Pirmosios medicinos pagalbos žinių ir įgūdžių tobulinimas

Programos kodas 18629, trukmė 12  val.

Tikslinė grupė
Kineziterapeutai ir kineziterapeutų padėjėjai, masažuotojai, ergoterapeutai

Anotacija trumpai
„Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, MN 165:2019 „Masažuotojas“ įpareigoja mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą kineziterapeutus, masažuotojus bei kitus asmens sveikatos priežiūros specialistus. Kvalifikacijai tobulinti parengtos mokymų programos „Pirmosios medicinos pagalbos žinių ir įgūdžių tobulinimas“ turinys atitinka LR įstatymų reikalavimus, pažymėjimai tinkami licencijoms pratęsti ir gauti.     

Tikslas. Atnaujinti ir pagilinti kineziterapeutų, masažuotojų bei kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų teorines pirmosios medicininės pagalbos žinias, tobulinti praktinius įgūdžius teikiant pirmąją medicinos pagalbą vaikams ir suaugusiesiems.

Įgyjamos kompetencijos:
•    atnaujins ir pagilins žinias apie galimas pacientų (vaikų ir suaugusių) sveikatos grėsmes;
•    atnaujins ir pagilins praktinius įgūdžius suteikti pirmąją medicinos pagalbą įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems, atsiradus ūmioms būklėms;
•    atnaujins ir pagilins praktinius įgūdžius suteikti pirmąją medicinos pagalbą įvykus traumai

Nagrinėjamos temos:
1. Užspringimas
2. Kvėpavimo ir kraujotakos valdymas. Gaivinimas.
3. Kraujavimas. Kraujavimo stabdymo būda.
4. Kaulų lūžimai, imobilizacija.
5. Pirmoji medicinos pagalba pasireiškus ūmioms būklėms.

Daugiau informacijos ir registracija

Neformalaus ugdymo koordinatorė
Sigita Damanskienė

Tel.: (8 41) 52 41 66, 8 659 79 485
119 kab. (M. K. Čiurlionio g. 16A)
El. p. nuc@svako.lt