Stažuotė kineziterapeutams

Programos trukmė 8–72 val.

Tikslinė grupė: kineziterapeutai

Anotacija trumpai
Stažuotės programa skirta kineziterapeutams, kurie per pastaruosius 24–60 mėnesių nesivertė jokia kineziterapeuto praktika.

Tikslas. Atnaujinti ir gilinti žinias bei tobulinti praktinius įgūdžius vertinant paciento funkcinę būklę ir taikant kineziterapiją klinikinėje bei neklinikinėje aplinkoje, vadovaujantis įrodymais grįsta kineziterapijos praktika.

Įgyjamos kompetencijos:
•    Gebės išanalizuoti skirtingas kineziterapijos metodikas, priemones bei gebės jas taikyti priklausomai nuo asmens fizinių ir funkcinių sutrikimų ar profilaktikos tikslų.
•    Žinos inovatyvias vertinimo sistemas kineziterapijoje.
•    Gebės formuoti kineziterapinio tyrimo, vertinimo ir taikymo praktikoje įgūdžius.

Nagrinėjamos temos:
1.    Fizioterapija
2.    Kineziologijos pagrindai
3.    Kineziterapijos metodikos
4.    Klinikinė kineziterapija
5.    Neurosensomotorinė ir funkcinė diagnostika
6.    Ortopedija ir traumatologija kineziterapijoje
7.    Sporto kineziterapija
8.    Vaikų psichomotorinė raida ir intervencija
9.    Vidaus ligų kineziterapija

Daugiau informacijos ir registracija

Neformalaus ugdymo koordinatorė
Sigita Damanskienė

Tel.: (8 41) 52 41 66, 8 659 79 485
119 kab. (M. K. Čiurlionio g. 16A)
El. p. nuc@svako.lt