Mokslo taikomoji veiklaMokslo skyrius

Aušros al. 40, 205 kab.

Tel. (8 41)  43 37 93

El. paštas mokslas@svako.lt


Tyrimų kryptis – SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

1. Įstaigų, organizacijų, verslo įmonių valdymo veiklos analizė ir tobulinimas (Vadyba –  03S)
2. Darni paslaugų plėtra globalioje turizmo rinkoje (Vadyba – 03S)
3. Įmonių ekonominės veiklos analizė, finansinių išteklių valdymas, investicinių sprendimų efektyvumo vertinimas (Ekonomika – 04S)
4. Multidisciplininiai socialinės gerovės tyrimai: asmens ir visuomenės problemų analizė psichosocialiniame ir edukaciniame kontekste (Sociologija – 05S, Edukologija – 07S)
5. Informacijos ir komunikacijos raiška informacinėje visuomenėje, profesinė terminologija (Komunikacija ir informacija  –  08S, Filologija - 04H)


Tyrimų kryptis – BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

6. Sveikatinimo veiklos organizavimo ir paslaugų tyrimai asmens ir visuomenės sveikatos kontekste (Medicina – 06B, Odontologija – 07B, Visuomenės sveikata – 09B, Slauga – 10B)
7. Sveikatinimo procedūrų poveikio asmens sveikatai vertinimas (Biologija – 01B, Medicina – 06B, Visuomenės sveikata – 09B)


Tyrimų kryptis – TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

8. Elektros tinklų efektyvumo ir kokybinių parametrų tyrimai, elektrotechninių gaminių bandymai paaukštinta įtampa (Elektros ir elektronikos inžinerija –  01T)
9. Automobilių diagnostika ir eismo saugumo problemos (Transporto inžinerija –  03T)
10. Darni statyba ir atliekų tvarkymas (Statybos inžinerija – 02T, Aplinkos inžinerija – 04T)
11. Informacinės sistemos realizavimo galimybių analizė ir sprendimo įgyvendinimas (Informatikos inžinerija – 07T)