizualizacija / Internetinė animacija
 • Civilinė sauga
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas