Verslo ir technologijų fakulteto studentams

SVARBU! Tvarkaraštyje prie grupės trumpinio nurodytas skaičius reiškia įstojimo metus, pavyzdžiui, SD19 – 2019 m. įstojusių Socialinio darbo programos studentų grupė.

Raidė I prie grupės pavadinimo trumpinio reiškia ištęstines studijas, pavyzdžiui, IBA19 – 2019 m.  įstojusių Buhalterinės apskaitos programos studentų ištęstinių studijų grupė.

IND – individualiosios studijos;

IN – individualiosios išlyginamosios studijos;

INT – individualiosios intensyviosios studijos.


 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ BEI VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2019–2020 m. m.

INFORMATIKOS IR INŽINERIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2019–2020 m. m.

NUOLATINIŲ STUDIJŲ 2019–2020 M. M. PAVASARIO SEMESTRO EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Automobilių techninis eksploatavimas

ATE19, ATE18

Autotransporto elektronika

AE18

Informacinių sistemų technologija

IST19, IST18

Multimedijos technologijos

MT18

Statyba

S19

Transporto logistikos technologijos

TLT19, TLT18

NUOLATINIŲ STUDIJŲ 2019–2020 M. M. PAVASARIO SEMESTRO PASKAITŲ TVARKARAŠTIS

Aplinkos apsauga

APA17

Automatikos ir elektros inžinerija

AEI17

Automobilių techninis eksploatavimas

ATE19, ATE18, ATE17

Autotransporto elektronika

AE18, AE17

Buhalterinė apskaita

BA19, BA18, BA17

Finansai

F19

Gamybos ir logistikos vadyba

GLV19 (nuo 03 02 iki 04 05) 

Informacijos valdymas

IV19

Informacinių sistemų technologija

IST19, IST18, IST17

Įmonių ir įstaigų administravimas

AD18, AD17 | AD18, AD17 (nuo 02 24 iki 03 29)

Multimedijos technologijos

MT18, MT17


Statyba

S19, S17

Transporto logistikos technologijos

TLT19, TLT18, TLT17

Turizmas ir viešbučiai

TV19

SOCIALINIŲ MOKSLŲ BEI VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2019–2020 m. m.

INFORMATIKOS IR INŽINERIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2019–2020 M. M.

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ 2019–2020 M. M. PAVASARIO SEMESTRO PASKAITŲ TVARKARAŠTIS

Buhalterinė apskaita

IBA19, IBA18, IBA17, IBA16

Gamybos ir logistikos vadyba

IGLV18

Informacijos valdymas

IIV18, IIV17, IIV16

Įmonių ir įstaigų administravimas 

IAD19, IAD17

Mechatronika

IM19

Tarptautinis verslas

ITAV17