Verslo ir technologijų fakulteto studentams

SVARBU! Tvarkaraštyje prie grupės trumpinio nurodytas skaičius reiškia įstojimo metus, pavyzdžiui, SD20 – 2020 m. įstojusių Socialinio darbo programos studentų grupė.

Raidė I prie grupės pavadinimo trumpinio reiškia ištęstines studijas, pavyzdžiui, IBA20 – 2020 m.  įstojusių Buhalterinės apskaitos programos studentų ištęstinių studijų grupė.

IND – individualiosios studijos;

IN – individualiosios išlyginamosios studijos;

INT – individualiosios intensyviosios studijos;

CR – centriniai kolegijos rūmai (Aušros al. 40, Šiauliai);

VTF I – Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai (Aušros al. 40, įėjimas iš Tilžės g. pusės, Šiauliai);

VTF II – Verslo ir technologijų fakulteto II rūmai (Vilniaus g. 137, Šiauliai).


 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ BEI VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2020–2021 m. m.

INFORMATIKOS IR INŽINERIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2020–2021 m. m.

NUOLATINIŲ STUDIJŲ 2020–2021 M. M. PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI

Autotransporto elektronika AE18

Automatikos ir elektros inžinerija AEI20, AEI20 (nuo 11 30)

Aplinkos apsauga APA20

Automobilių techninis eksploatavimas ATE20, ATE19, ATE18 (nuo 2020 10 12), ATE20, ATE19, ATE18

Buhalterinė apskaita BA20, BA19, BA18

Finansai F19

Gamybos ir logistikos vadyba GLV20, GLV19 (nuo rugsėjo 28 d.)

Informacijos valdymas IV20, IV19

Informacinių sistemų technologija IST20, IST19, IST18

Įmonių ir įstaigų administravimas AD20, AD18 (nuo rugsėjo 28 d.)

Multimedijos technologijos MT18

Organizacijos komunikacija ir rinkodara OKR20

Statyba S20, S19

Tarptautinis verslas TAV20

Transporto logistikos technologijos TLT19, TLT18

Turizmas ir viešbučiai TV19