Sveikatos priežiūros fakulteto studentams

SVARBU! Tvarkaraštyje prie grupės trumpinio nurodytas skaičius reiškia įstojimo metus, pavyzdžiui, SD20 – 2020 m. įstojusių Socialinio darbo programos studentų grupė.

Raidė I prie grupės pavadinimo trumpinio reiškia ištęstines studijas, pavyzdžiui, IBA20 – 2020 m.  įstojusių Buhalterinės apskaitos programos studentų ištęstinių studijų grupė.

IND – individualiosios studijos;

IN – individualiosios išlyginamosios studijos;

INT – individualiosios intensyviosios studijos.

Jeigu prie tvarkaraščio nenurodyta kitaip, paskaitos šio fakulteto studentams vyksta Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, M. K. Čiurlionio g. 16A, Šiauliai.

LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ PASKAITŲ TVARKARAŠTIS (2020–2021 M. M. PAVASARIO SEMESTRAS)
 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2020–2021 m. m. (nuo 2021 01 01)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ 2021 M. M. PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI

Bendrosios praktikos slauga BPS20 (nuo 01 18), BPS19, BPS18

Kineziterapija KNZ20 (nuo 03 18), KNZ19

Kosmetologija K20 (nuo vasario 8 d.), K19 (vasaris–balandis), K18 (sausis)

Odontologinė priežiūra OP18

Socialinis darbas SD20, SD19, SD18

NUOLATINIŲ STUDIJŲ 2020–2021 M. M. PAVASARIO SEMESTRO EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Bendrosios praktikos slauga BPS20, BPS19, BPS18

Kineziterapija KNZ20, KNZ19, KNZ18

Kosmetologija K20, K19, K18

Odontologinė priežiūra OP18

Socialinis darbas SD20, SD19, SD18

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2020–2021 m. m. (nuo 2021 01 25)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ 2020–2021 M. M. PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI (pavasario semestras)

Socialinis darbas ISD20, ISD19ISD18, ISD17, INDISD17

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ 2020–2021 M. M. EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI (pavasario semestras)

Socialinis darbas ISD20, ISD19ISD18, ISD17, INDISD17