Informacinių sistemų technologija

Jokia kasdienės veiklos sritis ir jokia organizacija negali būti įsivaizduojama be kompiuterių, kompiuterinių informacinių sistemų. Informacinių sistemų technologijų studijų programos tikslas – rengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti informacinių komunikacinių technologijų sistemas organizacijoje, prižiūrėti, tobulinti ir valdyti kompiuterių techninę ir programinę įrangą, informacines sistemas, kompiuterių tinklus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją. Ši studijų programa labiausia tinka kūrybiškiems informacinių technologijų mėgėjams.

Gerokai padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius. Studentų žinios ir įgūdžiai tobulinami kartu su pripažintais profesionalais kuriant miestui skirtus projektus.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentai gali rinktis vieną iš 2 specializacijų: Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra arba Verslo sistemų technologija. 

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba įvairiose įstaigose ir įmonėse kompiuterių tinklų administratoriais (Telia Lietuva, AB, UAB „Informacinės sistemos technologijos“, UAB „Cherry Servers“ ir kt.), programuotojais (UAB „Solidus kodas“, UAB „Pigu“  ir kt.).
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties ir fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Informatikos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531BX021
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Informatikos mokslai
Studijų kryptis Informatikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Informatikos mokslų katedros vedėja lektorė Ingrida Morkevičienė, el. p. i.morkeviciene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 98
svako-informaciniusistemu-technologija.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti informacinių komunikacinių technologijų sistemas organizacijoje, prižiūrėti, tobulinti bei valdyti kompiuterių techninę ir programinę įrangą, informacines sistemas, kompiuterių tinklus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją.

Numatomi studijų rezultatai

Įgyti žinias ir gebėjimus
 • žinoti ir suprasti klasikinius fundamentaliųjų mokslų dėsnius ir metodus, jų pritaikymo galimybes tarpdalykinėse studijose bei profesinėje veikloje
 • žinoti informacinių sistemų sąvokas ir suprasti jų turinį
 • žinoti ir suprasti programavimo bei duomenų bazių valdymo principus
 • žinoti ir suprasti kompiuterių sandarą, tinklų komponentus, struktūrą ir jų veikimo principus
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
 • analizuoti organizacijos informacines sistemas ir nustatyti kompiuterinių paslaugų poreikius organizacijoje
 • argumentuotai parinkti kompiuterių tinklų bei informacinių sistemų projektavimo, programavimo, diegimo ir apsaugos šiuolaikiškus būdus
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų projektavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos studijų kryptyje atlikti
 • surinkti ir aprašyti reikalavimus kuriamai informacinei sistemai, parengti informacinės sistemos projekto modelį
 • suprasti kompiuterių tinklų projektavimo metodus ir parinkti optimaliausią variantą konkrečiai situacijai
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 • atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekiant organizacijos procesų valdymui taikyti naujausias technologijas
 • kurti informacinių sistemų prototipus ir atlikti su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus projektavimo sprendimams pagrįsti

 

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius

 • vykdyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus
 • administruoti kompiuterines informacines sistemas ir naudoti informacijos apsaugos priemones
 • diegti ir taikyti kompiuterines informacinių sistemų technologijas organizacijos veikloje, įvertinant pasirinktų sprendimų etinius, komercinius ir saugos aspektus
 • planuoti, konfigūruoti ir administruoti grupinio darbo priemones
 • projektuoti, prižiūrėti kompiuterių tinklus ir konfigūruoti tinklo operacines sistemas
 • projektuoti ir programuoti mobilias aplikacijas išmaniesiems įrenginiams
Turėti asmeninių ir socialinių gebėjimų
 • dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje
 • išmanyti pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir prisiimti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Algoritmavimo pagrindai
 • Diskrečioji matematika
 • Fizika
 • Informacinės technologijos
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika
 • Taikomoji matematika
 • Kūno kultūra
 • Inžinerinės medžiagos
 • Kompiuterio aparatinė įranga
 • Objektinis programavimas
 • Operacinių sistemų valdymas
 • Specialybės kalba
 • Technikos filosofija / Sociologija
 • Sistemų projektavimas Framework aplinkose
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Kompiuterių sistemų kūrimo praktika
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Specializacijų dalykai: Interaktyvių tinklalapių kūrimas; Komunikavimo sistemų programavimas / Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga / Mobiliųjų programėlių programavimas Android aplinkoje; Mobiliųjų programėlių programavimas iOS aplinkoje
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Duomenų bazių valdymas
 • Elektronika
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika
 • Programavimo pagrindai
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Taikomoji matematika
 • Kūno kultūra
 • Sistemų projektavimas Framework aplinkose
 • Informacijos sauga
 • Kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos
 • Objektinis programavimas
 • Profesinė etika / Bendravimo psichologija
 • Programavimo praktika
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
 • Civilinė sauga
 • Specializacijų dalykai: Interaktyvių tinklalapių kūrimas; Grupinio darbo sistemos serverio infrastruktūros diegimas ir priežiūra / Programinis tinklų valdymas; Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas / Mobiliųjų programėlių programavimas Android aplinkoje; Mobiliųjų programėlių programavimas iOS aplinkoje
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Algoritmavimo pagrindai
 • Diskrečioji matematika
 • Fizika
 • Informacinės technologijos
 • Taikomoji matematika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika
 • Elektronika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Programavimo pagrindai
 • Technikos filosofija / Sociologija
 • Objektinis programavimas Operacinių sistemų valdymas
 • Informacijos sauga
 • Kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos
 • Žmonių sauga ir ergonomika
 • Sistemų projektavimas Framework aplinkose
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Kompiuterių sistemų kūrimo praktika
 • Specializacijų dalykai: Interaktyvių tinklalapių kūrimas; Grupinio darbo sistemos serverio infrastruktūros diegimas ir priežiūra / Programinis tinklų valdymas; Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas / Mobiliųjų programėlių programavimas Android aplinkoje; Mobiliųjų programėlių programavimas iOS aplinkoje
 • 2 SEMESTRAS
 • 4 SEMESTRAS
 • 6 SEMESTRAS
 • 8 SEMESTRAS
 • Taikomoji matematika
 • Duomenų bazių valdymas
 • Internetinės technologijos
 • Kompiuterinė grafika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Kompiuterio aparatinė įranga
 • Objektinis programavimas
 • Operacinių sistemų valdymas
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Profesinė etika / Bendravimo psichologija
 • Sistemų projektavimas Framework aplinkose
 • Informacinių sistemų inžinerija
 • Programavimo praktika
 • Specializacijų dalykai: Interaktyvių tinklalapių kūrimas; Komunikavimo sistemų programavimas / Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga / Mobiliųjų programėlių programavimas Android aplinkoje; Mobiliųjų programėlių programavimas iOS aplinkoje
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Civilinė sauga
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas