Automobilių techninis eksploatavimas

200 Eur tikslinė stipendija visą studijų laikotarpį!  Informatikos ir inžinerijos studentai skatinami 200 eurų stipendijomis – plačiau apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paramą studentams skaitykite ČIA.

Nors dalis vairuotojų ir jaučiasi viską išmanantys apie automobilius, vis dėlto automobilis labiausiai džiaugiasi, jeigu jo techninę priežiūrą atlieka, diagnostika ir remontu užsiima kvalifikuotas specialistas, parengtas Automobilių techninio eksploatavimo programą vykdančioje Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

Ši studijų programa apima tiek lengvųjų, tiek krovininių automobilių konstrukcijas, sistemas, techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą, todėl programos absolventai išeina puikiai pasirengę dirbti su pačiomis įvairiausiomis transporto priemonėmis.

Praktikos atliekamos ir lengvųjų, ir krovininių automobilių specializuotuose servisuose, moderniose techninės priežiūros ir diagnostikos dirbtuvėse Kolegijoje. Šiose dirbtuvėse Automobilių techninio eksploatavimo programos baigiamojo kurso studentai jau kelerius metus iš eilės kartu su dėstytojais ir kolegomis iš kitos studijų programos kaip baigiamuosius projektus pristato įvairias transporto priemones: sportinį automobilį, elektrinį pramoginį kartingą, elektrinį motorolerį, elektra varomą dviratį, elektra varomus triračius.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

ČIA galite apžiūrėti transporto inžinerijos studijų krypties programų materialinę bazę.

Domina ši studijų programa? Sužinok daugiau apie konkursinio balo sandarą

Stojančiuosius konsultuojame telefonu  +370 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 211 kab., Šiauliai).

 

Konkursinio balo sandara

Brandos atestato dalyko įvertinimo tipas

Brandos atestato dalykas

Konkursinio balo sudarymo svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

matematika

0,4

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija

0,2

Brandos egzaminas arba metinis pažymys

bet koks dalykas, nesutampantis su kitais, kurio VBE organizuojamas einamaisiais metais arba kvalifikacijos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas

lietuvių kalba ir literatūra

0,2

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė Šiaulių apskrityje aukštoji mokykla, rengianti automobilių techninio eksploatavimo specialistus. Kolegijai priklausančiose moderniose automobilių techninės priežiūros ir diagnostikos dirbtuvėse studentai kartu su dėstytojais kūrybiškai pritaiko savo žinias ir patirtį, konstruoja įvairius  imitacinius stendus, realiai veikiančias įspūdingas transporto priemones, pavyzdžiui, sportinio automobilio prototipą, elektrinį kartingą, elektrinį motorolerį ar elektra varomą keturratį dviratį.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventas galės dirbti inžinieriumi, meistru, padalinio vadovu automobilių remonto ir priežiūros įmonėje, autoservise, automobilių techninių apžiūrų centre arba galės vykdyti individualią veiklą.
Tolesnės studijų galimybės

Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės transporto inžinerijos studijų krypties programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Transporto inžinerijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX048
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Transporto inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Transporto inžinerijos katedros vedėjas lektorius Remigijus Juknevičius, el. paštas r.juknevicius@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 73
svako-2020-automobiliu-techninis-eksploatavimas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti transporto priemonių agregatus, sistemas bei junginius, vykdyti automobilių techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.

Numatomi studijų rezultatai

Žinios ir jų taikymas
 • Išmanyti bendruosius matematikos, fizikos, mechanikos, medžiagų mokslo, elektronikos ir informacinių technologijų dėsningumus;
 • Išmanyti esmines transporto inžinerijos mokslų studijų krypties sąvokas ir suprasti jų turinį;
 • Išmanyti pamatines ir naujausias automobilių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus;
 • Vertinti inžinerijoje naudojamų medžiagų, konstrukcinių elementų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose;
 • Suprasti automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonių inžineriniuose sprendimuose taikomas įvairiakryptes technologijas;
 • Žinoti skaitmeninių technologijų, daiktų interneto, verslo valdymo sistemų taikymo galimybes transporto inžinerijoje.
Specialieji (inžinerinės analizės ir projektavimo) gebėjimai
 • reikalavimus, įvertinant mokslo ir technologijų pasiekimus;
 • Analizuoti ir vertinti automobilių techninės būklės atitiktį norminių dokumentų bei standartų reikalavimams;
 • Parinkti optimalius technologinius įrenginius, priemones ir medžiagas, reikalingus automobilių techninei priežiūrai ar remontui atlikti;
 • Spręsti automobilių techninės priežiūros ir remonto projektavimo uždavinius pagal nustatytus techninius, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus naudojant specializuotą programinę įrangą.
Gebėjimai atlikti tyrimus ir praktinė veikla
 • Rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus automobilių techninės priežiūros ir remonto vykdymui, naudojantis informacijos tinklais, duomenų bazėmis;
 • Vykdyti taikomuosius tyrimus, naudojant laboratorinę įrangą, analizuoti gautus rezultatus bei pateikti išvadas;
 • Turėti darbo su technologine įranga, naudojama transporto inžinerijoje, įgūdžių;
 • Planuoti ir vykdyti transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, įvertinant tvarumo koncepciją;
 • Valdyti transporto priemonių  agregatų, sistemų bei junginių remonto technologinį procesą
 • Įgyvendinti projektus  autoservisuose, įvertinant dirbtinio intelekto principus, darbuotojų saugos  reikalavimus, tvarumo ir žiedinės ekonomikos koncepcijas.
 • Suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes, planuoti ir organizuoti įmonės (padalinio) veiklą.
Asmeniniai (sprendimų priėmimo, mokymosi visą gyvenimą, bendradarbiavimo ir komandinio darbo) gebėjimai
 • Bendrauti su specialistais valstybine ir užsienio kalbomis, pavieniui ir komandoje sprendžiant profesinės veiklos uždavinius;
 • Suprasti automobilių techninės priežiūros ir remonto poveikį aplinkai, būti atsakingam už veiklos kokybę, savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje.
   

Studijuojami dalykai ir praktikos

 

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Automobilių varikliai
 • Fizika
 • Inžinerinė grafika
 • Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos
 • Matematika
 • Informacinės technologijos
 • Kūno kultūra
 • Aplinkos ir darbuotojų sauga
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių elektros ir elektronikos įranga
 • Automobilių techninė priežiūra
 • Sociologija / Filosofija
 • Specialybės kalba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Automobilių serviso įmonių technologijos
 • Automobilių techninė ekspertizė
 • Inžineriniai tyrimai 
 • Transporto ekonomika ir vadyba
 • Variklių valdymo sistemos / Variklių remontas
 • Civilinė sauga
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Automobilių konstrukcijos
 • Elektronika
 • Kompiuterinė grafika
 • Techniniai matavimai
 • Techninė mechanika
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių remonto technologijos
 • Tvarus automobilių eksploatavimas
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Autonominiai automobiliai / Išmaniosios transporto sistemos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Transporto ekonomika ir vadyba
 • Baigiamoji praktika
 • Komercinių automobilių techninė priežiūra ir remontas / Elektrinių ir hibridinių automobilių techninė priežiūra ir remontas
 • Bendravimo psichologija / Transporto teisė
 • Baigiamasis projektas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Automobilių varikliai
 • Fizika
 • Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos
 • Matematika
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių elektros ir elektronikos įranga
 • Kompiuterinė grafika
 • Techniniai matavimai
 • Specialybės anglų kalba / Specialybės rusų kalba / Specialybės vokiečių kalba
 • Automobilių remonto technologijos
 • Tvarus automobilių eksploatavimas
 • Autonominiai varikliai / Išmaniosios transporto sistemos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Automobilių techninė ekspertizė
 • Inžineriniai tyrimai
 • Transporto ekonomika  ir vadyba
 • Komercinių automobilių techninė priežiūra ir remontas / Elektrinių ir hibridinių automobilių techninė priežiūra ir remontas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Automobilių konstrukcijos
 • Elektronika
 • Inžinerinė grafika
 • Techninė mechanika
 • Informacinės technologijos
 • Aplinkos ir darbuotojų sauga
 • Automobilių techninė priežiūra
 • Sociologija / Filosofija
 • Specialybės kalba
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Automobilių serviso įmonių technologijos
 • Automobilių serviso įmonių technologijų praktika
 • Variklių valdymo sistemos / Variklių remontas
 • Bendravimo psichologija / Transporto teisė
 • Civilinė sauga

 

 • Transporto ekonomika ir vadyba
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas
Dalykų aprašų santraukos