Informacinių sistemų technologija

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį!  Informatikos ir inžinerijos studentai skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paramą studentams skaitykite ČIA.

2022 m. balandį šiai programai suteiktas užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas!“ 

Kompiuterių, kompiuterinių sistemų yra visur – net ir ten, kur visai nesitikime. 

Šią privalomą kasdienybės dalį turi prižiūrėti kvalifikuoti specialistai, gebantys įvertinti vartotojų poreikius, projektuoti, įgyvendinti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, numatyti plėtojimo galimybes ir saugumo užtikrinimą.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdoma Informacinių sistemų technologijos studijų programa ne tik suteikia tokiam specialistui būtinų žinių ir įgūdžių, bet ir siūlo dvi specializacijas – verslo sistemų technologijos arba kompiuterių tinklų projektavimo, diegimo ir priežiūros. Kuri tiktų tau?

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kolegija siūlo lankstų studijų grafiką, t. y. nuolatines studijas, vykdomas sesijiniu tvarkaraščiu, o partneriai UAB „Cherry servers“, Telia Lietuva, AB skiria solidžią finansinę paramą šios studijų programos studentams ir dėstytojams.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai gali rinktis vieną iš 2 specializacijų: Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra arba Verslo sistemų technologija. 

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Įgijęs informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį absolventas galės dirbti analitiku, projektų vadovu, duomenų bazių administratoriumi, kompiuterių tinklų administratoriumi, veiklos procesų analitiku, testuotoju, kompiuterių tinklų inžinieriumi, sistemų administratoriumi.
Tolesnės studijų galimybės

Baigus studijų programą Informacinių sistemų technologija studijas galima tęsti universitetuose informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programose.

Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531BX021
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Informatikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
svako-ist-investors-spotlight.png

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį analizuoti ir specifikuoti vartotojo poreikius, vertinti, projektuoti, įgyvendinti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, numatyti plėtojimo galimybes ir saugumo užtikrinimą, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją bei prisitaikyti prie nuolatinių profesinės veiklos pokyčių.

Numatomi studijų rezultatai

Žinios ir jų taikymas
 • paaiškinti informatikos inžinerijos ir fundamentaliųjų mokslų sąvokas, suprasti jų turinį, ryšius ir taikomuosius sprendimus, susijusius su galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje;
 • paaiškinti algoritmavimo, programavimo, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus, kūrimo bei priežiūros metodus;
 • išmanyti verslo,  teisės bei etikos normas ir jas realizuoti, užtikrinant informatikos inžinerijos specialisto veikloje reglamentuojamas teises ir atsakomybes;
 • taikyti projektavimo, programavimo, komunikacijos, kibernetinės saugos žinias kompiuterių tinklų / verslo sistemų kūrimui ir palaikymui;
 • paaiškinti kompiuterinės technikos sandarą, jos veikimo principus bei  taikymą informacinių sistemų technologijos uždaviniams spręsti.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • apibūdinti organizacijos informacines sistemas ir  įvardyti  kompiuterių tinklų / verslo sistemų problemą;
 • atlikti informacijos paiešką ir paruošti reikalingus duomenis bei informaciją kuriamai ar atnaujinamai kompiuterių tinklų / verslo sistemai;
 • išanalizuoti informaciją, duomenis ir sprendimus pagal pagrįstus kriterijus kompiuterių tinklų / verslo sistemų problemai spręsti;
 • parinkti ir pateikti duomenis bei informaciją kompiuterinių sistemų problemai spręsti, pagrindžiant jų tinkamumą.
Specialieji gebėjimai
 • taikyti optimalius informatikos  inžinerijos metodus sprendžiant taikomuosius kompiuterių tinklų / verslo sistemų uždavinius
 • argumentuotai parinkti programinę ir techninę įrangą projekto įgyvendinimui;
 • parengti problemos sprendimo algoritmą ir jį įgyvendinti pasirinktomis programavimo bei duomenų bazių valdymo priemonėmis;
 • vykdyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos diegimo ir priežiūros darbus;
 • atlikti sistemų testavimą taikant našumo, saugumo ir patikimumo kriterijus;
 • užtikrinti stabilų parengto projekto veikimą ir plėtrą;
 • surinkti ir aprašyti reikalavimus kuriamai kompiuterių tinklų / verslo sistemai ir parengti kuriamos sistemos projektą;
 • administruoti kompiuterių tinklus ir konfigūruoti tinklo operacines sistemas, taikant aktualius standartus ir technologijas;
 • realizuoti bei administruoti verslo sistemas, taikant aktualius standartus, sistemų gyvavimo ciklo etapus ir projektų valdymo metodus.

 

Socialiniai gebėjimai
 • profesionaliai bendrauti valstybine ir užsienio kalba su specialistais profesinėmis temomis;
 • dirbti specialistų ar tarpdisciplininėje grupėje, vadovaujantis profesine etika, socialinės atsakomybės principais ir taisyklėmis.

 

Asmeniniai gebėjimai

 • ugdyti mokėjimo savarankiškai ir visą gyvenimą mokytis kompetenciją;
 • savarankiškai dirbti ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus;
 • kūrybiškai integruoti įgytas žinias ir gebėjimus, sprendžiant informatikos inžinerijos veiklos uždavinius.

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Algoritmavimo pagrindai
 • Diskrečioji matematika
 • Taikomoji fizika
 • Taikomoji matematika
 • Internetinės technologijos  (integruota praktika)
 • Kompiuterinė grafika
 • Informacinės technologijos
 • Kūno kultūra
 • IT projektų valdymas
 • Kompiuterių programinės ir techninės įrangos praktika
 • Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos
 • Operacinės sistemos
 • Programavimo pagrindai
 • Sociologija / Technikos filosofija
 • Bendravimo psichologija / Profesinė etika
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Specializacijos praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Specializacija Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
 • Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga
 • WEB servisai
 • Specializacija Verslo sistemų technologija Verslo procesų analizė ir modeliavimas
   
 •  
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Internetinės technologijos (integruota praktika)
 • Kompiuterinė grafika
 • Duomenų bazių valdymas
 • Elektronika
 • Kompiuterių architektūra
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Specialybės kalba
 • Kūno kultūra
  Civilinė sauga
 • Daiktų internetas
 • Kibernetinė sauga
 • Objektinis programavimas  (integruota praktika)
 • Verslo informacinės sistemos
 • Įmonių ekonomika ir verslo vadyba
 • Informacinių sistemų inžinerija
 •  
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Specializacija Kompiuterinių tinklų projektavimas diegimas ir priežiūra
 • Programinis tinklų valdymas
 • Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas
 • Specializacija Verslo sistemų technologija
 • Verslo duomenų analitika
 • Verslo elektroninių procesų kūrimas ir integracija
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
 •  
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Informacinės technologijos
 • Internetinės technologijos
 • Algoritmavimo pagrindai
 • Diskrečioji matematika
 • Taikomoji fizika
 • Internetinės technologijos (integruota praktika) 
 • Kompiuterinė grafika
 • Kūno kultūra

 

 • Duomenų bazių valdymas
 • Kompiuterių architektūra
 • Operacinės sistemos
 • Sociologija / Technikos filosofija
 • Specialybės kalba

 

 • Daiktų internetas
 • Kibernetinė sauga
 • Verslo informacinės sistemos
 • Objektinis programavimas 
 • Bendravimo psichologija / Profesinė etika
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Specializacijos praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Specializacijų dalykai
 • Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
 •  Programinis tinklų valdymas
 • Verslo sistemų technologija
 • Verslo duomenų analitika
 • 2 SEMESTRAS
 • 4 SEMESTRAS
 • 6 SEMESTRAS
 • 8 SEMESTRAS
 • Internetinės technologijos (integruota praktika)
 • Kompiuterinė grafika
 • Elektronika
 • Taikomoji matematika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Kūno kultūra
 • Civilinė sauga

 

 • IT projektų valdymas
 • Kompiuterių programinės ir techninės įrangos praktika
 • Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos
 • Programavimo pagrindai
 • Civilinė sauga

 

 • Objektinis programavimas
 • Įmonių ekonomika ir verslo vadyba
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Specializacijų dalykai
 • Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
 • Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga
 • Verslo sistemų technologija
 • WEB servisai
 • Verslo procesų analizė ir modeliavimas

 

 • Specializacijų dalykai
 • Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
 •  Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas
 • Verslo sistemų technologija
 • Verslo elektroninių procesų kūrimas ir integracija
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas