Verslo ir technologijų fakultetas – ištakos ir moderni dabartis

2021-12-03

Jau septintą dešimtmetį pradedantis Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas savo ištakas sieja su 1961 m. birželio 23 d. įsteigtu Šiaulių politechnikumu.

Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas šiandieniniams studentams siūlo visą studijų krypčių įvairovę – informatikos, inžinerijos, socialiniai mokslai, verslo ir viešoji vadyba. Tai jau kelių dešimtmečių įdirbis. Fakulteto pradžia buvo gerokai kuklesnė, bet per visą gyvavimo laikotarpį pasiekta tikrai daug.

Nuo politechnikumo iki valstybinės kolegijos

Prieš 60 metų įsteigtas Šiaulių politechnikumas, kuriam vadovavo direktorius Matas Zumaras, norintiems studijuoti siūlė 4 studijų programas – Pramoninę ir civilinę statybą, Metalų apdirbimą pjovimu, Žemės ūkio elektrifikavimą, Pramonės įmonių elektrinius įrengimus. Politechnikume dirbo 43 dėstytojai, mokėsi 436 moksleiviai. Studijuota dienine, vakarine ir neakivaizdine formomis. 1975 metais tuometiniam politechnikumui pradėjo vadovauti Jonas Raudys. 

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, imta reformuoti ir švietimo sistema – steigiamos aukštesniosios mokyklos. 1991 m. birželio 17 d. Šiaulių politechnikumo pagrindu įsteigta Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla, jos vadovu paskirtas Saulius Palepšaitis. Mokyklos veiklos pradžioje buvo vykdomos 8 studijų programos, vėliau parengta ir pradėta vykdyti naujų programų.

2002 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjo Šiaulių kolegija, todėl reorganizuota Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla tapo šios kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu – jame tuo laikotarpiu vykdytos 7 studijų programos.

Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymu kolegijai suteiktas leidimas teikti profesinio bakalauro laipsnį – tų metų fakulteto absolventams jau įteikti profesinio bakalauro diplomai. Keitėsi ir erdvės – 2005 metais atidaryti pirmieji Verslo ir technologijų fakulteto rūmai.

Dar vienas svarbus pokytis – 2010 metais valstybinė biudžetinė įstaiga Šiaulių kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą – Šiaulių valstybinę kolegiją.

2002–2020 m. Verslo ir technologijų fakultetui vadovavo Saulius Palepšaitis, paskui dekane tapo dr. Ingrida Vaičiulytė. Jubiliejų švenčiančio fakulteto dekanė pabrėžia, kad jos siekis – išlaikyti fakultetą stiprų ir stabilų, atvirą naujovėms ir pokyčiams.

Į septintą veiklos dešimtmetį – su ambicingais tikslais

2021–2022 mokslo metais fakultete žinių semiasi 1418 studentų, dirba 66 dėstytojai. Už sąžiningą darbą, visuomeninę veiklą ir ištikimybę profesijai Lietuvos pramonininkų konfederacijos PROFESIJOS RITERIO ženklu ir sertifikatu nuo 2002 m. pagerbti 18 Verslo ir technologijų fakulteto dėstytojų, darbuotojų.

Fakultete rengiami regiono darbo rinkoje paklausūs aukštos kvalifikacijos specialistai, vykdoma 18 studijų programų. Per paskutinį dešimtmetį ypač stiprinamas fakulteto konkurencingumas ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmenimis. 2021–2022 m. m. fakultete studijuoja 30 studentų iš užsienio šalių, atvykusių į Lietuvą pagal mainų programą „Erasmus+“, ir daugiau kaip 20 užsieniečių, pasirinkusių pilnas studijas.

Informacijos valdymo studijų programos dvigubo diplomo sutartis pasirašyta 2020 m. Šios programos studentai jau naudojasi galimybe per tą patį studijų laikotarpį įgyti du diplomus – Šiaulių valstybinės kolegijos ir Portugalijoje veikiančio Porto politechnikos instituto.

Aukštoji mokykla, reaguodama į rinkos poreikius, tobulina esamas studijų programas ir kuria naujas. Fakultetas gali didžiuotis, kad dar tik kelerius metus vykdomai  Gamybos inžinerijos studijų programai 2021 metais buvo suteiktas užsienio investuotojų pripažinimą liudijantis „Investors Spotlight“ ženklas.

Verslo ir technologijų fakultetą garsina jo studentų ir absolventų darbai. Autotransporto elektronikos ir Automobilių techninio eksploatavimo studijų programų absolventai kaip baigiamuosius darbus pateikia jų pačių rankomis sukonstruotas transporto priemones: sportinį automobilį, elektrinį pramoginį kartingą, elektrinį motorolerį, keturratį elektra varomą dviratį, elektra varomus triračius dviračius.

Automatikos ir elektros inžinerijos programos studentai 2020 m. kaip baigiamąjį darbą pristatė mobilų logistikos robotą – autonominę logistinę transporto priemonę, vykdančią užsakymus logistikos sandėliuose. Yra ir daugiau studentų ir dėstytojų projektų, kurių rezultatais naudojasi verslo įmonės.

Su verslo įmonėmis palaikomi glaudūs ryšiai. Įmonių atstovai prisideda prie studijų programų tobulinimo atsižvelgiant į rinkos poreikius, naujų programų kūrimo, dalyvauja baigiamųjų darbų vertinimo komisijose. Tarp pagrindinių Verslo ir technologijų fakulteto partnerių – UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Elektrosaugos įrangos centras“, UAB „Kalvis“, UAB „Šiaulių vandenys“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Personalo valdymo sistemos“ ir kt.


Atgal