Erasmus+ ne ES šalyse

Erasmus+ studijos šalyse partnerėse – tai galimybė studijuoti viename iš partnerystės ryšiais susijusių ne ES šalyse esančių universitetų ir gauti Erasmus+ stipendiją (700 EUR per mėnesį) + paramą kelionės išlaidoms atsižvelgiant į atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos. Kelionės atstumui nustatyti pasitelkiama internetinė atstumų skaičiuoklė, kuri yra pateikta Europos Komisijos tinklalapyje.

Kelionės išlaidų normos

Kelionės atstumas

Suma (vienam dalyviui)

Nuo 100 iki 499 km

180 EUR

Nuo 500 iki 1999 km

275 EUR

Nuo 2000 iki 2999 km

360 EUR

Nuo 3000 iki 3999 km

530 EUR

Nuo 4000 iki 7999 km

820 EUR

8000 km arba daugiau

1100 EUR

Stipendija mokama per du kartus. Prieš mobilumą pervedama 80 proc. sumos, likę 20 proc. yra pervedami po mobilumo, pristačius reikiamus dokumentus ir užpildžius elektroninę ataskaitą.

Studentai studijų mainams gali rinktis Šiaulių valstybinės kolegijos partnerines institucijas iš ne ES šalių: Albanijos, Gruzijos ir kt. Šalių sąrašą galima rasti čia.

Veiklos trukmė

Studijos užsienyje trunka nuo 3 iki 12 mėnesių. Kiekvienas studentas turi teisę naudotis programos teikiamomis galimybėmis ne ilgiau nei 12 mėnesių per visą studijų laikotarpį.

Kaip tapti Erasmus+ studentu mobilumui ne Europos Sąjungos šalyse?

Tarptautinių ryšių skyrius skelbia ir organizuoja viešą konkursą Erasmus+ studentų vietoms laimėti.

 

PRIEŠ IŠVYKSTANT 

1. Susitariama dėl mobilumo programos ir pasirašoma studijų sutartis (angl. Learning Agreement for Studies), sutartyje nurodyta privaloma studijų programa, kurią patvirtina studentas, jį siunčianti ir priimanti institucijos. Šiose sutartyje apibrėžiami tiksliniai mokymosi užsienyje rezultatai ir pateikiamos oficialaus pripažinimo nuostatos, taip pat nurodomas studijų laikotarpis ir vieta. Siunčianti institucija ir studentas turėtų sutarti dėl kalbos mokėjimo lygio (pagrindinės dėstymo kalbos), kurį studentas turi būti pasiekęs iki studijų laikotarpio pradžios.

2. Pasirašoma finansinė sutartis, kurioje numatomas studijų laikotarpis, skiriamos stipendijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

IŠVYKUS

Studentas, norėdamas pakeisti suderintą studijų sutartį, privalo pranešti „Erasmus“ koordinatoriui. Gavęs leidimą keisti dayką, studentas turi užpildyti DURING THE MOBILITY FORM. Tai būtina padaryti per vieną mėnesį nuo atvykimo į užsienio universitetą.

Norėdamas pratęsti studijas partnerinėje institucijoje dar vienam semestrui, studentas turi apie tai pranešti „Erasmus“ koordinatoriui ne vėliau kaip 1 mėn. iki planuoto mobilumo pabaigos. Prasitęsimas galimas tik pavasario semestrui.

GRĮŽUS

Sklandų „Erasmus+“ studijų suderinimą tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, rezultatų įskaitymą po „Erasmus+“ studijų laikotarpio reguliuoja Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

Grįžus tarptautinių ryšių koordinatoriui reikia pristatyti:

1. Sertifikatą (angl. Certificate), kuris turi būti patvirtintas priimančios institucijos atstovo parašu ir antspaudu (1 originalą).

Atkreipkite dėmesį į žymimas atvykimo ir išvykimo datas, kurios turi sutapti su jūsų „Erasmus+“ finansinėje sutartyje numatytomis studijų datomis. Pasikeitus datoms (sutrumpinus ar pailginus laikotarpį), būtina informuoti Tarptautinių ryšių koordinatorių.

2. Studijų sutarties pakeitimų lapą (angl. Learning Agreement for studies / During the Mobility) – jeigu studijų metu keitėte dalykus.

3. Pasiekimų įvertinimo lapelį (angl. Transcript of Records) (1 originalą).

4. Užpildytą „Participant report“ ataskaitą, kuri bus suformuota ir atsiųsta elektroniniu paštu.

5. Aprašymą apie mobilumą priimančioje institucijoje ir nuotrauką. Viskas bus pateikiama viešojoje erdvėje. 

Visus užpildytus dokumentus studentas turi pateikti Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriui iki nustatyto termino. Studentui pateikus visus reikiamus mobilumą patvirtinančius dokumentus, Tarptautinių ryšių skyrius inicijuoja 20% skirtos dotacijos išmokėjimą. 

 

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių skyriuje (CR 206 kabinetas):
El. paštas: iro@svako.lt