Multimedijos technologijos

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį! 

Informatikos ir inžinerijos studentai bus skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie valstybės paramą studentams skaitykite ČIA.

Naujausios vaizdo ir garso technologijos sparčiai tobulėja, todėl paklausūs yra specialistai, gebantys ne tik be trikdžių naudotis tuo, kas jau yra sukurta, bet ir spėjantys aplenkti laiką. Studijų programos Multimedijos technologijos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti techninę ir programinę multimedijos įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją. Programą gali rinktis naujausių technologijų gerbėjai, kuriuos domina dvimatė ar trimatė kompiuterinė grafika, vizualizacija, animacija, vaizdo ir garso produktų kūrimas, programavimas.

Gerokai padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius. Studentų žinios ir įgūdžiai tobulinami kartu su pripažintais profesionalais kuriant miestui skirtus projektus.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai mokosi kurti multimedijos produktų koncepciją, analizuoti ir parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines, grafines priemones, kurti bei animuoti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, statinius ir dinaminius multimedijos elementus, internetinius tinklapius, jų komponentus. Studijų reikmėms skirta šiuolaikiška ir išskirtinai modernia įranga aprūpinta Garso ir vaizdo įrašų studija, kurioje yra dvi montažinės, įgarsinimo kabina, aparatinė ir visa kita, kas paprastai būna vaizdo ir garso produktus kuriančiose aukšto lygio studijose. Žinios įtvirtinamos ir įgūdžiai formuojami keturiose skirtingose praktikose.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Įgijęs informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį absolventas galės dirbti projektų vadovu, duomenų bazių administratoriumi, veiklos procesų analitiku, vartotojo sąsajų kūrėju, testuotoju, multimedijos produktų kūrėju.
Tolesnės studijų galimybės Baigus Multimedijų technologijų studijų programą studijas galima tęsti universitetuose informatikos mokslų studijų krypties studijų programose

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531BX022
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Informatikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
svako-2020-multimedijos-technologijos.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas –  parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti multimedijos techninę ir programinę įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją, prisitaikyti prie nuolatinių profesinės veiklos pokyčių.

Numatomi studijų rezultatai

Įgyti žinias ir gebėjimus
 • paaiškinti informatikos inžinerijos ir fundamentaliųjų mokslų sąvokas, suprasti jų turinį, ryšius ir taikomuosius sprendimus, susijusius su galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje;
 • paaiškinti algoritmavimo, programavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, multimedijos technologijas;
 • išmanyti verslo, teisės bei etikos normas ir jas realizuoti, užtikrinant informatikos inžinerijos specialisto veikloje reglamentuojamas teises ir atsakomybes;
 • taikyti projektavimo, programavimo, komunikacijos ir saugos žinias kuriant multimedijos produktą;
 • paaiškinti kompiuterinės ir kitos specializuotos skaitmeninės technikos sandarą, veikimo principus bei taikymą multimedijos technologijos uždaviniams spręsti.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
 • įvardyti multimedijos technologijų srities problemą ir identifikuoti multimedijos produkto poreikį;
 • atlikti informacijos  bei duomenų paiešką, atranką ir sisteminimą pasirinkto multimedijos produkto kūrimo ir jo realizavimo galimybių pagrindimui;
 • išanalizuoti informaciją ir duomenis, naudojant pagrįstus kriterijus ir duomenų analizės metodus;
 • įvertinti informacijos ir duomenų tinkamumą, argumentuotai interpretuoti analizės rezultatus bei numatyti problemos sprendimo etapus.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų projektavimo darbams atlikti
 • taikyti optimalius informatikos  inžinerijos metodus sprendžiant specializuotus taikomuosius multimedijos technologijos uždavinius;
 • argumentuotai parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines ir grafines priemones multimedijos produkto kūrimui;
 • kurti ir tobulinti interneto svetaines bei jų komponentus, diegti jose daugialypės terpės elementus;
 • modeliuoti ir realizuoti vizualinį turinį, interaktyvius grafinius elementus, pristatant įmonę ar produktą;
 • kurti audiovizualinį turinį, pristatant įmonę ar produktą;
 • atlikti multimedijos produkto testavimą taikant našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus;
 • užtikrinti stabilų parengto projekto veikimą ir plėtrą;
 • surinkti ir aprašyti reikalavimus multimedijos produkto sukūrimui ir parengti kuriamo produkto specifikaciją, projektą.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 • atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekiant organizacijos procesų valdymui taikyti naujausias technologijas
 • turėti darbo įgūdžių su multimedijos kūrimo įranga;
 • efektyviai parinkti ir naudoti multimedijos technologijų kūrimo techninę įrangą.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius

 • analizuoti ir parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines, grafines priemones multimedijos produkto kūrimui;
 • kurti ir tobulinti internetinius tinklapius bei jų komponentus, įdiegti į juos daugialypės terpės elementus;
 • kurti bei animuoti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, pristatyti įmonę ar produktą pasirenkant multimedijos technologijas;
 • suvokti multimedijos produktų kūrimo etinius ir komercinius principus;
 • kurti ir valdyti multimedijos produkto kūrimą, pardavimą ir platinimą.
Turėti asmeninių ir socialinių gebėjimų
 • profesionaliai bendrauti valstybine ir užsienio kalba su specialistais profesinėmis temomis;
 • dirbti specialistų ar tarpdisciplininėje grupėje, vadovaujantis profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir taisyklėmis;
 • ugdyti mokėjimo savarankiškai ir visą gyvenimą mokytis kompetenciją;
 • savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus;
 • kūrybiškai integruoti įgytas žinias ir gebėjimus, sprendžiant informatikos inžinerijos veiklos uždavinius.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Algoritmavimo pagrindai
 • Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos
 • Fizika
 • Grafinis dizainas
 • Informacinės technologijos
 • Šiuolaikinių medijų meno ir technologijų pagrindai
 • Taikomoji matematika
 • Kūno kultūra
 • Garso ir vaizdo technologijos
 • Garso ir vaizdo montažo technologijų praktika
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterio ir naudotojo sąsaja / Interneto naudotojo sąsajos projektavimas
 • Specialybės kalba
 • Projektų valdymas / Reklamos dizainas
 • Informacijos sauga
 • Kompiuterinė animacija / Reklama medijose
 • Kursinis darbas
 • Multimedijų praktika
 • Technikos filosofija / Sociologija
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Daugialypės terpės signalai
 • Duomenų bazių valdymas
 • Grafinis dizainas
 • Medžiagų mokslas
 • Multimedijų techninė įranga
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Taikomoji matematika
 • Kūno kultūra
 • Grafinio dizaino ir programavimo praktika
 • Programavimas
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Internetinė rinkodara
 • Kompiuterinė grafika ir vizualizacija
 • Profesinė etika / Bendravimo psichologija
 • Civilinė sauga
 • Kompiuterinė animacija / Reklama medijose
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas

metai

II metai

III metai

IV metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

7 SEMESTRAS

 • Algoritmavimo pagrindai
 • Multimedijų techinė įranga
 • Taikomoji fizika
 • Grafinis dizainas
 • Informacinės technologijos
 • Duomenų bazių valdymas
 • Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos
 • IT projektų valdymas
 • Internetinių technologijų ir korporatyvinio stiliaus kūrimo praktika
 • Sociologija / Technikos filosofija
 • Specialybės kalba
   
 • Garso ir vaizdo technologijos
 • Kibernetinė sauga
 • Programavimas
 • Bendravimo psichologija / Profesinė etika
 • Skaitmeninė rinkodara
 • Kursinis darbas
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • 2D ir 3D vizualizacija / Internetinė animacija
 • Virtualios realybės modeliavimas / Virtuali realybė
 • Baigiamoji praktika

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

8 SEMESTRAS

 • Grafinis dizainas
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika
 • Taikomoji matematika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • 3D grafika
 • Medijų sistemų projektavimas ir modeliavimas
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Garso ir vaizdo technologijos


 

 • Multimedijų praktika
 • Įmonių ekonomika ir verslo vadyba
 • Socialinių medijų technologijos / WEB dizaino technologijos
 • 2D ir 3D vizualizacija / Internetinė animacija
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas