R. Pocevičienė: galimybė patirti kultūrą iš vidaus per savą ir kitų patirtį motyvuoja labiausiai

2022-06-23

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Vadybos ir komunikacijos katedros docentė dr. Rasa Pocevičienė dalijasi dėstymo mobilumo vizito pagal programą „Erasmus+“ įspūdžiais.

Mobilumo vizitas, ne tik suteikiantis naujos patirties ir stiprinantis turimus, bet ir kuriantis naujus bendradarbiavimo ryšius. Taip galėčiau pavadinti šį savo birželio 13–20 d. vykusį vizitą Karaliaus Juano Karloso universitete (Universidad Rey Juan Carlos). 

Tai nebuvo pirma mano viešnagė šiame viename jauniausių universitetų Madride, bet, kaip ir ankstesniais kartais, ji buvo kupina naujų, įdomių, įgalinančių patirčių, susitikimų, diskusijų. Išskirtinis vizito bruožas buvo tai, kad šįkart paskaitų ir seminarų metu teko dirbti ne su būsimaisiais bakalaurais, o su magistrantais ir net doktorantais. Visa tai, savo ruožtu, sudarė galimybę pamatyti akademinį studentų augimą per tris aukštojo mokslo pakopas. 

Su profesoriumi Rainer Rubira-García taip pat buvo aptartos galimybės atnaujinti komunikacijos krypties studijų dalykų (Integruotoji rinkodaros komunikacija, Taikomųjų tyrimų metodologija, Krizių komunikacija ir kt.) turinį, diskutuota ir apie pačios Organizacijų komunikacijos ir rinkodaros studijų programos atnaujinimo galimybes dėl didesnio jos atpažinimo ir pripažinimo tarptautiniu mastu. 

Kitas skiriamasis vizito bruožas buvo tas, kad jau turimi glaudūs ir labai turiningi – tiek mūsų kolegijai, tiek Karaliaus Juano Karloso universitetui – bendradarbiavimo ryšiai sudarė galimybę kurti naujus, tikėtina, ne mažiau konstruktyvius ir įgalinančius ryšius. 

Viena tokių galimybių buvo susitikimas su to paties universiteto profesore Leyre de Cepeda Aparicio, kurios specializacija yra skaitmeninės transformacijos, dinaminio, audiovizualinio turinio kūrimas socialinei žiniasklaidai ir pan. Su profesore buvo aptartos jos, kaip mentorės, ekspertės ir konsultantės, dalyvavimo galimybės Kolegijos laimėtame Valstybinio studijų fondo finansuojamame studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių iniciatyvų projekte „Laisvas žodis. Laisvas žmogus“. Planuojama, kad jau rudenį šio projekto dalyviai – Šiaulių valstybinės kolegijos studentai – turės galimybę dalyvauti profesorės vedamuose mokymuose apie audiovizualinio turinio kūrimą taikant įvairias technologijas. Paminėtina, kad šiame projekte talkins ir profesorius Rainer Rubira-García, kuris jau ne kartą lankėsi mūsų kolegijoje ir vedė paskaitas įvairių studijų programų studentams. Šiame projekte jis ves seminarus ir kartu su studentais diskutuos apie įvairias laisvės, laisvo žodžio, laisvo žmogaus sampratas, jų kaitą ir transformacijas įvairiuose kontekstuose, taip pat apie informacijos raiškos priemones ir su jomis formuojamą viešąją nuomonę. 

Kita nauja iniciatyva, kuri taip pat buvo detalizuota šio vizito metu, yra bendradarbiavimo mokslinėje srityje galimybių didinimas ir konkretizavimas. Susitikime su Karaliaus Juano Karloso universiteto dėstytoja Flavia Gomes ir Sevilijos universiteto profesore, Medijų, komunikacijos politikos ir demokratijos Europoje grupės (DEMOC-MEDIA) direktore Aurora Labio-Bernal buvo detalizuotos tokio bendradarbiavimo galimybės – numatytos tematikos ir parengtas paraiškos projektas bendrai rengiamam specializuotam žurnalo Communication & Media numeriui. Džiugu, kad man kartu su profesoriais Aurora Labio-Bernal ir Rainer Rubira-García buvo pasiūlyta būti moksliniais minėto leidinio redaktoriais. 

Dar viena užsimezgusi ir, tikėtina, tuo tikrai nepasibaigsianti buvo pažintis su Saxion taikomųjų mokslų universiteto dėstytoja dr. Patricija Wiebinga. Tai vienas didžiausių taikomųjų mokslų universitetų Nyderlanduose ir, beje, pirmasis universitetas šalyje, pasiūlęs studijas anglų kalba, toliau kasmet vis didinantis anglų kalba dėstomų studijų programų skaičių. 

Vizito metu taip pat teko puiki proga apsilankyti ir istoriškai bei kultūriškai svarbiose Ispanijos Karalystei vietose, pavyzdžiui, buvusioje Ispanijos karalių rezidencijoje San Lorenzo de El Escorial, kuri yra ypač garsi savo vėlyvojo Renesanso stiliaus architektūros ansambliu, įsikūrusiu Sierra de Guadarramos kalno papėdėje, į Šiaurės Vakarus nuo Madrido, ir nuo 1984 metų yra pripažinta vienu iš Pasaulio paveldo paminklų. 

Ši išvyka, kaip ir laisvos vizito dienos metu apsilankymas Segovijoje – mieste, garsėjančiame savo dar I a. statytu ir iki XIX a. pabaigos naudotu akveduku ir gotikine XVI a. katedra, buvo puiki galimybė man, kaip tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos dėstytojai, tobulinti savo asmenines ir profesines kompetencijas. Kaip jau ne kartą esu sakiusi, galimybė patirti kultūrą iš vidaus per savą ir kitų patirtį, galimybė pasidalinti sava ir susipažinti su kolegų patirtimi, matyt, ir yra labiausiai motyvuojantys stimulai važiuoti, dalintis, ieškoti ar pačiai kurti bendradarbiavimo planus ir galimybes. 


Atgal