Sveikatos priežiūros fakulteto studentams

SVARBU! Tvarkaraštyje prie grupės trumpinio nurodytas skaičius reiškia įstojimo metus, pavyzdžiui, SD21 – 2021 m. įstojusių Socialinio darbo programos studentų grupė.

Raidė I prie grupės pavadinimo trumpinio reiškia ištęstines studijas, pavyzdžiui, IBA21 – 2021 m.  įstojusių Buhalterinės apskaitos programos studentų ištęstinių studijų grupė.

IND – individualiosios studijos;

IN – individualiosios išlyginamosios studijos;

INT – individualiosios intensyviosios studijos.

Jeigu prie tvarkaraščio nenurodyta kitaip, paskaitos šio fakulteto studentams vyksta Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, M. K. Čiurlionio g. 16A, Šiauliai.

Laisvai pasirenkamų dalykų egzaminų tvarkaraštis 2021–2022 m. rudens semestrui

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2021–2022 m. m.

 

2021–2022 m. rudens semestro egzaminų tvarkaraštis

 

Laisvai pasirenkamų dalykų egzaminų tvarkaraštis 2021–2022 m. rudens semestrui

Bendrosios praktikos slauga BPS21, BPS20, BPS19

Kineziterapija KNZ21, KNZ20, KNZ19

Kosmetologija K21, K20, K19
 

 


 

2021–2022 m. rudens semestro studijų tvarkaraštis

 

Bendrosios praktikos slauga BPS21, BPS20, BPS19, BPS19 (nuo spalio 4 d.)

Kineziterapija KNZ21, KNZ20, KNZ19

Kosmetologija K21, K20, K19

Socialinis darbas SD21, SD20, SD20 (lapkričio 8–26 d. Sociologija ir socialinės problemos (anglų k.)), SD19

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2021–2022 m. m.

 

2021–2022 m. rudens semestro egzaminų tvarkaraštis

Laisvai pasirenkamų dalykų egzaminų tvarkaraštis 2021–2022 m. rudens semestrui

Socialinis darbas ISD21, ISD20, ISD19, INDISD19, ISD18

 

2021–2022 m. rudens semestro studijų tvarkaraštis

Socialinis darbas ISD21, ISD20, ISD19, INDISD19, ISD18