Skelbiamas konkursas studijų paramai gauti

2019-09-13

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą studijų paramai gauti visiems pažangiems Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose aukštosiose mokyklose studijuojantiems pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų studentams bei Šiaulių profesinio rengimo centre besimokantiems mokiniams, turintiems susitarimą su Savivaldybės  teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga dėl įdarbinimo ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą kvalifikaciją.

Paramos skyrimo tvarką reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-276 patvirtintas Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašas

Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, pretenduojantys gauti studijų paramą, atrankos konkursui turi pateikti šiuos dokumentus:

*  paraišką (paraiškos forma);

*  pažymą apie studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje;

*  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją;

*  studento pažangumą patvirtinančius dokumentus; įstoję į pirmą kursą studentai turi pateikti bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo dokumentus su mokymosi rezultatų įvertinimais;

*  susitarimą su Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga dėl įdarbinimo  ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą kvalifikaciją.

Dokumentai teikiami  Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriui adresu Pakalnės g. 6A, 15 kab., Šiauliai iki spalio 1 d. Detalesnę informaciją  teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė (el. p. orinta.tamutiene@siauliai.lt, tel. (8 41) 38 64 74).

Atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkurso ir studijų paramos komisijos darbo tvarkos aprašas

Paraiškų atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkursui vertinimas

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS) Kolegijos centriniai rūmai, Aušros alėja 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).


Atgal