Programos Sistemų administravimas vertinimas

Kolegijos studentams
Kolegijos bendruomenei
Visuomenei

Data: 2023 m. sausio 31 d. nuo 09:00 val. iki 16:00 val.


Sausio 31 d. vyks nuotolinis ketinamos vykdyti studijų programos išorinis vertinimas.

Sistemų administravimas – trumposios studijos, suteikiama sistemų administratoriaus kvalifikacija.

Numatomos ekspertų grupės, kuri vertins ketinamą vykdyti informatikos inžinerijos krypties studijų programą Sistemų administravimas, sudėtis:

– prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, ekspertų grupės vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto Taikomosios informatikos katedros vedėja, buvusi Informatikos fakulteto dekanė;

– dr. Mindaugas Liogys, akademinės bendruomenės atstovas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto docentas, programuotojas, DevOps specialistas įmonėje „StrongPoint“;

– Jonas Klumbys, studentų atstovas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Statybos studijų programos 3 kurso studentas, Kauno technologijos universiteto Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos absolventas.

Nuotolinis vizitas numatytas 2023 m. sausio 31 d.

Ekspertų grupė vertinimo metu bendraus su aukštosios mokyklos administracija, programos aprašo rengimo grupe, numatomais programos dėstytojais. Taip pat planuojama pasikalbėti su socialiniais partneriais, kurie suinteresuoti pagal programą numatomais rengti specialistais. Vertinimo metu bus aptarti ir materialieji ištekliai. Po uždaro ekspertų grupės posėdžio aukštosios mokyklos atstovai bus supažindinti su bendraisiais pastebėjimais.

Grupės darbą koordinuos Studijų kokybės vertinimo centro projekto veiklų vykdytoja Austėja Pliupelytė.

Kontaktinis asmuo Šiaulių valstybinėje kolegijoje – Skaistė Buivytė, studijų kokybės specialistė; el. p. s.buivyte@svako.lt, tel. (8 41) 52 37 69; 8 615 60 180.

VIZITO DARBOTVARKĖ


Atgal