Automobilių techninis eksploatavimas

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį! 

Informatikos ir inžinerijos studentai bus skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie valstybės paramą studentams skaitykite ČIA.

Mėgstantiems techniką, kantriems ir norintiems dirbti visada paklausų darbą, verta pasirinkti Automobilių techninio eksploatavimo studijų programą. Ši studijų programa skirta parengti kvalifikuotiems specialistams, gebantiems vykdyti automobilių techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą, parinkti inovatyvias technologines ir organizacines priemones, užtikrinti kokybę ir atsakomybę.

Kolegijoje veikia modernios automobilių techninės priežiūros ir diagnostikos dirbtuvės.

2021 m. Šiaulių valstybinės kolegijos studentai vėl nustebino savo kūrybiškumu – ėmėsi konstruoti elektra varomus triračius dviračius. Kūrybinė šio projekto komanda – Autotransporto elektronikos programos studentai Laimonas Ežerskis ir Ernestas Urbietis, projekto vadovas – Transporto inžinerijos katedros dėstytojas Tomas Kalinauskis. 

2020 m. Autotransporto elektronikos studijų programos trečiakursiai, dėstytojui padedant, sukūrė keturratį elektra varomą dviratį.

Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį. 

Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas, jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai.

2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.

Studijų metais įgyti praktiniai įgūdžiai lemia ypač gerą absolventų įsidarbinamumą.

Mokslai Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinami su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

ČIA galite apžiūrėti transporto inžinerijos studijų krypties programų materialinę bazę.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė Šiaulių apskrityje aukštoji mokykla, rengianti automobilių techninio eksploatavimo specialistus. Kolegijai priklausančiose moderniose automobilių techninės priežiūros ir diagnostikos dirbtuvėse studentai kartu su dėstytojais kūrybiškai pritaiko savo žinias ir patirtį, konstruoja įvairius  imitacinius stendus, realiai veikiančias įspūdingas transporto priemones, pavyzdžiui, sportinio automobilio prototipą, elektrinį kartingą, elektrinį motorolerį ar elektra varomą keturratį dviratį.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba inžinieriais, meistrais, padalinių vadovais automobilių remonto ir eksploatavimo įmonėse, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose arba kuria privatų verslą ir jam vadovauja.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos ir  mechanikos inžinerijos  krypčių studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Transporto inžinerijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX048
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Transporto inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Transporto inžinerijos katedros vedėjas lektorius Remigijus Juknevičius, el. paštas r.juknevicius@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 73
svako-2020-automobiliu-techninis-eksploatavimas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius vykdyti automobilių techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą, parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.

Numatomi studijų rezultatai

Įgyti žinias ir gebėjimus
 • išmanyti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, mokėti naudoti technines priemones ir jų valdymo metodus;
 • žinoti transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
 • išmanyti transporto priemonių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcines bei eksploatacines medžiagas;
 • suprasti sausumos transporto poveikio aplinkai ir eismo saugumo problemas.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę
 • nustatyti ir vertinti automobilių mechanizmų, agregatų bei sistemų konstrukcinius elementus ir jų sąveiką;
 • savarankiškai analizuoti ir vertinti automobilių diagnostikos parametrus, matavimo rezultatus.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti
 • spręsti automobilių techninės priežiūros ir remonto projektavimo ir eksploatavimo uždavinius, vertinant mokslo ir technologijų pasiekimus;
 • parinkti optimalius technologinius įrenginius, priemones ir medžiagas, reikalingus automobilių techninei priežiūrai ar remontui atlikti.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 • rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus inovacijų diegimui, naudojantis informacijos tinklais, duomenų bazėmis;
 • vykdyti taikomuosius tyrimus, naudojant laboratorinę ir gamybinę įrangą, aptarti bandymų ir laboratorinių darbų rezultatus bei pateikti išvadas;
 • turėti darbo su technologine įranga, naudojama automobilių diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbams, įgūdžių.
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius
 • vykdyti automobilių techninės priežiūros ir remonto technologinį procesą;
 • organizuoti ir vykdyti automobilių techninės priežiūros ir remonto materialųjį aprūpinimą;
 • taikyti ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus, mažinančius aplinkos taršą, didinančius transporto priemonių saugumą ir užtikrinančius saugias darbo sąlygas.
Turėti asmeninių ir socialinių gebėjimų
 • bendrauti su specialistais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę bei savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje;
 • suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes, planuoti ir organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Automobiliai
 • Eksploatacinės medžiagos
 • Fizika
 • Informacinės technologijos
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Matematika
 • Medžiagų mokslas
 • Kūno kultūra
 • Automobilių elektros ir elektronikos įranga
 • Automobilių įrangos praktika
 • Automobilių techninė priežiūra
 • Darbuotojų sauga
 • Metalų technologija
 • Transporto sistema
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Aplinkos apsauga
 • Transporto ekonomika
 • Inžineriniai tyrimai / Bendravimo psichologija
 • Variklių valdymo sistemos / Automobilių techninė ekspertizė
 • Sociologija / Filosofija
 • Transporto teisė / Vadybos pagrindai
 • Civilinė sauga
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Automobiliai
 • Fizika
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Techninė mechanika
 • Techniniai matavimai
 • Kūno kultūra
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių remonto technologija
 • Automobilių serviso įmonių technologijos
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Specialybės kalba
 • Specialieji ir specializuotieji automobiliai / Automobilių serviso technologinė įranga
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Transporto ekonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Saugus automobilių eksploatavimas
 • Baigiamasis projektas
 • Kėbulų remontas / Variklių remontas
   
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Eksploatacinės medžiagos
 • Informacinės technologijos
 • Matematika
 • Automobiliai
 • Fizika
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Techninė mechanika
 • Automobilių įrangos praktika
 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Techniniai matavimai
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Automobilių techninė priežiūra
 • Aplinkos apsauga
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių remonto technologija
 • Saugus automobilių eksploatavimas
 • Specialieji ir specializuotieji automobiliai / Automobilių serviso technologinė įranga
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Transporto ekonomika
 • Variklių valdymo sistemos / Automobilių techninė ekspertizė
 • Kėbulų remontas / Variklių remontas
 • Vadybos pagrindai / Transporto teisė
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Automobiliai
 • Fizika
 • Medžiagų mokslas
 • Transporto sistema
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Techninė mechanika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Automobilių elektros ir elektronikos įranga
 • Darbuotojų sauga
 • Metalų technologija
 • Automobilių techninė priežiūra
 • Specialybės kalba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Automobilių serviso įmonių technologijos
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Variklių valdymo sistemos / Automobilių techninė ekspertizė
 • Bendravimo psichologija / Inžineriniai tyrimai
 • Filosofija / Sociologija
 • Civilinė sauga
 • Kėbulų remontas/ Variklių remontas
 • Transporto ekonomika
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
Dalykų aprašų santraukos