Akademinės bendruomenės susirinkimas

Kolegijos bendruomenei

Data: 2023 m. spalio 3 d. nuo 13:15 val. iki 14:00 val.


Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinė taryba skelbia akademinės bendruomenės susirinkimą, kuris vyks 2023 m. spalio 3 d. 13.15 val. Centrinių rūmų Aktų salėje (Aušros al. 40, Šiauliai).

Darbotvarkė:
1.    Dėl susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.
2.  Dėl naujo Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos nario, atstovaujančio Sveikatos priežiūros fakultetui, rinkimų.
3.     Dėl balsų skaičiavimo komisijos rinkimų.
4.     Dėl balsavimo rezultatų patvirtinimo.

Akademinės tarybos nario atšaukimas ir naujo nario rinkimai vykdomi vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintu Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos darbo reglamentu.


Atgal