Automatikos ir elektros inžinerija

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį!  Informatikos ir inžinerijos studentai skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paramą studentams skaitykite ČIA.

Iš pradžių žodžiai programuojami loginiai valdikliai, dažnio keitikliai, servo variklių valdymo įranga, jutikliai tau gali skambėti kaip burtažodžiai, bet nė nepajusi, kaip tapsi automatikos profesionalu – pats galėsi projektuoti energijos tiekimo ir automatikos sistemas, jas montuoti,  prižiūrėti ir remontuoti.

Programa tarpkryptinė, todėl tavęs laukia tikrai įdomios elektros inžinerijos ir elektronikos inžinerijos dalykų studijos.

Tikimės, kad tu tiksliukas, mėgsti techniką ir esi pasiryžęs tapti kvalifikuotu specialistu!

Studijose naudojami šiuolaikiniai Siemens, Festo, Schneider Electric elektros ir elektronikos įtaisai, jų sistemos padės šią svajonę įgyvendinti.

Įsidarbinimo galimybių Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos absolventams tiek, kad išsirinkti sunku – mūsų absolventai tai patvirtina.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Šios programos studentai studijų laikotarpiu gali gauti „Ignitis grupės“ skiriamas stipendijas.

ČIA galite apžiūrėti ŠVK Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos materalinę bazę. 

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

 

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai mokosi automatizuoti gamybos procesus, dirbti su šiuolaikiniais elektronikos įtaisais ir jų sistemomis. Praktiniai užsiėmimai vyksta atnaujintoje Technologinių procesų automatizavimo laboratorijoje. Programos absolventų, t. y. technologinių linijų automatizavimo specialistų, įsidarbinimo perspektyvos itin geros.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba elektros inžinieriais  elektros tinklų įmonėse ir įmonėse, eksploatuojančiose, montuojančiose ir remontuojančiose elektros įrenginius ir jų valdymo sistemas bei užsiimančiose technologinių procesų automatizavimu.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų  studijų krypčių grupės elektros inžinerijos  ir elektronikos inžinerijos studijų krypčių programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Inžinerijos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6533EX002
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Pagrindinė kryptis – Elektros inžinerija, kita – Elektronikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Inžinerijos mokslų katedros vedėjas Saulius Palepšaitis, el. p. s.palepsaitis@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
svako-2020-automatikos-ir-elektros-inzinerija.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslai – parengti siekiančius tobulėti elektros inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai parinkti elektros ir automatikos įrenginius bei jų sistemas, organizuojančius ir vykdančius įrenginių montavimą, derinimą, eksploatavimą bei remontą.

Numatomi studijų rezultatai

Įgyti šias žinias ir gebėjimus
 • žinoti ir taikyti skaičiavimo būdus, fizikinius reiškinius bei tų reiškinių kiekybinę išraišką;
 • žinoti elektros bei elektronikos elementų funkcinę paskirtį, jų tarpusavio ryšius ir juos taikyti;
 • žinoti elektros įrenginių ir automatikos sistemų sandarą ir jų veikimą;
 • žinoti valdiklių, mikrovaldiklių, elektros pavarų ir kitų elektros įrenginių valdymo principus.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
 • analizuoti įmonės elektros ūkyje iškylančius uždavinius ir jų sprendimui parinkti tinkamas priemones;
 • analizuoti automatikos procesus ir priimti techninius-ekonominius sprendimus automatizavimo plėtrai.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų studijų programą atitinkantiems elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti
 • taikyti kompiuterines programas elektros ir automatikos sistemų skaičiavimui ir projektavimui;
 • parinkti ir taikyti automatikos elementus automatizuotose valdymo sistemose;
 • apskaičiuoti pagrindinius elektros įrenginių ir tinklų parametrus bei parinkti jų elementus;
 • formuluoti ir vykdyti projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus;
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 • surasti naujausią informaciją įvairiuose informacijos šaltiniuose ir sugebėti ją atsirinkti;
 • gebėti dirbti su elektros tinklų parametrų matavimų bei elektros pavarų bandymų laboratorine įranga ir interpretuoti gautus duomenis;
 • gebėti diagnozuoti gamybinių įrenginių gedimus ir nustatyti jų priežastis;
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius
uždavinius
 • valdyti elektros pavarų sistemas;
 • automatizuoti technologinius procesus;
 • organizuoti ir saugiai vykdyti elektros ir automatikos įrenginių montavimo, eksploatavimo ir remonto darbus;
 • programuoti automatinio valdymo įrenginius;
 • įvertinti inžinerinių sprendimų ekonomiškumą ir poveikį aplinkai;
Turėti šiuos asmeninius ir socialinius gebėjimus
 • bendrauti ir bendradarbiauti tiek su inžinerijos bendruomene tiek ir su plačiąja visuomene bei prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje;
 • savarankiškai organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, suvokiant atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Automatikos pagrindai
 • Elektrotechninės medžiagos
 • Fizika
 • Informacinės technologijos
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Matematika
 • Kūno kultūra
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Elektros pavaros
 • Loginių valdiklių programavimas
 • Taikomoji elektronika
 • Techninė mechanika
 • Technologinių įrenginių eksploatavimas
 • Automatikos įrenginių montavimo ir eksploatavimo praktika
 • Elektropneumatinės sistemos
 • Technologinių procesų automatizavimas
 • Technikos filosofija / Teisės pagrindai / Inžineriniai tyrimai
 • Elektros pavarų valdymo sistemos / Skirstomieji elektros tinklai
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės anglų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės prancūzų kalba / specialybės rusų kalba
 • Fizika
 • Matematika
 • Elektriniai matavimai
 • Elektromechaniniai keitikliai
 • Elektromontavimo praktika
 • Teorinė elektrotechnika
 • Kūno kultūra
 • Civilinė sauga
 • Elektros energijos gamybos technologijos
 • Automatikos sistemų komunikacijos
 • Elektros įrenginių montavimo ir eksploatavimo praktika
 • Vartotojų elektros tinklai
 •  Pastatų stebėjimo ir valdymo sistemos / Automatikos modulių konstravimas
 • Vadybos pagrindai / Bendravimo psichologija
 • Technologinių procesų automatizavimas
 • Inžinerinė ekonomika
 • Programuojamų loginių valdiklių sistemos / Robotikos pagrindai
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Elektrotechninės medžiagos
 • Fizika
 • Matematika
 • Informacinės technologijos
 • Specialybės anglų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės prancūzų kalba / specialybės rusų kalba
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Automatikos pagrindai
 • Loginių valdiklių programavimas
 • Taikomoji elektronika
 • Technikos filosofija / Teisės pagrindai / Inžineriniai tyrimai
 • Elektropneumatinės sistemos
 • Elektros pavarų valdymo sistemos / Skirstomieji elektros tinklai
 • Automatikos sistemų komunikacijos
 • Technologinių procesų automatizavimas
 • Civilinė sauga
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Automatikos įrenginių montavimo ir eksploatavimo praktika
 • Pastatų stebėjimo ir valdymo sistemos / Automatikos modulių konstravimas
 • Programuojamų loginių valdiklių sistemos / Robotikos pagrindai
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Fizika
 • Matematika
 • Elektriniai matavimai
 • Techninė mechanika
 • Teorinė elektrotechnika
 • Specialybės anglų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės prancūzų kalba / specialybės rusų kalba
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Elektromechaniniai keitikliai
 • Elektromontavimo praktika
 • Elektros energijos gamybos technologijos
 • Elektros pavaros
 • Vartotojų elektros tinklai
 • Elektros įrenginių montavimo ir eksploatavimo praktika
 • Technologinių įrenginių eksploatavimas
 • Technologinių procesų automatizavimas
 • Vadybos pagrindai / Bendravimo psichologija
 • Inžinerinė ekonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
Dalykų aprašų santraukos