KOMUNIKACIJOS KRYPTIES STUDIJŲ VERTINIMAS

Moksleiviams
Kolegijos studentams
Kolegijos bendruomenei
Visuomenei

Data: 2024 m. balandžio 25 d. nuo 10:00 val. iki 18:00 val.


Balandžio 25 dieną (ketvirtadienį) vyks komunikacijos krypties studijų vertinimo vizitas Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

Numatoma tokia ekspertų grupės, kuri vertins komunikacijos krypties studijas, sudėtis:

doc. dr. Bradley Wiggins (ekspertų grupės vadovas), Websterio Vienos privataus universiteto (Webster Vienna Private University) docentas, Žiniasklaidos komunikacijos katedros vedėjas (Austrija);

doc. dr. Lars de Wildt (akademinės bendruomenės atstovas), Groningeno universiteto (Rijksuniversiteit Groningen) Žiniasklaidos ir žurnalistikos studijų tyrimų centro docentas, Katalikiškojo Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), universiteto mokslinis bendradarbis (Nyderlandai);

prof. dr. Anastassia Zabrodskaja (akademinės bendruomenės atstovė), Talino universiteto (Tallinna Ülikool) Baltijos kino, žiniasklaidos ir menų mokyklos tarpkultūrinės komunikacijos profesorė (Estija);

dr. Andželika Bylaitė, SMK Aukštosios mokyklos Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos vadovė (Lietuva);

– Svajūnė Marcinkevičienė (socialinių partnerių atstovė), įmonės „Solid communication“ vadovė (Lietuva);

Viktorija Lankauskaitė (studentų atstovė), Kauno technologijos universiteto Komunikacijos ir reklamos skyriaus koordinatorė, Kauno technologijos universiteto Menotyros doktorantūros studijų studentė (Lietuva).

Vizito metu numatytas susitikimas su administracija, savianalizės suvestinės rengimo grupe, dėstytojais, studentais.

Bus aptarti studijų materialieji ištekliai: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, kurią nurodys ekspertai.

Susitikimo metu taip pat bus kalbama apie studentų kursinius ir baigiamuosius darbus, baigiamųjų egzaminų medžiagą.

Ekspertai planuoja susitikti su studijų krypties absolventais, darbdaviais ir socialiniais partneriais.

Po uždaro ekspertų grupės posėdžio Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai bus supažindinti su bendraisiais pastebėjimais vizito metu.

Grupės darbą koordinuos Studijų kokybės vertinimo centro Studijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Aleksandras Kačanauskas.

Kontaktinis asmuo Šiaulių valstybinėje kolegijoje – Skaistė Buivytė, studijų kokybės specialistė; el. p. s.buivyte@svako.lt, tel. +370 41 52 37 69; +370 615 60 180

VIZITO DARBOTVARKĖ


Atgal