Verslo ir technologijų fakulteto studentams

SVARBU! Tvarkaraštyje prie grupės trumpinio nurodytas skaičius reiškia įstojimo metus, pavyzdžiui, SD19 – 2019 m. įstojusių Socialinio darbo programos studentų grupė.

Raidė I prie grupės pavadinimo trumpinio reiškia ištęstines studijas, pavyzdžiui, IBA19 – 2019 m.  įstojusių Buhalterinės apskaitos programos studentų ištęstinių studijų grupė.

IND – individualiosios studijos;

IN – individualiosios išlyginamosios studijos;

INT – individualiosios intensyviosios studijos.

LAISVAI PASIRENKAMŲ DALYKŲ TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M. RUDENS SEMESTRUI
 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ BEI VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2019–2020 m. m.

INFORMATIKOS IR INŽINERIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ NUOLATINIŲ STUDIJŲ GRAFIKAS 2019–2020 m. m.

Aplinkos apsauga

APA17

Automatikos ir elektros inžinerija

AEI17

Automobilių techninis eksploatavimas

ATE19, ATE18, ATE17

Autotransporto elektronika

AE18, AE17

Buhalterinė apskaita

BA19, BA18, BA17

Finansai

F19

Gamybos ir logistikos vadyba

GLV19

Informacijos valdymas

IV19

Informacinių sistemų technologija

IST19, IST18, IST17

Įmonių ir įstaigų administravimas

AD18, AD17

Multimedijos technologijos

MT18, MT17


Statyba

S19, S17

Tarptautinis verslas

TAV17

Transporto logistikos technologijos

TLT19, TLT18, TLT17

Turizmas ir viešbučiai

TV19