Studijų programos, formos, kaina

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai: 

NL – nuolatinės studijos, trukmė – 3 m. (Išimtis: Bendrosios praktikos slaugos studijų programos trukmė – 3,5 m.). Užsiėmimai vyksta Kolegijoje darbo dienomis, tvarkaraščio forma – dieninė.

I – ištęstinės studijos, trukmė – 4 m. Užsiėmimai vyksta įvadinėmis 2 savaičių trukmės sesijomis (viena sesija per semestrą) ir paskirtais savaitgaliais Kolegijoje, tvarkaraščio forma – sesijinė.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Valstybės nefinansuojamų vietų studentai, pasirašydami studijų sutartį, įsipareigoja sumokėti Kolegijos nustatytą studijų kainą per dvi savaites nuo studijų arba semestro pradžios. Paprastai metinė studijų kaina sumokama dalimis per du kartus: pusė kainos – rudens semestre, likusi pusė – pavasario semestre (vienerius studijų metus sudaro du semestrai – rudens (rugsėjis–sausis) ir pavasario (vasaris–birželis). Mokėjimo už studijas informacija bei rekvizitai nurodomi studijų sutartyje.

* Studijų kaina 2020 metams bus patvirtinta 2020 m.

PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2020 M. PRIĖMIMUI (projektas)

Valstybinis
kodas
Studijų programos pavadinimas Studijų forma

Metinė studijų kaina*

    NL I NL I
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI 
6531GX030 Bendrosios praktikos slauga NL - - -
6531GX032 Kineziterapija NL - - -
6531GX033 Kosmetologija NL - - -
6531GX046 Odontologinė priežiūra NL - - -
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
6531JX016

Informacijos valdymas

NL I - -
6531JX017 Organizacijos komunikacija NL - - -
6531JX017 Organizacijos komunikacija (anglų kalba) NL - - -
6531JX018 Socialinis darbas NL I - -
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX079 Buhalterinė apskaita NL I - -
6531LX080 Finansai NL - - -
6531LX095 Gamybos ir logistikos vadyba NL I - -
6531LX081

Įmonių ir įstaigų administravimas

NL I - -
6531LX082 Tarptautinis verslas  NL I - -
6531LX083 Turizmas ir viešbučiai NL - - -
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX021

Informacinių sistemų technologija
Specializacijos:
1. Grupinio darbo sistemos
2. Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
3. Programavimas išmaniesiems įrenginiams.

NL I - -
6531BX022 Multimedijos technologijos NL - - -
6531BX040 Programų sistemos  - I - -
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
6533EX002 Automatikos ir elektros inžinerija NL I - -
6531EX048 Automobilių techninis eksploatavimas NL I - -
6533EX003 Autotransporto elektronika NL - - -
6531EX062 Mechatronika NL - - -
6531EX050 Statyba NL I - -
6531EX051 Transporto logistikos technologijos NL I - -