Sveikatos priežiūros fakulteto studentams

SVARBU! Tvarkaraštyje prie grupės trumpinio nurodytas skaičius reiškia įstojimo metus, pavyzdžiui, SD21 – 2021 m. įstojusių Socialinio darbo programos studentų grupė.

Raidė I prie grupės pavadinimo trumpinio reiškia ištęstines studijas, pavyzdžiui, IBA21 – 2021 m.  įstojusių Buhalterinės apskaitos programos studentų ištęstinių studijų grupė.

IND – individualiosios studijos;

IN – individualiosios išlyginamosios studijos;

INT – individualiosios intensyviosios studijos.

Jeigu prie tvarkaraščio nenurodyta kitaip, paskaitos šio fakulteto studentams vyksta Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, M. K. Čiurlionio g. 16A, Šiauliai.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2021–2022 m. m.

 

2021–2022 m. pavasario semestro studijų tvarkaraštis

Bendrosios praktikos slauga BPS21, BPS20, BPS19

Kineziterapija KNZ21, KNZ20, KNZ19

Kosmetologija K21, K20, K19

Socialinis darbas SD21, SD20, SD19

 


 

2021–2022 m. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis

Bendrosios praktikos slauga BPS21, BPS20, BPS19

Kineziterapija KNZ21, KNZ20, KNZ19

Kosmetologija K21, K20, K19

Socialinis darbas SD21, SD20, SD19
 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2021–2022 m. m.

 

2021–2022 m. pavasario semestro studijų tvarkaraštis

Socialinis darbas ISD21, ISD20, ISD19, INDISD19, ISD18

 

2021–2022 m. pavasario semestro egzaminų tvarkaraštis

Socialinis darbas ISD21, ISD20, ISD19, INDISD19, ISD18