Studijų programos, formos, kaina

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai: 

NL – nuolatinės studijos, trukmė 3 m. Užsiėmimai vyksta Kolegijoje darbo dienomis pagal priėmimo taisyklėse numatytas tvarkaraščio formas.

Išimtis: Bendrosios praktikos slaugos studijų programos trukmė 3,5 m.

I – ištęstinės studijos, trukmė 4 m. Užsiėmimai vyksta įvadinėmis 2 savaičių trukmės sesijomis (1 sesija per semestrą) ir paskirtais savaitgaliais Kolegijoje, pagal priėmimo taisyklėse numatytas tvarkaraščio formas

* Priėmimas į šią naują studijų programą bus vykdomas, jei ji bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

** Priimama tik į valstybės nefinansuojamas vietas per tiesioginį priėmimą Kolegijoje.

Valstybinis
kodas
Studijų programos pavadinimas Studijų
forma

Metinė studijų
kaina, Eur

    NL I NL I
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI 
6531GX030 Bendrosios praktikos slauga NL - 1520 -
6531GX031 Burnos higiena NL - 1520 -
6531GX032 Kineziterapija NL
NL (anglų k.)
- 1520 -
6531GX033 Kosmetologija NL - 1520 -
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
6531JX016 Informacijos valdymas - I - 855
6531JX017 Organizacijos komunikacija NL - 1140 -
6531JX018 Socialinis darbas NL I 1140 855
6531JX018 Socialinis darbas (Telšiuose)** - I - 855
6531JX018 Socialinis darbas (Mažeikiuose)** - I - 855
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX079 Buhalterinė apskaita NL I 1140 855
6531LX079 Buhalterinė apskaita (Mažeikiuose)** - I - 855
6531LX080 Finansai (Telšiuose)** - I - 855
  Gamybos ir logistikos vadyba* NL - 1140 -
6531LX081 Įmonių ir įstaigų administravimas NL - 1140 -
6531LX081 Įmonių ir įstaigų administravimas (Mažeikiuose)** - I - 855
6531LX082 Tarptautinis verslas NL (anglų k.) I 1140 855
6531LX083 Turizmas ir viešbučiai (Telšiuose)** - I - 855
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX021 Informacinių sistemų technologija NL I 1520 1140
6531BX021 Informacinių sistemų technologija (Telšiuose)** - I - 1140
6531BX022 Multimedijos technologijos NL - 1520 -
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
6531EX047 Aplinkos apsauga NL - 1520 -
6533EX002 Automatikos ir elektros inžinerija NL I 1520 1140
6533EX002 Automatikos ir elektros inžinerija (Mažeikiuose)** - I - 1140
6531EX048 Automobilių techninis eksploatavimas NL I 1520 1140
6533EX003 Autotransporto elektronika NL - 1520 -
6531EX050 Statyba NL I 1520 1140
6531EX051 Transporto logistikos technologijos NL I 1520 1140