Viešas konkursas kolegijos tarybos nario pareigoms eiti

2017-09-15

Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) skelbia naujos kadencijos Kolegijos tarybos rinkimus.

Viešame konkurse Kolegijos tarybos nario pareigoms eiti gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

- turintys aukštąjį išsilavinimą ir einantys arba ėję atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, sveikatos priežiūros, viešosios veiklos ar verslo srityse;

 - turintys žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Kolegijos misiją;

 - neinantys pareigų kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose;

 - esantys nepriekaištingos reputacijos (kaip apibrėžiama Mokslo ir studijų įstatyme).

Kolegijos tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Kolegijos tarybos narių rinkimai vykdomi vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintu Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 14 val. asmeniškai arba registruotu laišku Kolegijos Kanceliarijos skyriuje (216 kab., Aušros al. 40, Šiauliai) turi pateikti užpildytą duomenų anketą  bei sutikimą kandidatuoti.

Išsamesnės informacijos prašome teirautis Kolegijos administracijoje tel. (8 41)  52 37 68, el. p. administracija@svako.lt.

Akademinės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimas Nr. ATN-33

 


Atgal