Studijų programos, formos, kaina

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai: 

NL – nuolatinės studijos, trukmė – 3 m. (Išimtis: Bendrosios praktikos slaugos studijų programos trukmė – 3,5 m.). Užsiėmimai vyksta Kolegijoje darbo dienomis, tvarkaraščio forma – dieninė.

I – ištęstinės studijos, trukmė – 4 m. Užsiėmimai vyksta įvadinėmis 2 savaičių trukmės sesijomis (viena sesija per semestrą) ir paskirtais savaitgaliais Kolegijoje, tvarkaraščio forma – sesijinė.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Valstybės nefinansuojamų vietų studentai, pasirašydami studijų sutartį, įsipareigoja sumokėti Kolegijos nustatytą studijų kainą per dvi savaites nuo studijų arba semestro pradžios. Paprastai metinė studijų kaina sumokama dalimis per du kartus: pusė kainos – rudens semestre, likusi pusė – pavasario semestre (vienerius studijų metus sudaro du semestrai – rudens (rugsėjis–sausis) ir pavasario (vasaris–birželis). Mokėjimo už studijas informacija bei rekvizitai nurodomi studijų sutartyje.

PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2020 M. PRIĖMIMUI

Valstybinis
kodas
Studijų programos pavadinimas Studijų forma

Metinė studijų kaina

    NL I NL I
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI 
6531GX030 Bendrosios praktikos slauga NL - 2223 Eur -
6531GX032 Kineziterapija NL - 2223 Eur -
6531GX033 Kosmetologija NL - 2223 Eur -
6531GX046 Odontologinė priežiūra NL - 2223 Eur -
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
6531JX016

Informacijos valdymas

NL I 1638 Eur 1228,50 Eur
6531JX017 Nauja! Organizacijos komunikacija ir rinkodara NL - 1638 Eur -
6531JX018 Socialinis darbas NL I 1638 Eur 1228,50 Eur
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX079 Buhalterinė apskaita NL I 1638 Eur 1228,50 Eur
6531LX080 Finansai NL - 1638 Eur -
6531LX095 Gamybos ir logistikos vadyba NL I 1638 Eur 1228,50 Eur
6531LX081

Įmonių ir įstaigų administravimas

NL I 1638 Eur 1228,50 Eur
6531LX082 Tarptautinis verslas  NL I 1638 Eur 1228,50 Eur
6531LX083 Turizmas ir viešbučiai NL - 1638 Eur -
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX021

Informacinių sistemų technologija + tikslinė 200 Eur stipendija
Specializacijos:
1. Grupinio darbo sistemos
2. Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
3. Programavimas išmaniesiems įrenginiams.

NL I 2223 Eur 1667,25 Eur
6531BX022 Multimedijos technologijos VYKSTA TIESIOGINIS PRIĖMIMAS! Kontaktinė informacija renkama ŠVK priėmimo tarnyboje) NL - 2223 Eur -
6531BX040 Nauja! Programų sistemos + tikslinė 200 Eur stipendija - I - 1667,25 Eur
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
6531EX047 Aplinkos apsauga VYKSTA TIESIOGINIS PRIĖMIMAS! Kontaktinė informacija renkama ŠVK priėmimo tarnyboje) NL - 2223 Eur -
6533EX002 Automatikos ir elektros inžinerija + tikslinė 200 Eur stipendija  NL I 2223 Eur 1667,25 Eur
6531EX048 Automobilių techninis eksploatavimas + tikslinė 200 Eur stipendija  NL I 2223 Eur 1667,25 Eur
6533EX003 Autotransporto elektronika NL - 2223 Eur -
6531EX062 Nauja! Mechatronika VYKSTA TIESIOGINIS PRIĖMIMAS! Kontaktinė informacija renkama ŠVK priėmimo tarnyboje) NL - 2223 Eur -
6531EX050 Statyba NL I 2223 Eur 1667,25 Eur
6531EX051 Transporto logistikos technologijos NL I 2223 Eur 1667,25 Eur


Kainos galioja nuo 2020 m. vasario 1 d.