Multimedijos technologijos

Naujausios vaizdo ir garso technologijos sparčiai tobulėja, todėl paklausūs yra specialistai, gebantys ne tik be trikdžių naudotis tuo, kas jau yra sukurta, bet ir spėjantys aplenkti laiką. Studijų programos Multimedijos technologijos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti techninę ir programinę multimedijos įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją. Programą gali rinktis naujausių technologijų gerbėjai, kuriuos domina dvimatė ar trimatė kompiuterinė grafika, vizualizacija, animacija, vaizdo ir garso produktų kūrimas, programavimas.

Gerokai padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius. Studentų žinios ir įgūdžiai tobulinami kartu su pripažintais profesionalais kuriant miestui skirtus projektus.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai mokosi kurti multimedijos produktų koncepciją, analizuoti ir parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines, grafines priemones, kurti bei animuoti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, internetinius tinklapius, jų komponentus. Studijų reikmėms skirta šiuolaikiška ir išskirtinai modernia įranga aprūpinta Garso ir vaizdo įrašų studija, kurioje yra dvi montažinės, įgarsinimo kabina, aparatinė ir visa kita, kas paprastai būna vaizdo ir garso produktus kuriančiose aukšto lygio studijose. Žinios įtvirtinamos ir įgūdžiai formuojami keturiose skirtingose praktikose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba televizijos (UAB „Ravara“, UAB „Šiaulių apskrities televizija“), radijo, reklamos, animacijos ir interneto svetainių projektuotojais ir programuotojais, steigia įmones, kuriančias multimedijos produktus.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties bei fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531BX022
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Informatikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras.
Studijų programos komiteto pirmininkas Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
svako-2020-multimedijos-technologijos.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas –  parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius, analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti multimedijos techninę ir programinę įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją.

Numatomi studijų rezultatai

Įgyti žinias ir gebėjimus
 • žinoti ir suprasti klasikinius fundamentaliųjų mokslų dėsnius ir metodus, jų pritaikymo galimybes tarpdalykinėse studijose bei profesinėje veikloje
 • žinoti informacinių technologijų sąvokas ir suprasti jų turinį
 • žinoti ir suprasti interneto svetainių projektavimo, kūrimo ir administravimo principus
 • žinoti ir suprasti garso bei vaizdo technologijų taikymo, valdymo ir sintezės principus
 • žinoti ir kūrybiškai taikyti grafinio dizaino ir multimedijų meno komponavimo principus
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
 • tirti multimedijos produkto poreikį, analizuoti konkurencingus produktus
 • kurti ir pagrįsti naujų produktų koncepcijas, parenkant tinkamas priemones jų įgyvendinimui
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų projektavimo darbams atlikti
 • parengti techninę užduotį multimedijos produkto sukūrimui
 • parengti daugialypės terpės produkto sukūrimo projektą, kūrybiškai parenkant ir naudojant įvairias metodikas, priemones ir įrankius
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 • atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekiant organizacijos procesų valdymui taikyti naujausias technologijas
 • turėti darbo įgūdžių su multimedijos kūrimo įranga
 • efektyviai parinkti ir naudoti multimedijos technologijų kūrimo techninę įrangą

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius

 • analizuoti ir parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines, grafines priemones multimedijos produkto kūrimui
 • kurti ir tobulinti internetinius tinklapius bei jų komponentus, įdiegti į juos daugialypės terpės elementus
 • kurti bei animuoti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, pristatyti įmonę ar produktą pasirenkant multimedijos technologijas
 • suvokti multimedijos produktų kūrimo etinius ir komercinius principus
 • kurti ir valdyti multimedijos produkto kūrimą, pardavimą ir platinimą
Turėti asmeninių ir socialinių gebėjimų
 • dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje
 • išmanyti pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir prisiimti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Algoritmavimo pagrindai
 • Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos
 • Fizika
 • Grafinis dizainas
 • Informacinės technologijos
 • Šiuolaikinių medijų meno ir technologijų pagrindai
 • Taikomoji matematika
 • Kūno kultūra
 • Garso ir vaizdo technologijos
 • Garso ir vaizdo montažo technologijų praktika
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterio ir naudotojo sąsaja / Interneto naudotojo sąsajos projektavimas
 • Specialybės kalba
 • Projektų valdymas / Reklamos dizainas
 • Informacijos sauga
 • Kompiuterinė animacija / Reklama medijose
 • Kursinis darbas
 • Multimedijų praktika
 • Technikos filosofija / Sociologija
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Daugialypės terpės signalai
 • Duomenų bazių valdymas
 • Grafinis dizainas
 • Medžiagų mokslas
 • Multimedijų techninė įranga
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Taikomoji matematika
 • Kūno kultūra
 • Grafinio dizaino ir programavimo praktika
 • Programavimas
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Internetinė rinkodara
 • Kompiuterinė grafika ir vizualizacija
 • Profesinė etika / Bendravimo psichologija
 • Civilinė sauga
 • Kompiuterinė animacija / Reklama medijose
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas