Turizmas ir viešbučiai

2022, 2023 metais priėmimas į šią studijų programą nevykdomas!

Gerėjant gyvenimo kokybei, vis daugiau žmonių laisvalaikį praleidžia keliaudami, todėl su turizmu siejama paslaugų sfera sparčiai plėtojama, didėja kvalifikuotų specialistų poreikis.

Turizmo ir viešbučių studijų programa skirta parengti turizmo specialistams, gebantiems vykdyti socialiai atsakingą turizmo apgyvendinimo ir įmonių veiklą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, kurti visuomenės poreikius tenkinančius turizmo produktus ir paslaugas. Ši studijų programa tinka mėgstantiems bendrauti, empatiškiems ir kūrybiškiems žmonėms.

Kolegijoje veikia Svetingumo paslaugų centras, jame studentai įgyja praktinių įgūdžių. Programoje dėsto turizmo ir poilsio įmonėse dirbantys srities žinovai, dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentams paskaitas skaito turizmo ir apgyvendinimo įmonėse dirbantys kvalifikuoti specialistai, kviestiniai dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio universitetų. Mainų programa „Erasmus+“ suteikia galimybę vieną semestrą ar vienerius studijų metus studijuoti arba praktikas atlikti pažangiose užsienio turizmo įmonėse ir viešbučiuose. Studijuojantieji renkasi stiprinti turizmo paslaugų organizavimo arba viešbučių veiklos valdymo kompetencijas.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba turizmo įmonėse, teikiančiose kelionės organizavimo paslaugas, apgyvendinimo ir maitinimo, pramogų ir kitas paslaugas, reikalingas turistų poreikiams tenkinti.
Tolesnių studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų srities turizmo ir poilsio, verslo ir vadybos, rinkodaros, žmonių išteklių vadybos studijų krypčių  programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Verslo ir apskaitos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531LX083
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis Turizmas ir poilsis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Verslo ir apskaitos katedros vedėja lektorė Erika Jonuškienė, el. p. e.jonuskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51
svako-2020-turizmas-ir-viesbuciai.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti turizmo specialistą, kuris, organizuodamas ir vykdydamas socialiai atsakingą turizmo ir apgyvendinimo įmonių veiklą, efektyviai bendraudamas ir bendradarbiaudamas, kurs visuomenės poreikius tenkinančius turizmo produktus bei paslaugas nuolat kintančioje verslo aplinkoje, puoselės bendražmogiškąsias vertybes, bus įgijęs žinių ir gebėjimų, įgalinančių savarankiškai produktyviai veiklai, tolesnėms studijoms bei nenutrūkstamam asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas
 • žinos pagrindines vadybos, verslo, ekonomikos ir turizmo šiuolaikines teorijas bei koncepcijas, taikys jas organizuodamas turizmo įmonių ir viešbučių veiklą;
 • supras ir taikys teisės aktus, reglamentuojančius turizmo ir viešbučių veiklą nacionalinėje bei globalioje rinkoje;
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • atliks turizmo ir viešbučių veiklos tyrimus, vertins rinkos pokyčius bei priims sprendimus darniai turizmo ir viešbučių verslo plėtrai;
 • naudosis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir duomenų bazėmis, apdoros, pateiks ir argumentuotai interpretuos duomenis, reikalingus priimant sprendimus;
Specialieji gebėjimai
 • analizuos verslo aplinką, valdys turizmo ir apgyvendinimo įmonių bei jų padalinių veiklą, numatydamas žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių poreikį bei šaltinius;
 • kurs produktus turizmo ir viešbučių sektoriui bei valdys pardavimo procesus nuolat kintančioje verslo aplinkoje;
 • aptarnaus skirtingų poreikių ir kultūrų klientus, organizuodamas bei teikdamas jiems įvairias turizmo ir apgyvendinimo paslaugas;
 • taikys vidinės, išorinės ir tarpkultūrinės komunikacijos modelius įvairiose darbo bei bendravimo situacijose;
Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai
 • atsakingai ir veiksmingai bendraus bei bendradarbiaus su verslo partneriais ir klientais nacionaliniame bei tarptautiniame kontekste;
 • sieks asmeninio ir profesinio tobulėjimo, bus atviras naujovėms, vadovausis mokymosi visą gyvenimą ir tarptautiškumo nuostatomis;
 • veiksmingai dirbs pavieniu ir darbo grupėse, teiks individualius pasiūlymus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Bendravimo psichologija
 • Dalykinė užsienio kalba I
 • Taikomoji matematika
 • Statistika
 • Paslaugų teorija ir svetingumas
 • Turizmo ištekliai ir geografija
 • Vadyba
 • Kūno kultūra
 • Filosofija / Sociologija
 • Taikomųjų programų sistemos
 • Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos pirmąja užsienio kalba
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Apgyvendinimo paslaugos
 • Profesinės veiklos praktika II
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Projektų rengimas ir valdymas
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Pasirenkamieji Turizmo paslaugų organizavimo dalykai: Ekskursijų rengimas ir vedimas, Kelionių organizavimas, Kompiuterinės rezervavimo sistemos
 • Pasirenkamieji Viešbučių veiklos valdymo dalykai: Viešbučio darbo organizavimas, Maitinimo paslaugų organizavimas, Viešbučių administravimo sistemos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Dalykinė užsienio kalba I
 • Specialybės kalba
 • Verslo ekonomika
 • Verslo teisė
 • Verslo etika
 • Turizmo sektorius ir jo plėtros politika
 • Profesinės veiklos praktika I
 • Kūno kultūra

 

 • Dalykinė užsienio kalba II
 • Renginių vadyba
 • Verslumas ir lyderystė
 • Turizmo rinkodara
 • Apskaita ir finansai
 • Kursinis darbas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Dalykinė užsienio kalba I
 • Bendravimo psichologija
 • Paslaugų teorija ir svetingumas
 • Taikomoji matematika
 • Vadyba
 • Profesinės veiklos praktika I
 • Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos pirmąja užsienio kalba Turizmo sektorius ir jo plėtros politika
 • Verslo ekonomika
 • Dalykinė užsienio kalba II (Anglų k. / Rusų k. / Vokiečių k. / Prancūzų k.)
 • Filosofija / Sociologija
 • Apgyvendinimo paslaugos
 • Kursinis darbas
 • Profesinės veiklos praktika II
 • Verslumas ir lyderystė
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Pasirenkamieji Turizmo paslaugų organizavimo dalykai: Ekskursijų rengimas ir vedimas, Kelionių organizavimas, Kompiuterinės rezervavimo sistemos arba Viešbučių veiklos valdymo dalykai: Viešbučio darbo organizavimas, Maitinimo paslaugų organizavimas, Viešbučių administravimo programos
 • Baigiamoji praktika
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Dalykinė užsienio kalba I
 • Specialybės kalba
 • Statistika
 • Taikomųjų programų sistemos
 • Turizmo ištekliai ir geografija
 • Verslo teisė
 • Renginių vadyba
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Turizmo rinkodara
 • Dalykinė užsienio kalba II 
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Apskaita ir finansai
 • Projektų rengimas ir valdymas
 • Verslo etika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas