Erasmus+ studijos

„Erasmus+“ programa suteikia studentams galimybę vykti studijų mainams (1-2 semestras) į 27 ES valstybes, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Makedoniją ir Turkiją.

ŠVK studentai „Erasmus+“ studijoms gali vykti į daugiau nei 130 partnerių, 21 ES šalyje. 

 

DALYVAUTI „ERASMUS+“ ATRANKOJE GALI: 

1. Pirmo ir antro kurso nuolatinių studijų studentai;

2. Studentai, kurie studijų pakopoje studijoms ir praktikai nėra išnaudoję 12 mėn. „Erasmus+“ mobilumo limito.

 

Dalyvauti Erasmus+ konkurse ir pretenduoti išvykti dalinėms studijoms gali visi motyvuoti ir gerai mokantys užsienio kalbą nuolatinių studijų studentai. Atranką vykdo Šiaulių valstybinės kolegijos Tarptautinių ryšių skyrius kartu su atitinkamais fakultetais bei katedromis.

Minimalus Erasmus+ dalinių studijų laikotarpis yra 2 mėnesiai. Erasmus+ dalinėms studijoms leidžiama išvykti neribotą kartų skaičių, tačiau bendra mobilumo mėnesių suma, įskaitant Erasmus+ praktikos mobilumus ir BIP veiklas, negali viršyti 12 mėnesių. Vieno semestro dalinių studijų apimtis turi sudaryti ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų, dviejų semestrų – ne mažiau kaip 60 ECTS kreditų. Visi surinkti kreditai (kai išklausytas kursas ir gaunamas teigiamas egzamino arba įskaitos įvertinimas) privalės būti užskaitomi Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

 

DAUGIAU APIE ATRANKAS 

 

FINANSAVIMAS

Kiekvienam studentui, išvykstančiam „Erasmus+“ studijoms, skiriama stipendija. 

 

Priimančioji šalis

 

ES  „Erasmus+“ dotacijos suma mėnesiui, EUR

1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Norvegija, Suomija, Švedija

600

2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija

600

3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija

540

Erasmus+ stipendija mobilumo dalyviui išmokama per du kartus: 80% skirtos dotacijos išmokama pasirašius dotacijos sutartį, 20% skirtos dotacijos išmokama studentui grįžus ir atsiskaičius už Erasmus+ dalines studijas.

Mažiau galimybių turintys studentai: mažiau galimybių turintys studentai gauna papildomą individualią 250 EUR per mėnesį paramą prie ES „Erasmus+“ dotacijos. 

 

Prieš išvykstant 

„Erasmus+“ studijoms atrinktiems studentams surengiamas susitikimas, kurio metu studentai supažindinami su išvykimo į užsienio institucijas dokumentų pildymo tvarka. Apie juos atrinkti studentai informuojami el. paštu. 

Pasirengimas dalinėms studijoms

– Atsižvelgiant į savo studijų programos dalykus, pasirinkti studijuojamus dalykus iš užsienio šalies aukštosios mokyklos siūlomo dalykų sąrašo. Pasirinkimas turi būti patvirtintas katedros vedėjo ir fakulteto prodekano.

Užpildyti Online Learning Agreement arba studijų sutartį (angl. Learning Agreement for studies);

– Priimančiai užsienio aukštajai mokyklai reikalaujant, užpildyti registracijos formą (ang. Application form);

– Pasirašyti finansinę sutartį:

– Pasidomėti apgyvendinimu / kelione. 

 

Išvykus

Studentas, norėdamas pakeisti suderintą studijų sutartį, privalo pranešti „Erasmus“ koordinatoriui. Gavęs leidimą keisti dayką, studentas turi užpildyti DURING THE MOBILITY FORM. Tai būtina padaryti per vieną mėnesį nuo atvykimo į užsienio universitetą.

Norėdamas pratęsti studijas partnerinėje institucijoje dar vienam semestrui, studentas turi apie tai pranešti „Erasmus“ koordinatoriui ne vėliau kaip 1 mėn. iki planuoto mobilumo pabaigos. Prasitęsimas galimas tik pavasario semestrui.

 

Grįžus

Sklandų „Erasmus+“ studijų suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, rezultatų įskaitymą po „Erasmus+“ studijų laikotarpio reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Grįžus tarptautinių ryšių koordinatoriui reikia pristatyti:

1. Sertifikatą (angl. Certificate), kuris turi būti patvirtintas priimančios institucijos atstovo parašu.

Atkreipkite dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su jūsų „Erasmus+“ finansinėje sutartyje numatytomis studijų datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pailginus laikotarpį), būtina informuoti Tarptautinių ryšių koordinatorių.

2. Studijų sutarties pakeitimų lapą (angl. Learning Agreement for studies / During the Mobility) – jeigu studijų metu keitėte dalykus.

3. Pasiekimų įvertinimo lapelį (angl. Transcript of Records).

4. Užpildytą „Participant report“ ataskaitą, kuri bus suformuota ir atsiųsta elektroniniu paštu.

5. Aprašymą apie mobilumą priimančioje institucijoje ir nuotrauką. Viskas bus pateikiama viešojoje erdvėje. 

Visus užpildytus dokumentus studentas turi pateikti Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui iki nustatyto termino. Studentui pateikus visus reikiamus mobilumą patvirtinančius dokumentus, Tarptautinių ryšių skyrius inicijuoja 20% skirtos dotacijos išmokėjimą. 

 

 

 

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių skyriuje (CR 206 kabinetas):

Raminta Kudrickaitė, Tarptautinių ryšių koordinatorė –Erasmus+ dalinės studijos
Tel. +370 41 43 37 93
El. paštas r.kudrickaite@svako.lt