Pirmoji medicinos pagalba

Tema. Pirmoji medicinos pagalba

Programos kodas 21835, trukmė 8 val.

Tikslinė grupė. Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, paramedikai.

Anotacija trumpai
Nuo 2022 m. gegužės 1 dienos, teikiant Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentus licencijai pratęsti, privalu pateikti pažymėjimus apie profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinėje programoje „Pirmoji medicinos pagalba”. Kvalifikacijai tobulinti parengtos mokymų programos „Pirmoji medicinos pagalba“ turinys atitinka LR įstatymų reikalavimus, pažymėjimai tinkami licencijoms pratęsti ir gauti.     

Tikslas. Ugdyti bendrosios praktikos slaugytojų, akušerių, paramedikų bei kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų gebėjimus teikti pirmąją medicinos pagalbą, tobulinti praktinius gaivinimo įgūdžius teikiant pirmąją medicinos pagalbą vaikams ir suaugusiesiems.

Įgyjamos kompetencijos:
•    Gebės atpažinti gyvybei pavojingas būkles, atlikti pradinį ir specialųjį gaivinimą;
•    Gebės įvertinti gyvybinių organizmo funkcijų pokyčius ir suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
•    Gebės stabdyti kraujavimą, tvarstyti  ir įmobilizuoti lūžius pagalbinėmis priemonėmis.

Nagrinėjamos temos:
1. Gyvybinių organizmo funkcijų vertinimas. Ūmios būklės
2. Kvėpavimo ir kraujotakos valdymas. Pradinis ir specialusis gaivinimas
3. Kraujavimas, kraujavimo stabdymo būdai. Kaulų lūžimai, imobilizacija

Daugiau informacijos ir registracija

Neformalaus ugdymo koordinatorė
Sigita Damanskienė

Tel.: (8 41) 52 41 66, 8 659 79 485
119 kab. (M. K. Čiurlionio g. 16A)
El. p. nuc@svako.lt